Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Jesteśmy Fundacją zainicjowaną przez rodziców wcześniaka, działającą na rzecz rodziców wcześniaków.

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Osiągnięcia Fundacji

Styczeń 2020
Dokonaliśmy refundacji dla 52 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 176 336,89 zł
Zrefundowane zostały 534 faktury

W styczniu dofinansowaliśmy również rehabilitację Benia Mańkowskiego na kwotę 1300 zł oraz Jonatana Szychowiaka na kwotę 1440 zł.

 

Grudzień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 48 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w grudniu wyniosła 249 856,69 zł
Zrefundowanych zostało 512 faktur

Listopad 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 32 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w listopadzie wyniosła 111 462,15 zł
Zrefundowanych zostało 367 faktur

W listopadzie wsparliśmy rehabilitację Benia Mańkowskiego na kwotę 1300 zł oraz Oliwii Siemieniec na kwotę 1800 zł.

Październik 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 34 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w październiku wyniosła 72 308,36 zł
Zrefundowanych zostało 241 faktur

W październiku pomogliśmy opłacić turnus rehabilitacyjny Maciejowi Chałupczyńskiemu w kwocie 956 zł. Wideo z turnusu, które przygotowała mama Macieja znajduje się na stronie: https://wczesniak.pl/wywiady-z-rodzicami/

Wrzesień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 33 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji we wrześniu wyniosła 203 172,32 zł
Zrefundowane zostały 148 faktur

Sierpień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 48 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w sierpniu wyniosła 122 904,42 zł
Zrefundowane zostały 354 faktury

W sierpniu zrefundowaliśmy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla Oliwii Bordy w kwocie 2000 zł i Sebastiana Zadłużnego na kwotę 3325 zł.

Lipiec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w lipcu wyniosła 114 111,76 zł
Zrefundowanych zostało 328 faktur

Czerwiec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 130 399,56 zł
Zrefundowane zostały 342 faktury

W czerwcu: zrefundowaliśmy pobyt w sanatorium Zuzanny Śmietanki na kwotę 2310 zł, pomogliśmy opłacić turnus rehabilitacyjny Maciejowi Chałupczyńskiemu w kwocie 1000 zł oraz pokryliśmy koszty leczenia okulistycznego Nikoli Pucek w kwocie 300 zł.

Maj 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 33 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w maju wyniosła 93 549,95 zł
Zrefundowanych zostało 257 faktur

Kwiecień 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 60 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w kwietniu wyniosła 162 324,60 zł
Zrefundowanych zostało 470 faktur

Marzec 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 40 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w marcu wyniosła 141 052,72 zł
Zrefundowanych zostało 415 faktur

Luty 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 38 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w lutym wyniosła 92 422,87 zł
Zrefundowanych zostało 319 faktur

W lutym pokryliśmy koszty rehabilitacji o wartości 1000 zł Huberta Gollana.

Styczeń 2019
Dokonaliśmy refundacji dla 58 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 202 383,53 zł
Zrefundowane zostały 542 faktury

W styczniu opłaciliśmy koszt badania okulistycznego Pawła Tobolskiego w wysokości 120 zł. Paweł jest wcześniakiem z 29. tygodnia. Na zdjęciu poniżej z siostrą – również wcześniakiem z 30. tygodnia:

Jak pomogliśmy?

Styczeń 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 68 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 158 064,30 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 550 faktur.
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu.

 Luty 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 40 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w lutym wyniosła 96 447,40 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 290 faktur.
Podpisaliśmy 13 umów użyczenia sprzętu

Marzec 2018
W marcu 2018 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktorii Wóltańskiej na łączną kwotę 5 300 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 767 zł.

W zbieraniu środków na dofinansowanie rehabilitacji swój udział mieli biegacze i kolarze uczestniczący w akacji „80 dni dookoła świata” organizowanej przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe.

Kwiecień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 33 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w kwietniu wyniosła 67 019,74 zł
Zrefundowanych zostało ponad 200 faktur
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu

Rozpoczęliśmy też dofinansowanie trzymiesięcznej rehabilitacji Sebastiana Zadłużnego na łączną kwotę 2160 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dokonaliśmy refundacji dla 56 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w marcu wyniosła 139 794,40 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 400 faktur.
Podpisaliśmy 14 umów użyczenia sprzętu

Maj 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w maju  wyniosła 63 125,30 zł
Zrefundowanych zostało 199 faktur
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu

Czerwiec 2018 
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w czerwcu wyniosła 81 699,88  zł
Zrefundowanych zostało 293 faktury
Podpisaliśmy 16 umów użyczenia sprzętu

Lipiec 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w lipcu wyniosła 101 396,87 zł
Zrefundowanych zostało 225 faktur
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu

Sierpień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 37 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w sierpniu wyniosła 86 764,47 zł
Zrefundowane zostały 252 faktury
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu

 Wrzesień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 28 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji we wrześniu wyniosła 44 381,38 zł
Zrefundowanych zostało 95 faktur
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu

Październik 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w październiku wyniosła 54 388,73 zł
Zrefundowanych zostało 219 faktur

Listopad 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 36 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w listopadzie wyniosła 70 639,89 zł
Zrefundowanych zostało 249 faktur
Podpisaliśmy 7 umów użyczenia sprzętu

Grudzień 2018
Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych
Łączna kwota wszystkich refundacji w grudniu wyniosła 185 137,84 zł
Zrefundowanych zostało 530 faktur
Podpisaliśmy 5 umów użyczenia sprzętu

W grudniu dofinansowaliśmy zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przemysława Karpińskiego w kwocie 3031,88 zł oraz zakup leków i artykułów pielęgnacyjnych dla Ewy i Michaliny Ćwiklińskich w kwocie 2919,96 zł.

Łączna kwota refundacji w 2017 roku wyniosła 932 305, 96 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 425 podopiecznych.

Jak pomogliśmy?

 

Styczeń 2017

W styczniu 2017 roku dofinansowaliśmy zakup siedziska neoSIT, LiwCare dla Marcina Szałańskiego na łączną kwotę 3 500 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 750 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 53 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 139 859,79 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 290 faktur.
Podpisaliśmy 3 umowy użyczenia sprzętu.

 

Luty 2017
Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 77 981,01 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 240 faktur.
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu.

 

Marzec 2017
Dokonaliśmy refundacji dla 42 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 69 621,36 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 220 faktur.

 

Kwiecień 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 39 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 76 842,55 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 210 faktur.
Podpisaliśmy 4 umowy użyczenia sprzętu.

 

Maj 2017

W maju 2017 roku dofinansowaliśmy zakup urządzenia multifunkcyjnego Baffin dla Aleksandra Saroty na łączną kwotę 8 000 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 960 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 42 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 84 759,30 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 150 faktur.
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu.

 

Czerwiec 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 31 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 51 456,05 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 90 faktur.
Podpisaliśmy 8 umów użyczenia sprzętu.

 

Lipiec 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 24 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 45 081,28 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 110 faktur.
Podpisaliśmy 10 umów użyczenia sprzętu.

 

Sierpień 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 24 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 45 081,28 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 110 faktur.
Podpisaliśmy 9 umów użyczenia sprzętu.

 

Wrzesień 2017

We wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznych usług przedszkola integracyjnego dla Wiktora Szczerbanowskiego na łączną kwotę 5642,50  zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dokonaliśmy refundacji dla 23 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 42 850,76 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 60 faktur.
Podpisaliśmy 5 umów użyczenia sprzętu.

 

Październik 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 30 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 64 529,96 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 160 faktur.
Podpisaliśmy 3 umowy użyczenia sprzętu.

 

Listopad 2017

Dokonaliśmy refundacji dla 34 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 85 084,14 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 220 faktur.
Podpisaliśmy 14 umów użyczenia sprzętu.

 

Grudzień2017

Dokonaliśmy refundacji dla 44 podopiecznych.
Łączna kwota wszystkich refundacji w styczniu wyniosła 149 158,48 zł.
Zrefundowanych zostało ponad 400 faktur.
Podpisaliśmy 4 umowy użyczenia sprzętu.

 

Łączna kwota refundacji w 2016 roku wyniosła 30 615 zł.

Dokonaliśmy refundacji dla 10 podopiecznych.

 Jak pomogliśmy?  

 

Luty 2016 r.

W lutym 2016 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktora Pluty na łączną kwotę 5 200 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 2 500 zł.

Rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Wiktora Osowskiego na łączną kwotę 4 800 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dofinansowaliśmy zakup ortez dla Jana Raka na łączną kwotę 1 400 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 400 zł.

Marzec 2016 r.

W marcu 2016 roku dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Oliwiera Sopaty na łączną kwotę 5 200 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 900 zł.

Kwiecień 2016 r.

W kwietniu 2016 roku dofinansowaliśmy zakup pionizatora dla Alana Pędzika na łączną kwotę 10 350 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 4 000 zł.

Maj 2016 r.

W maju 2016 roku rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Leny Chmury na łączną kwotę 5 000 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Październik 2016 r.

W październiku 2016 roku dofinansowaliśmy zakup wózka inwalidzkiego dla Kacpra Borka na łączną kwotę 15 048 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 3 615 zł.

Rozpoczęliśmy dofinansowanie rocznej rehabilitacji dla Jonatana Szychowiaka na łączną kwotę 4 800 zł – Fundacja pokryła całość tej kwoty.

Dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Wiktorii Wóltańskiej na łączną kwotę 5 300 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 750 zł.

Dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla Michaliny Krzok na łączną kwotę 5 100 zł – Fundacja pokryła część kwoty w wysokości 1 850 zł.

W sierpniu 2015 roku dofinansowaliśmy zakup pionizatora dla Marcina Szałańskiego na łączną kwotę 10 384 zł – Fundacja pokryła połowę kwoty w wysokości 5 192 zł.

W kwietniu 2013 roku razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy sfinansowaliśmy zakup Sterowników zausznych do procesora dźwięku Freedom i zestawu 2 akumulatorów z ładowarką do procesora mowy Freedom dla Małgorzaty Burzyńskiej.

Koszty zakupu sprzętu wyniosła 8 423,99 zł, z czego 4 207,50 zł pokryła Fundacja Wcześniak, zaś pozostałą część – w kwocie 4 216,49 zł zapłaciła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Więcej o losach Gosi można przeczytać na stronie http://www.otogosia.pl/

W październiku 2013 ponownie połączyliśmy siły z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sfinansowaliśmy zakup specjalistycznego Fotelika samochodowego „Lars” dla Oliwii Siemieniec.  Łączną kwotę zakupu – 9 995 zł – Każda Fundacja pokryła połowę ww. kwoty.

Fundacja Wcześniak sfinansowała zakup 7 dawek preparatu Synagis dla 2 podopiecznych, zapewniając im w ten sposób niezbędną profilaktykę przeciwko wirusowi RS. Dzieci, którym pomogliśmy nie zakwalifikowały się do refundacji szczepień Synagisem w ramach programu NFZ. Zgodnie z oceną Pani Prof. dr hab. Marię Borszewską-Kornacką – mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego, kierownika kliniki neonatologii w szpitalu klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie – taka profilaktyka była niezbędna dla ochrony ich zdrowia i życia

W ten sposób pomogliśmy Szymonowi Iwankowi, dla którego kupiliśmy 4 dawki Synagisu na łączną kwotę 19 440 zł oraz Patrykowi Łokietkowi (po kliknięciu pojawia się historia Patryka http://wczesniak.pl/patryk-lokietek/), dla którego zakupiliśmy 3 dawki preparatu Synagis na łączną kwotę: 12 145 zł, co w sumie dało kwotę: 31 585 zł.

_________________________________

Drodzy!!!
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że udało się zebrać całą kwotę potrzebną do zapłaty za leczenie małego Michaiła z Białorusi. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które okazały swe serce i zrobiły przelewy oraz firmie Śnieżka, która zapłaciła całą pozostałą do zapłaty kwotę!!!

Jesteście wielcy!

Poniżej zamieszczamy listy z podziękowaniami od rodziny małego Michaiła.

Valentin i Svetlana Jurczenko
Minsk/Bialorus
Mińsk, 26.01.2012


Kochani!

Dziękujemy Wam wszystkim za to, ze pomogliście nam wyjść z tak trudnej i nieoczekiwanej dla nas sytuacji życiowej. Dzięki Waszej pomocy finansowej opłacone zostały koszty leczenie i przebywania w szpitalu naszego nowo narodzonego syna Michaiła i jego mamy.

Dla nas było to wspaniałym przeżyciem móc doświadczyć tego, że tak szybko zareagowaliście na nasz problem i okazaliście nam swoją bezinteresowną pomoc ? mimo faktu, że jesteśmy Białorusinami. Bardzo doceniamy Wasze wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy dzisiaj cieszyć się widokiem zdrowego dziecka u siebie w domu, na Białorusi.

Dziękujemy Wam z całego serca i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości w życiu.

Serdecznie pozdrawiamy
Valentin, Svetlana, Egor i maly Michail Jurczenko


Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
p. Magdalena Sadecka – Makaruk
ul. Sarmacka 12 lok. 2 02-972
Warszawa

Droga Pani Magdaleno!

My, rodzina Jurczenko, pragniemy Pani z całego serca podziękować za Pani zaangażowanie i okazaną nam pomoc. Tylko dzięki Pani poradom i natychmiastowemu aktywnemu działaniu mogliśmy tak szybko i szczęśliwie wyjść z trudnej sytuacji życiowej, w której znalazła się nasza rodzina. Sytuacji związanej z pobytem i leczeniem naszego nowo narodzonego syna wcześniaka Michaiła oraz jego mamy Svetlany w szpitalu WSZ im. Jana Śniadeckiego w Białymstoku. Serdecznie Pani dziękujemy. Zawsze będziemy pamiętać o tym, jak zatroszczyła się Pani o nas i nam pomogła.

Z całego serca życzymy Pani wszystkiego, co najlepsze w tym życiu, a także wszelkiej pomyślności i dalszego owocnego rozwoju niezastąpionej Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

Serdecznie pozdrawiamy
Rodzina Jurczenko: Valentin, Svetlana, Egor i Michail.


Zwracamy się z prośbą o pomoc małemu Michaiłowi Jurczenko, który urodził się 4.01.2012 r. w 32. tyg. ciąży na granicy polsko-białoruskiej. Jego rodzice wracali właśnie z Polski do domu, kiedy niespodziewanie rozpoczęła się akcja porodowa. Ojciec dziecka sam przyjął poród w samochodzie, strażnik graniczny wezwał karetkę i małego Michaiła oraz mamę odwieziono do szpitala w Białymstoku, w którym przebywają aż do dziś. Niestety ponieważ mama jest obywatelem Białorusi, musi zapłacić we własnym zakresie za koszty leczenia syna i swojego pobytu w szpitalu. Szpital wystawił rachunek na 28 000 zł. Nie trzeba dodawać, że ta kwota jest nieosiągalna dla rodziców dziecka. Dlatego zwracamy się do wszystkich, których wzruszy ta historia niczym z filmu, o wsparcie rodziców Michaiła przez zrobienie przelewu na konto szpitala. W ten sposób pomożemy zebrać pieniądze potrzebne na opłacenia rachunku. Poniżej podajemy niezbędne dane:

WSZ (Wojewódzki Szpital Zespolony)
im. Jana Śniadeckiego w Białymstoku
ul. Warszawska 15
Białystok

Nr konta: 72 1160 2202 0000 0001 9934 7409
Tytułem: Pomoc dla Michaila Jurczenko z Białorusi

Poniżej załączamy linki do informacji o tej sprawie, które ukazały się w mediach.

Poród na kredyt, TVN24, 21.01.2012 r.

Białystok: blisko 30 tys. zł rachunku dla białoruskiej rodziny za poród w Polsce, Radio Białystok, 22.01.2012 r.

Pozdrawiamy i dziękujemy za Państwa pomoc

Fundacja Wcześniak

Wsparliśmy 39 dzieci

Łączna kwota przekazana przez Fundację wyniosłą 244 206,19 zł.

Pomogliśmy 8 podopiecznym.
Ich subkonta zostały zasilone łączną kwotą 39 828,14 zł,