Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
Dokumenty Fundacji

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Sprawozdania za lata 2005-2014

Zastrzeżenia prawne. Celem strony internetowej www.wczesniak.pl jest ułatwienie dostępu do informacji o wcześniakach. Jakkolwiek Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom informuje, iż wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawsze w pierwszej kolejności należy kierować się zaleceniami lekarza prowadzącego zarówno dziecko, jak i matkę. Treści zawarte na stronie www.wczesniak.pl nie mogą być traktowane jako konsultacje czy porady. Osoby korzystające ze strony www.wczesniak.pl powinny zawsze skonsultować prezentowane tu informacje z lekarzem. Zarówno Fundacja Wcześniak Rodzice – Rodzicom ani jej pracownicy i założyciele nie biorą na siebie odpowiedzialności za niewłaściwe zrozumienie ani wykorzystanie zawartych tu informacji. Pomimo iż Fundacja dba o rzetelność redaktorską i merytoryczną zawartych informacji, jakiekolwiek ryzyko korzystania ze strony www.wczesniak.pl i zamieszczonych tu informacji. ponoszą wyłącznie osoby z nich korzystające. Osoby nieakceptujące tych postanowień proszone są o natychmiastowe opuszczenie strony. W szczególności Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość udzielanych informacji w ramach grup wsparcia młodych rodziców – Program „Mentor” oraz prezentowanych treści w rozdziale opisz rozwój swojego dziecka.

Prawa autorskie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Fundację Wcześniak Rodzice-Rodzicom. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Fundację.

Ochrona prywatności. Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania ze strony www.wczesniak.pl. Dane uzyskane na drodze organizowania ankiet i konkursów mają dla Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

Wykonując postanowienie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.), Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom udostępnia do publicznej wiadomości fakt otrzymania darowizn, której jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł.

W 2024 roku od Agrol Facility Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smugowa 50D z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznego; od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15 z przeznaczeniem na cele statutowe; od S14 Capital Residence Le Grassi z siedzibą w Aix-en-Provence, Francja, 10 Impasse Grassi z przeznaczeniem na cele statutowe.

W 2023 roku od O.K. Apteka Okulicz-Kozaryn Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowiańska 38h z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznych; od Fundacji SiePomaga z siedzibą w Poznaniu, ul. Za Bramką 1 z przeznaczeniem na cele statutowe; od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15 z przeznaczeniem na cele statutowe; od Skarbu Państwa PGL Lasów Państwowych z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznych.

W 2022 roku od Nadace VIA z siedzibą w Pradze, Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznego, od MS GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, ul. Ogólna 54/25 z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznego, od SuperStyler Marta Lech-Maciejewska Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Karola Chodkiewicza 6, z przeznaczeniem na działalność statutową, od Fundacji PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznych, od Fundacji SiePomaga z siedzibą w Poznaniu, ul. Za Bramką 1 z przeznaczeniem na cele statutowe, od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15 z przeznaczeniem na cele statutowe.

W 2021 roku darowizna od Fundacji SiePomaga z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Za Bramką 1, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji, od Fundacji PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznego, od Chiesi Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134 z przeznaczeniem na działalność statutową, od Iperia Piotra Falenty z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Leszczynowej 1 z przeznaczeniem na działalność statutową, od @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na cele statutowe, od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brylantowej 15, z przeznaczeniem na działalność statutową.

W 2020 roku darowizna od Fundacji SiePomaga z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Za Bramką 1, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji, od Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. Rosoła 10,  z przeznaczeniem na leczenie podopiecznego, od Procter and Gamble DS Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zabranieckiej 20 z przeznaczeniem na działalność statutową; od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15, z przeznaczeniem na cele statutowe, od Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, której celem przeznaczenia jest działalność statutowa; od LB Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach 963 z przeznaczenie ma leczenie podopiecznego, od Iperia Piotra Falenty z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Leszczynowej 1 z przeznaczeniem na działalność statutową.

W 2019 roku darowizna od Fundacji Opiekuńczej IP-Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1 z przeznaczeniem na leczenie podopiecznego, od Fundacji SiePomaga z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 9A/14, z przeznaczeniem na podopiecznych Fundacji, od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brylantowej 15, z przeznaczeniem na działalność statutową.

W 2018 roku darowizna od firmy Budimex SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację jednej z podopiecznych Fundacji Wcześniak; od Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, której celem przeznaczenia jest działalność statutowa; od MSLGROUP z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, z przeznaczeniem na działalność statutową: od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15 z przeznaczeniem na działalność statutową.

W 2017 roku darowizna od Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, której celem przeznaczenia jest działalność statutowa, od Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 9A/14, z przeznaczeniem na podopiecznych Fundacji oraz od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brylantowej 15, z przeznaczeniem na działalność statutową.

W roku 2016 darowizna od Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 9A/14 z przeznaczeniem na podopiecznych Fundacji oraz od Fundacji Maraton Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brylantowej 15 z przeznaczeniem na działalność statutową.

W roku 2015 darowizna od Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 31/35 z przeznaczeniem dla jednego z podopiecznych oraz od Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, której celem przeznaczenia jest działalność statutową.

W roku 2014 darowizna od Fundacji „Ogród marzeń” z siedzibą w Jarocinie przy ul. Kasprzaka 1A, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację jednej z podopiecznych Fundacji Wcześniak, kolejna darowizna została przekazana od osoby prawnej tj. Energo Metal System Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego 23, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację jednego z podopiecznych Fundacji Wcześniak.

W 2013 roku darowizna od osoby prawnej tj. Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, której celem przeznaczenia jest działalność statutowa.

Scroll to Top