Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Jesteśmy Fundacją zainicjowaną przez rodziców wcześniaka, działającą na rzecz rodziców wcześniaków.

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Osiągnięcia Fundacji

Lipiec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 116 376,26 zł
Zrefundowanych zostało 328 faktur

Czerwiec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 130 399,56 zł
Zrefundowane zostały 342 faktury

W czerwcu: zrefundowaliśmy pobyt w sanatorium Zuzanny Śmietanki na kwotę 2310 zł, pomogliśmy opłacić turnus rehabilitacyjny Maciejowi Chałupczyńskiemu w kwocie 1000 zł oraz pokryliśmy koszty leczenia okulistycznego Nikoli Pucek w kwocie 300 zł.

Maj 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 33 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w maju wyniosła 93 549,95 zł
Zrefundowanych zostało 257 faktur

Kwiecień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 60 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w kwietniu wyniosła 162 324,60 zł
Zrefundowanych zostało 470 faktur

Marzec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 40 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w marcu wyniosła 141 052,72 zł
Zrefundowanych zostało 415 faktur

Luty 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 38 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w lutym wyniosła 92 422,87 zł
Zrefundowanych zostało 319 faktur

W lutym pokryliśmy koszty rehabilitacji o wartości 1000 zł Huberta Gollana.

Styczeń 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 58 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 202 383,53 zł
Zrefundowane zostały 542 faktury

W styczniu opłaciliśmy koszt badania okulistycznego Pawła Tobolskiego w wysokości 120 zł. Paweł jest wcześniakiem z 29. tygodnia. Na zdjęciu poniżej z siostrą – również wcześniakiem z 30. tygodnia:

Jak pomogliśmy?

Styczeń 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 68 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 158 064,30 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 550 faktur.
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu.

 Luty 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 40 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w lutym wyniosła 96 447,40 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 290 faktur.
Podpisaliśmy 13 umów użyczenia sprzętu

Marzec 2018
W marcu 2018 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktorii Wóltańskiej na łączną kwotę 5 300 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 767 zł.

W zbieraniu środków na dofinansowanie rehabilitacji swój udział mieli biegacze i kolarze uczestniczący w akacji „80 dni dookoła świata” organizowanej przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe.

Kwiecień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 33 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w kwietniu wyniosła 67 019,74 zł
Zrefundowanych zostało ponad 200 faktur
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu

Rozpoczęliśmy też dofinansowanie trzymiesięcznej rehabilitacji Sebastiana Zadłużnego na łączną kwotę 2160 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dokonaliśmy refundacji dla 56 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w marcu wyniosła 139 794,40 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 400 faktur.
Podpisaliśmy 14 umów użyczenia sprzętu

Maj 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w maju  wyniosła 63 125,30 zł
Zrefundowanych zostało 199 faktur
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu

Czerwiec 2018 
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 81 699,88  zł
Zrefundowanych zostało 293 faktury
Podpisaliśmy 16 umów użyczenia sprzętu

Lipiec 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w lipcu wyniosła 101 396,87 zł
Zrefundowanych zostało 225 faktur
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu

Sierpień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w sierpniu wyniosła 86 764,47 zł
Zrefundowane zostały 252 faktury
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu

 Wrzesień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 28 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji we wrześniu wyniosła 44 381,38 zł
Zrefundowanych zostało 95 faktur
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu

Październik 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w październiku wyniosła 54 388,73 zł
Zrefundowanych zostało 219 faktur

Listopad 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 36 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w listopadzie wyniosła 70 639,89 zł
Zrefundowanych zostało 249 faktur
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu

Grudzień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w grudniu wyniosła 185 137,84 zł
Zrefundowanych zostało 530 faktur
Podpisaliśmy 5 umów użyczenia sprzętu

W grudniu dofinansowaliśmy zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przemysława Karpińskiego w kwocie 3031,88 zł oraz zakup leków i artykułów pielęgnacyjnych dla Ewy i Michaliny Ćwiklińskich w kwocie 2919,96 zł.

Łączna kwota refundacji w 2017 roku wyniosła 932 305, 96 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 425 podopiecznych.

Jak pomogliśmy?

 

Styczeń 2017

W styczniu 2017 roku dofinansowaliśmy zakup siedziska neoSIT, LiwCare dla Marcina Szałańskiego na łączną kwotę 3 500 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 750 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 53 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 139 859,79 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 290 faktur.
Podpisaliśmy 3 umowy użyczenia sprzętu.

 

Luty 2017
Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 77 981,01 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 240 faktur.
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu.

 

Marzec 2017
Dokonaliśmy refundacji dla 42 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 69 621,36 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 220 faktur.

 

Kwiecień 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 76 842,55 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 210 faktur.
Podpisaliśmy 4 umowy użyczenia sprzętu.

 

Maj 2017

W maju 2017 roku dofinansowaliśmy zakup urządzenia multifunkcyjnego Baffin dla Aleksandra Saroty na łączną kwotę 8 000 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 960 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 42 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 84 759,30 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 150 faktur.
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu.

 

Czerwiec 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 51 456,05 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 90 faktur.
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu.

 

Lipiec 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 24 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 45 081,28 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 110 faktur.
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu.

 

Sierpień 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 24 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 45 081,28 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 110 faktur.
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu.

 

Wrzesień 2017

We wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznych usług przedszkola integracyjnego dla Wiktora Szczerbanowskiego na łączną kwotę 5642,50  zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dokonaliśmy refundacji dla 23 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 42 850,76 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 60 faktur.
Podpisaliśmy 5 umów użyczenia sprzętu.

 

Październik 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 30 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 64 529,96 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 160 faktur.
Podpisaliśmy 3 umowy użyczenia sprzętu.

 

Listopad 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 34 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 85 084,14 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 220 faktur.
Podpisaliśmy 14 umów użyczenia sprzętu.

 

Grudzień2017

Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 149 158,48 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 400 faktur.
Podpisaliśmy 4 umowy użyczenia sprzętu.

 

Łączna kwota refundacji w 2016 roku wyniosła 30 615 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 10 podopiecznych.

 Jak pomogliśmy?  

 

Luty 2016 r.

W lutym 2016 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktora Pluty na łączną kwotę 5 200 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 2 500 zł.

Rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Wiktora Osowskiego na łączną kwotę 4 800 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dofinansowaliśmy zakup ortez dla Jana Raka na łączną kwotę 1 400 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 400 zł.

Marzec 2016 r.

W marcu 2016 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Oliwiera Sopaty na łączną kwotę 5 200 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 900 zł.

Kwiecień 2016 r.

W kwietniu 2016 roku dofinansowaliśmy zakup pionizatora dla Alana Pędzika na łączną kwotę 10 350 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 4 000 zł.

Maj 2016 r.

W maju 2016 roku rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Leny Chmury na łączną kwotę 5 000 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Październik 2016 r.

W październiku 2016 roku dofinansowaliśmy zakup wózka inwalidzkiego dla Kacpra Borka na łączną kwotę 15 048 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 3 615 zł.

Rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Jonatana Szychowiaka na łączną kwotę 4 800 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktorii Wóltańskiej na łączną kwotę 5 300 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 750 zł.

Dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Michaliny Krzok na łączną kwotę 5 100 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 850 zł.

W sierpniu 2015 roku dofinansowaliśmy zakup pionizatora dla Marcina Szałańskiego na łączną kwotę 10 384 zł – Fundacja pokryła połowę kwoty w wysokości 5 192 zł.

W kwietniu 2013 roku razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy sfinansowaliśmy zakup Sterowników zausznych do procesora dźwięku Freedom i zestawu 2 akumulatorów z ładowarką do procesora mowy Freedom dla Małgorzaty Burzyńskiej.

Koszty zakupu sprzętu wyniosła 8 423,99 zł, z czego 4 207,50 zł pokryła Fundacja Wcześniak, zaś pozostałą część – w kwocie 4 216,49 zł zapłaciła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Więcej o losach Gosi można przeczytać na stronie http://www.otogosia.pl/

W październiku 2013 ponownie połączyliśmy siły z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sfinansowaliśmy zakup specjalistycznego Fotelika samochodowego „Lars” dla Oliwii Siemieniec.  Łączną kwotę zakupu – 9 995 zł – Każda Fundacja pokryła połowę ww. kwoty.

Fundacja Wcześniak sfinansowała zakup 7 dawek preparatu Synagis dla 2 podopiecznych, zapewniając im w ten sposób niezbędną profilaktykę przeciwko wirusowi RS. Dzieci, którym pomogliśmy nie zakwalifikowały się do refundacji szczepień Synagisem w ramach programu NFZ. Zgodnie z oceną Pani Prof. dr hab. Marię Borszewską-Kornacką – mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego, kierownika kliniki neonatologii w szpitalu klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie – taka profilaktyka była niezbędna dla ochrony ich zdrowia i życia

W ten sposób pomogliśmy Szymonowi Iwankowi, dla którego kupiliśmy 4 dawki Synagisu na łączną kwotę 19 440 zł oraz Patrykowi Łokietkowi (po kliknięciu pojawia się historia Patryka http://wczesniak.pl/patryk-lokietek/), dla którego zakupiliśmy 3 dawki preparatu Synagis na łączną kwotę: 12 145 zł, co w sumie dało kwotę: 31 585 zł.

Wsparliśmy 39 dzieci

Łączna kwota przekazana przez Fundację wyniosłą 244 206,19 zł.

Pomogliśmy 8 podopiecznym.
Ich subkonta zostały zasilone łączną kwotą 39 828,14 zł,