Fundacja Wcześniak

Dokumenty Fundacji

Statut

Regulaminy

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Sprawozdania finansowe

Odpisy

Sprawozdania z przebiegu zbiórki publicznej

Polityka prywatności oraz regulamin portalu