Fundatorzy i dobrodzieje

Fundacja Wcześniak Rodzicom-Rodzicom mogła powstać dzięki ludziom dobrej woli, którzy swym zaangażowaniem i chęcią współpracy pomagają rodzicom zrozumieć, co oznacza dla maleństwa „bycie wcześniakiem” oraz co oznacza „zostać rodzicem wcześniaka”.
Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
Fundatorzy

Magdalena Sadecka – Makaruk

Magdalena Makaruk to mama Joachima, który urodził się
w 29. tygodniu ciąży. Magdalena jest doktorem nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje jako nauczyciel w jednej
z warszawskich szkół.

Tomasz Makaruk

Tomasz Makaruk jest tatą Joachima, który urodził się w 29. tygodniu ciąży. Tomasz jest doktorem nauk o zarządzaniu
w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie kieruje jedną z wiodących agencji zintegrowanej komunikacji w Polsce. Jego hobby to bieganie długodystansowe.

Instytut Matki i dziecka

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie został powołany do życia w roku 1948 na wniosek Ministra Zdrowia. Głównym celem utworzenia Instytutu była potrzeba oparcia organizacji ochrony zdrowia matki i dziecka w Polsce na podstawach naukowych.

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
Dobrodzieje
Scroll to Top