1% Twojego podatku

Fundacja Wcześniak jest organizacją pożytku publicznego (OPP) i znajduje się w wykazie dostępnym na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ w poz. 3841.

Jak nas wesprzeć?

Wspomóż Fundację Wcześniak, przekazując 1%

1% dla Fundacji Wcześniak

Aby przekazać swój 1% dla Fundacji Wcześniak w rozliczeniu PIT należy podać nr KRS 0000 191989

1% dla konkretnego podopiecznego Fundacji Wcześniak

Aby przekazać swój 1% dla konkretnego podopiecznego Fundacji Wcześniak, w rozliczeniu PIT należy podać nr KRS Fundacji 0000 191989 i w polu Cel szczegółowy wpisać Imię i nazwisko dziecka/dzieci.

Wszystkie kwoty z odpisów 1% wpływają na konto ogólne Fundacji i po ostatecznym rozliczeniu przesyłanym przez Urzędy Skarbowe, ustawowo jest wyznaczony termin do 30 września danego roku. Kwoty przeznaczone na poszczególne dzieci są przekazywane na ich subkonta.

Wniosek o przekazanie 1% podatku składa się wypełniając odpowiednią część zeznań:
• PIT-28
• PIT-36
• PIT-36L
• PIT-37
• PIT-38
• PIT-39
• PIT-CFC
Zawarty w tych formularzach wniosek wypełnia się podając nr KRS – 0000 19 19 89 oraz kwotę wsparcia nie przekraczającą 1% podatku należnego.

Kwotę wsparcia należy obliczyć samemu, z tym że:
• Nie może przekroczyć wysokości 1% podatku wynikającego z zeznania
• Powinna być zaokrąglona do dziesiątek groszy w dół

Aby przekazać 1% podatku na jednego z naszych podopiecznych w polu „cel szczegółowy” należy podać imię i nazwisko dziecka (lista subkont).

Wyrażenie zgody na przekazanie danych dla OPP nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam kontakt w przypadku nieprecyzyjnego określenia celu szczegółowego.

  • PIT-28 za 2017 r. – do 31.01.2018 lub do 28.02.2018 w przypadku korekty
  • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 za 2017 r. – do 30.04.2018 lub do 1.06.2018 w przypadku korekty
  • PIT-CFC za 2017 r. – do końca 9. Miesiąca następnego roku podatkowego, korekta miesiąc później

Pamiętaj o uiszczeniu pełnej kwoty podatku należnego, która stanowi podstawę do obliczenia 1% dla organizacji, nie później niż 2 miesiące po złożeniu zeznania podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.