Polityka prywatności

Załącznik do Regulaminu Portali prowadzonych przez Fundację „Wcześniak Rodzice Rodzicom”
Polityka prywatności

I. Polityka „cookies”

1. Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie jednostki danych, które są tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator, czyli anonimowy, losowo generowany numer, który jest przechowywany na urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne są zapisywane na dysku komputera na dłużej.
Informacje zawarte w plikach cookies nie są zbierane w celu pozyskania danych osobowych, mimo to w pewnych okolicznościach mogą pozwolić na ustalenie tożsamości konkretnego Użytkownika, co oznacza, że można je zaliczyć do danych osobowych.

2. Dlaczego stosujemy „cookies?”
Używamy plików cookies, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z naszego Portalu i Strony Internetowej. Pliki cookies i zawarte w nich informacje używane są do ulepszenia oferowanych usług, np.:
– umożliwiają Portalowi rozpoznanie urządzenia, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie tych samych informacji kilkukrotnie podczas jednego zadania np. wypełniania formularza lub ankiety;
– rozpoznają, że nazwa Użytkownika i hasło zostały już podane, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać na każdej kolejnej stronie;
– liczą, ile osób używa serwisów, aby usprawnić korzystanie z nich i zapewnić odpowiednią szybkość łącza;
– analizują dane, aby prześledzić, jak Użytkownicy odbierają różne aspekty Internetowych strony Internetowej, dzięki czemu można ją stale ulepszać.

3. Jakie pliki cookies używamy na naszej Stronie Internetowej?
Używamy plików cookies własnych („first party”) oraz zewnętrznych („third party”). Wszystkie pliki cookies używane na Stronie Internetowej zostały przedstawione poniżej i sklasyfikowane według rodzaju: pliki własne lub zewnętrzne.
Sesja strony (plik własny) – PHPSESSID Tzw. cookies sesyjne (tymczasowe) są potrzebne ze względów technicznych i umożliwiają realizację podstawowych funkcji witryny, jak np. formularz kontaktowy.
Google Analitycs (plik zewnętrzny) – _ga Nasza Strona Internetowa używa usługi Google Analitycs do zbierania danych o Użytkownikach.
Podczas analizy ruchu na Stronie Internetowej możemy ustalić m.in.:
– jak Użytkownicy do nas trafili, czy poprzez wyszukiwarkę, czy poprzez odesłanie z innej strony, czy bezpośrednio wpisując ręcznie adres strony w przeglądarce,
– w jakim miejscu fizycznie przebywali,
– z jakiego systemu operacyjnego, przeglądarki, rodzaju urządzenia korzystają,
– jak długo przebywali na Stronie Internetowej lub na konkretnych podstronach.

Ponadto, w celu kierowania do Użytkowników naszych Stron Internetowych (w tym Portali) spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkowników na naszych Stronach reklam w serwisie Facebook, wdrożyliśmy w ramach naszych Stron Internetowych narzędzie Pixel Facebooka (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Narzędzie to w automatyczny sposób gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z naszych Portali i Stron Internetowych w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje najczęściej przekazywane są do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Działania polegające na kierowaniu spersonalizowanych reklam realizujemy opierając się naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Informacje zbierane w ramach narzędzia Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację konkretnego Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania Użytkownik podjął w ramach naszych Stron internetowych. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć pozyskane informacje z innymi informacjami o Użytkowniku, zebranymi przez Facebook w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym celów marketingowych. Wyżej opisane działania Facebooka nie są jednak od nas zależne, zaś informacje o działaniach tych można znaleźć bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ze swojego konta na Facebooku Użytkownik może natomiast również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności stosowanymi przez Facebooka.

Ze względu na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i używa infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, korzysta ze standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej Użytkownik naszych Stron Internetowych może w każdym czasie zadecydować czy wyraża zgodę na korzystanie w stosunku do niego z narzędzia Pixela Facebooka czy też nie.

Aby zobaczyć zawartość pliku cookie, wystarczy otworzyć przeglądanie plików cookie w oknie przeglądarki. Wyświetlony zostanie krótki ciąg liczb i znaków. Pokazane liczby są kartą
identyfikacyjną, która jest widoczna jedynie dla serwera, który wysłał ten plik cookie. Aby uzyskać informacje dotyczące tego, jak sprawdzić kod w przeglądarce na telefonie komórkowym, należy zapoznać się z odpowiednią częścią instrukcji obsługi telefonu. Informacji dotyczących uniemożliwienia plikom zewnętrznym zbierania danych o aktywności na naszej witrynie, należy szukać na witrynach, z których pochodzą pliki zewnętrzne.

4. Czy można zablokować pliki cookies?
W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron Internetowych (czyli przeglądarka Internetowa) domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach możliwa jest jednak samodzielna zmiana ustawień dla plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki Internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.
Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie Strony Internetowej.
Ustawienia znajdują się zazwyczaj w menu Opcje lub Preferencje w danej przeglądarce. W razie potrzeby należy użyć opcji Pomoc w przeglądarce, aby uzyskać więcej szczegółów. Wyczerpujące informacje, dotyczące zmiany ustawień w najróżniejszych przeglądarkach, znajdują się również na stronie www.aboutcookies.org.

5. Zgoda na instalowanie plików cookies w celu personalizowania treści, reklam i wykonywania analiz. Jak to zostało wyżej opisane poza cookies zapewniającymi podstawowe funkcjonalności Strony Internetowej, wykorzystujemy również cookies służące zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych i danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych na Stronie Internetowej treści i reklam oraz analizowania ruchu na Stronie Internetowej. Te pliki cookies służą nam do lepszego dostosowania prezentowanych reklam oraz serwowanych treści do preferencji i zainteresowań Użytkownika, a także do badania i analizowania zainteresowania naszymi własnymi treściami i stronami. Jednakże pliki cookies tego typu instalujemy tylko za wyraźną zgodą Użytkownika, wyrażoną przy jego pierwszej wizycie przy wykorzystaniu danego urządzenia na naszej Stronie internetowej.

II. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do stron Internetowych osób trzecich

1. Portal może posiadać powiązania (tzw. „hiperlinki”) do stron Internetowych osób trzecich, których treść nie jest w pełni znana podmiotowi prowadzącemu Portal. Podmiot ten co prawda pośredniczy w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Linki umieszczone w Portalu do stron Internetowych osób trzecich mają jedynie za zadanie ułatwienie nawigacji. Podmiot prowadzący Portal nie identyfikuje się z wypowiedziami umieszczonymi na stronach powiązanych oraz nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i praw osób trzecich.

2. Właściciele stron Internetowych, do których istnieją powiązania (hiperlinki) ze strony Portalu, ponoszą wyłączną odpowiedzialność zarówno za treści na swojej stronie, jak i za oferowane tam produkty oraz za realizację zamówień.

3. Podmiot prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za dokonane na Portalu naruszenia przez Użytkowników lub osoby trzecie praw autorskich, znaków towarowych lub dóbr osobistych

4. W przypadku złożenia zamówienia na stronie, o której mowa w ust. 1 i 2, może dojść do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem strony Internetowej, do których istnieje powiązanie (hiperlink) ze strony Portalu, względnie reprezentowanym tam oferentem, w żadnym jednak przypadku do umowy pomiędzy podmiotem prowadzącym Portal a Użytkownikiem. Prosimy uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej stronie Internetowej.

III. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, z siedzibą przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000191989, NIP: 1231025153, REGON: 015721363 („Fundacja”). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych najszybszym kanałem komunikacji z Administratorem Danych jest kierowanie wiadomości mailowych na adres poczty elektronicznej: iod@wczesniak.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników uzyskane poprzez Portal będą przetwarzane:
a) pod warunkiem uzyskania od Użytkownika zgody – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na tej podstawie przetwarzane są przede wszystkim dane:
– w celu profilowania, polegającego na dostosowaniu prezentowanych stron, reklam i treści;
–  w celu dostarczania Użytkownikowi od podmiotu prowadzącego Portal informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji słownej, elektronicznej, a także na wskazane w toku rejestracji do Portalu adresy i numery telefonów;
b) w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na korzystanie z funkcjonalności Portalu (Umowa) na warunkach opisanych w Regulaminie – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) w celu wykonania innej umowy zawartej za pomocą Strony Internetowej, ewentualnie do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej albo do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c, d, f RODO. Celem wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią jest przeciwdziałanie korzystaniu z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa, Regulaminem i Polityką Prywatności, naruszający prawa Administratora Danych (Procesora) lub innych Użytkowników Portalu.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w celu wykonania Umowy lub innych umów zawartych za pośrednictwem Portalu jest wymogiem umownym i jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Portalu oraz wykonania innych umów. Z kolei odmowa podania danych osobowych do innych celów nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności osoby zatrudnione przez niego. Ponadto dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, a także przekazywane – pod warunkiem uzyskania od Użytkownika zgody przez podmiot prowadzący Portal – podmiotom współpracującym w zakresie promocji, marketingu i reklamy. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.

7. Użytkownik w każdym czasie ma prawo żądać od Administratora Danych dostępu do zebranych danych, sprostowania i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może w każdym momencie wnieść do Administratora Danych sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8. Użytkownik, którego dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy, ma prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi Danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z przepisami prawa.

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane i tylko w niezbędnym zakresie:
a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody i maksymalnie 2 dni po tej dacie, z uwagi na konieczność wykonania czynności technicznych w celu usunięcia tych danych;
b) dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do dnia opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika;
c) dane przetwarzane na podstawie innej umowy zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej lub w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a w przypadku braku takich roszczeń do dnia zakończenia wykonywania umowy lub wykonywania działań podjętych na żądanie  Użytkownika przed zawarciem Umowy;
d) dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania przeciwko Użytkownikowi korzystającemu z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa, Regulaminem i Polityką Prywatności, naruszający prawa Administratora Danych (Procesora) lub innych Użytkowników Portalu; – przy czym dane będą przetwarzane nie krócej niż przez 5 lat, jeżeli konieczne będzie przechowywanie przez Administratora Danych (Procesora) dokumentacji rachunkowej, ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów, zaś termin ten będzie liczony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej.

Scroll to Top