Fundacja Wcześniak

Kontakt

Adres 

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71
02-972 Warszawa

Nr KRS: 0000191989
NIP: 123-102-51-53
REGON: 015721363

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom jest wpisana do do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Konto do zbiórki darowizn:
Nr: 28 1240 6351 1111 0000 4811 2608
IBAN: PL 28 1240 6351 1111 0000 4811 2608
SWIFT: PKOPPLPW PKO SA Oddział w Piasecznie
Konto do zbiórki darowizn na budowę Narodowego Centrum Wcześniaków:
Nr: 21 1240 6351 1111 0010 5044 7005
IBAN: PL 21 1240 6351 1111 0010 5044 7005
SWIFT: PKOPPLPW PKO SA Oddział w Piasecznie

Chcesz założyć subkonto?

Obejrzyj film jak to zrobić


Chcesz wypożyczyć sprzęt?

Wypełnij formularz


Biuro Fundacji Wcześniak
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 8.00-16.00
tel. (22) 121 80 55


Urszula Zimoląg

Opiekun beneficjenta

tel. (22) 121 80 55
urszula.zimolag@wczesniak.pl
refundacje@wczesniak.pl

subkonta / refundacje / dofinansowania


Magdalena Sienkiewicz

Specjalista ds. administracyjnych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. (22) 121 80 55
magdalena.sienkiewicz@wczesniak.pl

wypożyczalnia / niezbędnik / administracja


Magdalena Sadecka – Makaruk

Sekretarz Fundacji

tel. 601 252 866
wczesniak@wczesniak.pl

porady merytoryczne / media


Informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom z siedzibą w Warszawie przyul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów statutowych Fundacji.  Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: tomasz.makaruk@wczesniak.pl lub listownie na adres Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.