Kim jesteśmy?

Jesteśmy Fundacją zainicjowaną przez rodziców wcześniaka, działającą na rzecz rodziców wcześniaków.

Kim jesteśmy?

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Jesteśmy Fundacją zainicjowaną przez rodziców wcześniaka, działającą na rzecz rodziców wcześniaków.

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom została założona z inicjatywy Magdaleny i Tomasza Makaruków, rodziców Joachima, który urodził się w 29 tygodniu ciąży. Magdalena jest doktorem nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w jednej z warszawskich szkół. Tomasz obronił doktorat w Szkole Głównej Handlowej i pracuje w branży reklamowej. Oprócz Joachima, który przyszedł na świat o dwa i pół miesiąca wcześniej, niż było to zaplanowane, mają drugiego synka – Jonatanka, urodzonego prawie o czasie, bo w 38. tygodniu ciąży.

Naszym celem jest wsparcie rodziców dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży. Cel ten realizowany jest przede wszystkim przez ułatwienie dostępu do informacji o wcześniakach oraz zapewnienie wsparcia przez kontakt z rodzicami, którzy przeszli tę samą drogę. Chcemy udostępniać kontakty rodziców z rodzicami, laika w zakresie medycyny z laikiem, którzy mają ten sam cel – zdrowie swoich dzieci.

0 SUBKONTA NASZYCH PODOPIECZNYCH
0 WYSŁANYCH NIEZBĘDNIKÓW RODZICA WCZEŚNIAKA
0 HISTORII WCZEŚNIAKÓW NA STRONIE
0 LAT POMOCY RODZINOM WCZEŚNIAKÓW

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Fundacja umożliwia dostęp do:

• wiedzy o wcześniakach za pośrednictwem strony internetowej www.wczesniak.pl
• bezpłatnego poradnika dla rodziców wcześniaków
• literatury polskiej i zagranicznej
• Grup Wsparcia, założonych przez rodziców wcześniaków, działających w różnych miastach Polski
• Programu Mentor, ułatwiającego kontakt pomiędzy rodzicami dzieci urodzonych w podobnym wieku i z podobnymi problemami zdrowotnymi
• organizacji działających na rzecz wcześniaków w innych krajach
• aktualnych informacji w mediach o wcześniakach

Naszym marzeniem jest powołanie do życia Narodowego Centrum Wcześniaków. Placówki, w której rodzice Wcześniaków wypisanych ze szpitala, będą mieli możliwość kompleksowych konsultacji medycznych, w modelu w którym to lekarze będą przychodzić na wizytę do dziecka.

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

W przyszłości planujemy:

  • publikacje przetłumaczonych pozycji literatury anglojęzycznej
  • konferencje nt. rozwoju wcześniaków
  • ogólnopolskie spotkania dla rodziców wcześniaków
  • budowa Narodowego Centrum Wcześniaków

dr Magdalena Sadecka-Makaruk
Sekretarz Fundacji

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Osiągnięcia Fundacji

W 2019 roku wykonaliśmy łącznie 506 refundacji na kwotę 1 695 948,93 zł. 

Grudzień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 48 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w grudniu wyniosła 249 856,69 zł
Zrefundowanych zostało 512 faktur

Listopad 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 32 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w listopadzie wyniosła 111 462,15 zł
Zrefundowanych zostało 367 faktur

W listopadzie wsparliśmy rehabilitację Benia Mańkowskiego na kwotę 1300 zł oraz Oliwii Siemieniec na kwotę 1800 zł.

Październik 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 34 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w październiku wyniosła 72 308,36 zł
Zrefundowanych zostało 241 faktur

W październiku pomogliśmy opłacić turnus rehabilitacyjny Maciejowi Chałupczyńskiemu w kwocie 956 zł. Wideo z turnusu, które przygotowała mama Macieja znajduje się na stronie: https://wczesniak.pl/wywiady-z-rodzicami/

Wrzesień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 33 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 203 172,32 zł
Zrefundowane zostały 148 faktur

Sierpień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 48 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 122 904,42 zł
Zrefundowane zostały 354 faktury

W sierpniu zrefundowaliśmy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla Oliwii Bordy w kwocie 2000 zł i Sebastiana Zadłużnego na kwotę 3325 zł.

Lipiec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 114 111,76 zł
Zrefundowanych zostało 328 faktur

Czerwiec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 130 399,56 zł
Zrefundowane zostały 342 faktury

W czerwcu: zrefundowaliśmy pobyt w sanatorium Zuzanny Śmietanki na kwotę 2310 zł, pomogliśmy opłacić turnus rehabilitacyjny Maciejowi Chałupczyńskiemu w kwocie 1000 zł oraz pokryliśmy koszty leczenia okulistycznego Nikoli Pucek w kwocie 300 zł.

Maj 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 33 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w maju wyniosła 93 549,95 zł
Zrefundowanych zostało 257 faktur

Kwiecień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 60 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w kwietniu wyniosła 162 324,60 zł
Zrefundowanych zostało 470 faktur

Marzec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 40 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w marcu wyniosła 141 052,72 zł
Zrefundowanych zostało 415 faktur

Luty 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 38 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w lutym wyniosła 92 422,87 zł
Zrefundowanych zostało 319 faktur

W lutym pokryliśmy koszty rehabilitacji o wartości 1000 zł Huberta Gollana.

Styczeń 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 58 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 202 383,53 zł
Zrefundowane zostały 542 faktury

W styczniu opłaciliśmy koszt badania okulistycznego Pawła Tobolskiego w wysokości 120 zł. Paweł jest wcześniakiem z 29. tygodnia. Na zdjęciu poniżej z siostrą – również wcześniakiem z 30. tygodnia:

Jak pomogliśmy?

Styczeń 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 68 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 158 064,30 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 550 faktur.
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu.

 Luty 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 40 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w lutym wyniosła 96 447,40 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 290 faktur.
Podpisaliśmy 13 umów użyczenia sprzętu

Marzec 2018
W marcu 2018 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktorii Wóltańskiej na łączną kwotę 5 300 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 767 zł.

W zbieraniu środków na dofinansowanie rehabilitacji swój udział mieli biegacze i kolarze uczestniczący w akacji „80 dni dookoła świata” organizowanej przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe.

Kwiecień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 33 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w kwietniu wyniosła 67 019,74 zł
Zrefundowanych zostało ponad 200 faktur
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu

Rozpoczęliśmy też dofinansowanie trzymiesięcznej rehabilitacji Sebastiana Zadłużnego na łączną kwotę 2160 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dokonaliśmy refundacji dla 56 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w marcu wyniosła 139 794,40 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 400 faktur.
Podpisaliśmy 14 umów użyczenia sprzętu

Maj 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w maju  wyniosła 63 125,30 zł
Zrefundowanych zostało 199 faktur
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu

Czerwiec 2018 
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 81 699,88  zł
Zrefundowanych zostało 293 faktury
Podpisaliśmy 16 umów użyczenia sprzętu

Lipiec 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w lipcu wyniosła 101 396,87 zł
Zrefundowanych zostało 225 faktur
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu

Sierpień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w sierpniu wyniosła 86 764,47 zł
Zrefundowane zostały 252 faktury
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu

 Wrzesień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 28 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji we wrześniu wyniosła 44 381,38 zł
Zrefundowanych zostało 95 faktur
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu

Październik 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w październiku wyniosła 54 388,73 zł
Zrefundowanych zostało 219 faktur

Listopad 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 36 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w listopadzie wyniosła 70 639,89 zł
Zrefundowanych zostało 249 faktur
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu

Grudzień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w grudniu wyniosła 185 137,84 zł
Zrefundowanych zostało 530 faktur
Podpisaliśmy 5 umów użyczenia sprzętu

W grudniu dofinansowaliśmy zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przemysława Karpińskiego w kwocie 3031,88 zł oraz zakup leków i artykułów pielęgnacyjnych dla Ewy i Michaliny Ćwiklińskich w kwocie 2919,96 zł.

Łączna kwota refundacji w 2017 roku wyniosła 932 305, 96 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 425 podopiecznych.

Jak pomogliśmy?

 

Styczeń 2017

W styczniu 2017 roku dofinansowaliśmy zakup siedziska neoSIT, LiwCare dla Marcina Szałańskiego na łączną kwotę 3 500 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 750 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 53 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 139 859,79 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 290 faktur.
Podpisaliśmy 3 umowy użyczenia sprzętu.

 

Luty 2017
Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 77 981,01 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 240 faktur.
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu.

 

Marzec 2017
Dokonaliśmy refundacji dla 42 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 69 621,36 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 220 faktur.

 

Kwiecień 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 76 842,55 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 210 faktur.
Podpisaliśmy 4 umowy użyczenia sprzętu.

 

Maj 2017

W maju 2017 roku dofinansowaliśmy zakup urządzenia multifunkcyjnego Baffin dla Aleksandra Saroty na łączną kwotę 8 000 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 960 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 42 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 84 759,30 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 150 faktur.
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu.

 

Czerwiec 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 51 456,05 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 90 faktur.
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu.

 

Lipiec 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 24 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 45 081,28 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 110 faktur.
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu.

 

Sierpień 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 24 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 45 081,28 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 110 faktur.
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu.

 

Wrzesień 2017

We wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznych usług przedszkola integracyjnego dla Wiktora Szczerbanowskiego na łączną kwotę 5642,50  zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dokonaliśmy refundacji dla 23 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 42 850,76 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 60 faktur.
Podpisaliśmy 5 umów użyczenia sprzętu.

 

Październik 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 30 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 64 529,96 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 160 faktur.
Podpisaliśmy 3 umowy użyczenia sprzętu.

 

Listopad 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 34 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 85 084,14 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 220 faktur.
Podpisaliśmy 14 umów użyczenia sprzętu.

 

Grudzień2017

Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 149 158,48 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 400 faktur.
Podpisaliśmy 4 umowy użyczenia sprzętu.

 

Łączna kwota refundacji w 2016 roku wyniosła 30 615 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 10 podopiecznych.

 Jak pomogliśmy?  

 

Luty 2016 r.

W lutym 2016 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktora Pluty na łączną kwotę 5 200 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 2 500 zł.

Rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Wiktora Osowskiego na łączną kwotę 4 800 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dofinansowaliśmy zakup ortez dla Jana Raka na łączną kwotę 1 400 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 400 zł.

Marzec 2016 r.

W marcu 2016 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Oliwiera Sopaty na łączną kwotę 5 200 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 900 zł.

Kwiecień 2016 r.

W kwietniu 2016 roku dofinansowaliśmy zakup pionizatora dla Alana Pędzika na łączną kwotę 10 350 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 4 000 zł.

Maj 2016 r.

W maju 2016 roku rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Leny Chmury na łączną kwotę 5 000 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Październik 2016 r.

W październiku 2016 roku dofinansowaliśmy zakup wózka inwalidzkiego dla Kacpra Borka na łączną kwotę 15 048 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 3 615 zł.

Rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Jonatana Szychowiaka na łączną kwotę 4 800 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktorii Wóltańskiej na łączną kwotę 5 300 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 750 zł.

Dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Michaliny Krzok na łączną kwotę 5 100 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 850 zł.

W sierpniu 2015 roku dofinansowaliśmy zakup pionizatora dla Marcina Szałańskiego na łączną kwotę 10 384 zł – Fundacja pokryła połowę kwoty w wysokości 5 192 zł.

W kwietniu 2013 roku razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy sfinansowaliśmy zakup Sterowników zausznych do procesora dźwięku Freedom i zestawu 2 akumulatorów z ładowarką do procesora mowy Freedom dla Małgorzaty Burzyńskiej.

Koszty zakupu sprzętu wyniosła 8 423,99 zł, z czego 4 207,50 zł pokryła Fundacja Wcześniak, zaś pozostałą część – w kwocie 4 216,49 zł zapłaciła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Więcej o losach Gosi można przeczytać na stronie http://www.otogosia.pl/

W październiku 2013 ponownie połączyliśmy siły z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sfinansowaliśmy zakup specjalistycznego Fotelika samochodowego „Lars” dla Oliwii Siemieniec.  Łączną kwotę zakupu – 9 995 zł – Każda Fundacja pokryła połowę ww. kwoty.

Fundacja Wcześniak sfinansowała zakup 7 dawek preparatu Synagis dla 2 podopiecznych, zapewniając im w ten sposób niezbędną profilaktykę przeciwko wirusowi RS. Dzieci, którym pomogliśmy nie zakwalifikowały się do refundacji szczepień Synagisem w ramach programu NFZ. Zgodnie z oceną Pani Prof. dr hab. Marię Borszewską-Kornacką – mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego, kierownika kliniki neonatologii w szpitalu klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie – taka profilaktyka była niezbędna dla ochrony ich zdrowia i życia

W ten sposób pomogliśmy Szymonowi Iwankowi, dla którego kupiliśmy 4 dawki Synagisu na łączną kwotę 19 440 zł oraz Patrykowi Łokietkowi (po kliknięciu pojawia się historia Patryka http://wczesniak.pl/patryk-lokietek/), dla którego zakupiliśmy 3 dawki preparatu Synagis na łączną kwotę: 12 145 zł, co w sumie dało kwotę: 31 585 zł.

_____________________________

Drodzy!!!
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że udało się zebrać całą kwotę potrzebną do zapłaty za leczenie małego Michaiła z Białorusi. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które okazały swe serce i zrobiły przelewy oraz firmie Śnieżka, która zapłaciła całą pozostałą do zapłaty kwotę!!!

Jesteście wielcy!

Poniżej zamieszczamy listy z podziękowaniami od rodziny małego Michaiła.

Valentin i Svetlana Jurczenko
Minsk/Bialorus
Mińsk, 26.01.2012


Kochani !

Dziękujemy Wam wszystkim za to, ze pomogliście nam wyjść z tak trudnej i nieoczekiwanej dla nas sytuacji życiowej. Dzięki Waszej pomocy finansowej opłacone zostały koszty leczenie i przebywania w szpitalu naszego nowo narodzonego syna Michaiła i jego mamy.

Dla nas było to wspaniałym przeżyciem móc doświadczyć tego, że tak szybko zareagowaliście na nasz problem i okazaliście nam swoją bezinteresowną pomoc ? mimo faktu, że jesteśmy Białorusinami. Bardzo doceniamy Wasze wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy dzisiaj cieszyć się widokiem zdrowego dziecka u siebie w domu, na Białorusi.

Dziękujemy Wam z całego serca i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości w życiu.

Serdecznie pozdrawiamy
Valentin, Svetlana, Egor i maly Michail Jurczenko


Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
p. Magdalena Sadecka – Makaruk
ul. Sarmacka 12 lok. 2 02-972
Warszawa

Droga Pani Magdaleno!

My, rodzina Jurczenko, pragniemy Pani z całego serca podziękować za Pani zaangażowanie i okazaną nam pomoc. Tylko dzięki Pani poradom i natychmiastowemu aktywnemu działaniu mogliśmy tak szybko i szczęśliwie wyjść z trudnej sytuacji życiowej, w której znalazła się nasza rodzina. Sytuacji związanej z pobytem i leczeniem naszego nowo narodzonego syna wcześniaka Michaiła oraz jego mamy Svetlany w szpitalu WSZ im. Jana Śniadeckiego w Białymstoku. Serdecznie Pani dziękujemy. Zawsze będziemy pamiętać o tym, jak zatroszczyła się Pani o nas i nam pomogła.

Z całego serca życzymy Pani wszystkiego, co najlepsze w tym życiu, a także wszelkiej pomyślności i dalszego owocnego rozwoju niezastąpionej Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

Serdecznie pozdrawiamy
Rodzina Jurczenko: Valentin, Svetlana, Egor i Michail.


Zwracamy się z prośbą o pomoc małemu Michaiłowi Jurczenko, który urodził się 4.01.2012 r. w 32. tyg. ciąży na granicy polsko-białoruskiej. Jego rodzice wracali właśnie z Polski do domu, kiedy niespodziewanie rozpoczęła się akcja porodowa. Ojciec dziecka sam przyjął poród w samochodzie, strażnik graniczny wezwał karetkę i małego Michaiła oraz mamę odwieziono do szpitala w Białymstoku, w którym przebywają aż do dziś. Niestety ponieważ mama jest obywatelem Białorusi, musi zapłacić we własnym zakresie za koszty leczenia syna i swojego pobytu w szpitalu. Szpital wystawił rachunek na 28 000 zł. Nie trzeba dodawać, że ta kwota jest nieosiągalna dla rodziców dziecka. Dlatego zwracamy się do wszystkich, których wzruszy ta historia niczym z filmu, o wsparcie rodziców Michaiła przez zrobienie przelewu na konto szpitala. W ten sposób pomożemy zebrać pieniądze potrzebne na opłacenia rachunku. Poniżej podajemy niezbędne dane:

WSZ (Wojewódzki Szpital Zespolony)
im. Jana Śniadeckiego w Białymstoku
ul. Warszawska 15
Białystok

Nr konta: 72 1160 2202 0000 0001 9934 7409
Tytułem: Pomoc dla Michaila Jurczenko z Białorusi

Poniżej załączamy linki do informacji o tej sprawie, które ukazały się w mediach.

Poród na kredyt, TVN24, 21.01.2012 r.

Białystok: blisko 30 tys. zł rachunku dla białoruskiej rodziny za poród w Polsce, Radio Białystok, 22.01.2012 r.

Pozdrawiamy i dziękujemy za Państwa pomoc

Fundacja Wcześniak

Wsparliśmy 39 dzieci

Łączna kwota przekazana przez Fundację wyniosłą 244 206,19 zł.

Pomogliśmy 8 podopiecznym.
Ich subkonta zostały zasilone łączną kwotą 39 828,14 zł,