Adrian Krzesiak

Adrian Krzesiak jest podopiecznym Fundacji Wcześniak.

Adrian Krzesiak

Adrian jest naszym czwartym synem, urodził się przedwcześnie 22.07.2015 r. w 29. tygodniu ciąży, z wagą urodzeniową 1570 g oraz licznymi dysfunkcjami: zespołem zaburzeń oddychania, zakażeniem o wczesnym początku, leukomalacją okołokomorową, niedokrwistością wcześniaczą, problemami neurologicznymi i okulistycznymi. W szpitalu Adi spędził prawie 3 pierwsze miesiące swojego życia. Dalszy rozwój przebiegał pod znakiem kolejnych diagnoz i wizyt u rozlicznych specjalistów.

Od urodzenia zmaga się z powikłaniami, jakie niesie za sobą przedwczesny poród: niedosłuch, problemy kardiologiczne, neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, małorosłość (rozważana jest terapia hormonalna). Syn wymaga systematycznych zajęć terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, rozumienia i przetwarzania dźwięków.

Obecnie, po zaopiekowaniu najbardziej wymagających obszarów (operacja zeza w 2022 i opadniętych powiek w 2023) i oprócz bieżących dysfunkcji zdrowotnych Adriana, zmagamy się z problemami psychologicznymi i pedagogicznymi. Z tego względu po raz drugi zdecydowaliśmy się na odroczenie momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej syna. Intensywne i niełatwe poszukiwania odpowiedniej dla niego placówki zaowocowały zapisaniem Adriana do zerówki w specjalistycznej szkole terapeutycznej. Wszystkie zajęcia prowadzone są tam przy stałym współudziale nauczyciela wspomagającego (psychologa), a w ramach szkoły realizowane są dodatkowe zajęcia pedagogiczne oraz indywidualne terapie.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do tempa i indywidualnych możliwości poznawczych Adriana jest jedyną formą w jakiej może On rozwijać się harmonijnie w środowisku szkolnym. Jesteśmy zdani na placówkę niepubliczną, gdzie liczebność klasy oraz opieka specjalistów dają nadzieję na skuteczne podejmowanie kolejnych wyzwań rozwojowych.Jest to niezwykle ważne w Jego drodze do dojrzałości i samodzielności.

Chcielibyśmy już teraz podziękować serdecznie rodzinie, przyjaciołom, wszystkim znajomym i nieznajomym, którzy wsparli nas 1,5% podatku. Zgromadzone fundusze umożliwiają nam zapewnienie Adiemu koniecznej opieki i możliwości rozwojowych.

Zwracamy się zatem nieustająco z prośbą o przekazanie 1,5% Państwa podatku.

KRS 0000191989, cel szczegółowy: Adrian Krzesiak

Na subkonto Adriana w Fundacji Wcześniak można wpłacać darowizny przez cały rok: 76 1240 6351 1111 0011 1011 9251.

Serdecznie dziękujemy w imieniu Adriana oraz własnym.

Karta informacyjna


Imię
Adrian
Tydzień
29
Waga
1570 g
Wzrost
Data
2015

Scroll to Top