Historie wcześniaków

Jeżeli chcesz podzielić się z innymi opisem rozwoju swojego wcześniaka, prześlij nam maksymalnie jedną stronę A4 opisującą swoje dziecko, historię jego porodu, pobytu w szpitalu, w domu oraz koniecznie zdjęcie.

Podopieczni

Historie wcześniaków

Przesyłając historię po raz pierwszy prosimy o dołączenie informacji o wyrażeniu zgody na opublikowanie treści i zdjęć na naszej stronie internetowej (treść zgody została zamieszczona na dole strony).

Otrzymane historie zostaną zamieszczone na stronie www.wczesniak.pl w rozdziale Historie wcześniaków. Twoja strona zostanie zatytułowana imieniem i nazwiskiem Twojego dziecka oraz wiekiem życia płodowego, w którym przyszło na świat. Będzie to Twoja autorska strona i na każde żądanie rodzice będą mogli ją aktualizować lub usunąć. Fundacja zastrzega sobie możliwość ingerencji redakcyjnej w nadesłane teksty.

Tomek i Bartek Nowaccy

Tomuś Nowacki - 33 tydz., 1470 g, 29 cm, ur. 29.06.2011 r.
Bartuś Nowacki - 33 tydz., 1950 g, 40 cm, ur. 29.06.2011 r.

Trojaczki Wójcik

Joanna Wójcik - 29. tydz., 1480 g, 42 cm, ur. 23.05.2010 r.
Karolina Wójcik - 29. tydz., 1510 g, 42 cm, ur. 23.05.2010 r.
Maja Wójcik - 29. tydz., 1350 g, 42 cm, ur. 23.05.2010 r.

Maja Żyła

24./25. tydzień, waga 600 g, 30 cm, 20.11.2009 r.

Oskar i Igor Męczyńscy

Oskar
- 30. tydzień, waga 1420 g, 42 cm, 3.11.2006 r.
Igor
- 30. tydzień, waga 1630 g, 42 cm, 3.11.2006 r.

Kinga i Ola Dadak

Kinga: 29 tydz., 700 g, 30 cm, 30.09.2008 r.
Olga: 29. tydz., 1040 g, 36 cm, 30.09.2008 r.

Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu realizacji celów statutowych Fundacji, min. umieszczenia przesłanej publikacji na stronie www.wczesniak.pl Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom z siedzibą przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a/71, 02-972 Warszawa. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia przesłanej historii na stronie www. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: wczesniak@wczesniak.pl lub listownie na adres Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia.

Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych Fundacji, oraz do celów statystycznych. Jeśli wyrażą Państwo dodatkowa zgodę, Państwa dane będą przetwarzane w celu marketingowym na podstawie art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 5 ust 1 pkt.
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r.

Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat.

A/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji celów statutowych Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa, min. umieszczenia przesłanej publikacji na stronie http://wczesniak.pl/poznaj-losy-innych-wczesniaczkow/

B/ Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie bez wynagrodzenia mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka, uwidocznionych na przesłanym przeze mnie zdjęciu, poprzez umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej http://wczesniak.pl/poznaj-losy-innych-wczesniaczkow/

C/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do celów marketingowych, promocji reklamy przez Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom,ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa

D/ Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa