Godziny pracy

Pn – Pt 8.00-16.00

Adres Fundacji

ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71
02-972 Warszawa

Telefon

+48 22 121 80 55

Urszula Zimoląg

Opiekun beneficjenta

subkonta / refundacje / dofinansowania

urszula.zimolag@wczesniak.pl

refundacje@wczesniak.pl

Magdalena Sadecka–Makaruk

Sekretarz Fundacji

porady merytoryczne / media

+48 601 252 866

wczesniak@wczesniak.pl

Małgorzata Chomczyk

wypożyczalnia / Niezbędnik / administracja

malgorzata.chomczyk@wczesniak.pl

Nr KRS

0000191989

NIP

123-102-51-53

REGON

015721363

FUNDACJA WCZEŚNIAK RODZICE-RODZICOM JEST WPISANA DO DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów statutowych Fundacji. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: tomasz.makaruk@wczesniak.pl lub listownie na adres Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom ul.  Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.