Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne. Celem strony internetowej www.wczesniak.pl jest ułatwienie dostępu do informacji o wcześniakach. Jakkolwiek Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom informuje, iż wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawsze w pierwszej kolejności należy kierować się zaleceniami lekarza prowadzącego zarówno dziecko, jak i matkę. Treści zawarte na stronie www.wczesniak.pl nie mogą być traktowane jako konsultacje czy porady. Osoby korzystające ze strony www.wczesniak.pl powinny zawsze skonsultować prezentowane tu informacje z lekarzem. Zarówno Fundacja Wcześniak Rodzice – Rodzicom ani jej pracownicy i założyciele nie biorą na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe zrozumienie ani wykorzystanie zawartych tu informacji. Pomimo iż Fundacja dba o rzetelność redaktorską i merytoryczną zawartych informacji, jakiekolwiek ryzyko korzystania ze strony www.wczesniak.pl i zamieszczonych tu informacji. ponoszą wyłącznie osoby z nich korzystające. Osoby nieakceptujące tych postanowień proszone są o natychmiastowe opuszczenie strony.
W szczególności Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość udzielanych informacji w ramach grup wsparcia młodych rodziców – Program „Mentor” oraz prezentowanych treści w rozdziale opisz rozwój swojego dziecka.

Prawa autorskie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Fundację Wcześniak Rodzice-Rodzicom. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Fundację.

Scroll to Top