Statystyka

Statystyka

Statystyka urodzeń wcześniaków w 2022 roku

Według danych zamieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 roku urodziło się 306 155 dzieci, z czego 22 510  to urodzenia przedwczesne, ciąże rozwiązane przed upływem 37. tygodnia ciąży.

W 2022 roku 7,35% wszystkich urodzeń to urodzenia przedwczesne. Dla porównania, w 2021 roku odnotowanych zostało 332 731 urodzeń, z czego 24 523 to urodzenia przedwczesne. Odsetek wcześniaków w 2021 roku wynosił 7,37%, a w 2020 roku – 7,17%.

Ze względu na podział na wcześniaki ekstremalnie skrajne, skrajne i średnie liczba urodzeń w 2022 roku wygląda następująco:

 • od 23. do 27. tygodnia ciąży – 1 187 urodzenia, czyli 5,27% urodzeń przedwczesnych
 • od 28. do 32. tygodnia ciąży – 3 194 urodzenia, czyli 14,19% urodzeń przedwczesnych
 • od 33. do 36. tygodnia ciąży – 18 129 urodzeń, czyli 80,54% urodzeń przedwczesnych.

Dla porównania, w 2021 roku była to następująca liczba urodzeń:

 • od 23. do 27. tygodnia ciąży – 1 369 urodzeń
 • od 28. do 32. tygodnia ciąży – 2 376 urodzeń
 • od 33. do 36. tygodnia ciąży – 20 778 urodzeń

Ciekawie przedstawia się podział wcześniaków ze względu na tydzień urodzenia na przestrzeni lat 2019-2022. O ile w przypadku dzieci urodzonych ekstremalnie wcześnie odsetek pozostaje niemal bez zmian, o tyle w przypadku dzieci urodzonych skrajnie wcześnie i wcześniaków średnich można zaobserwować, że wartości zmieniają się co drugi rok na bardzo do siebie zbliżone:

2022 2021 2020 2019
ekstremalnie skrajne  1 187 5,27% 1 369 5,58% 1 468 5,74% 1 592 5,71%
skrajne 3 194 14,19% 2 376 9,69% 3 600 14,07% 2 689 9,64%
średnie 18 129 80,54% 20 778 84,73% 20 513 80,19% 23 611 84,65%

Ze względu na czas trwania ciąży i płeć, wcześniaki pojawiały się na świecie w 2022 roku następująco:

Okres trwania ciąży Liczba urodzeń Chłopcy Dziewczynki
poniżej 22. tygodnia 23 17 6
23-22 tygodnie 228 125 103
27-24 tygodnie 936 502 434
31-28 tygodni 2037 1116 921
36-32 tygodnie 19286 10423 8863
ŁĄCZNIE 22510 12183 10327

Statystyka urodzeń przedwczesnych w 2021 roku

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2021 roku odnotowanych zostało 332 731 urodzeń, z czego 24 523 to urodzenia przedwczesne, czyli ciąże rozwiązane przed upływem 37 tygodnia ciąży.

W 2021 roku 7,37% urodzeń to urodzenia przedwczesne. Dla porównania, w 2020 roku odnotowanych zostało 356 540 urodzeń, z czego 25 581 to urodzenia przedwczesne, zatem w 2020 r. odsetek urodzeń przed upływem 37. tygodnia ciąży wynosił 7,17 %.

Ze względu na podział na wcześniaki ekstremalnie skrajne, skrajne i średnie liczba urodzeń w 2021 roku wygląda następująco:

 • od 23. do 27. tygodnia ciąży – 1 369 urodzeń
 • od 28. do 32. tygodnia ciąży – 2 376 urodzeń
 • od 33. do 36. tygodnia ciąży – 20 778 urodzeń

Dla porównania, w 2020 roku była to następująca liczba urodzeń:

 • od 23. do 27. tygodnia ciąży – 1468 urodzeń
 • od 28. do 32. tygodnia ciąży – 3 600 urodzeń
 • od 33. do 36. tygodnia ciąży – 20 513 urodzeń

Niemal niezmienny pozostaje na przestrzeni lat 2019-2021 odsetek urodzeń ekstremalnie skrajnych, skrajnych i średnich:

2021 2020 2019
ekstremalnie skrajne 1369 5,58% 1468 5,74% 1592 5,71%
skrajne 2376 9,69% 3600 14,07% 2689 9,64%
średnie 20778 84,73% 20513 80,19% 23611 84,65%

Statystyka urodzeń przedwczesnych w 2021 roku:

Okres trwania ciąży Liczba urodzeń Chłopcy Dziewczynki
poniżej 22. tygodnia 29 17 12
23-22 tygodnie 240 151 89
27-24 tygodnie 1100 610 490
31-28 tygodni 2376 1274 1102
36-32 tygodnie 20778 11221 9557
ŁĄCZNIE 24523 13273 11250

Spośród 29 urodzeń przed upływem 22. tygodnia ciąży 5 urodzeń były to urodzenia żywe. Spośród wszystkich porodów przedwczesnych było 888 urodzeń martwych.

W miastach urodziło się łącznie 195 023 dzieci (tj. 59,61% wszystkich urodzeń), z czego 14 378 (58,63%) to urodzenia przedwczesne.

Na wsiach urodziło się łącznie 137 708 dzieci (tj. 41,39% wszystkich urodzeń), z czego 10 145 (41,37%) to urodzenia przedwczesne.

Statystyka według wagi ciała przy urodzeniu w 2021 roku:

Waga noworodka Okres trwania ciąży Łącznie
poniżej 22. tygodnia 22-23 tydzień 24-27 tydzień 28-31 tydzień 32-36 tydzień
poniżej 500 g 1 20 18 11 0 50
500-599 g 21 120 109 16 0 266
600-999 g 5 85 684 270 30 1074
1000-1499 g 1 7 273 1143 476 1900
1500-1999 g 1 0 7 817 2706 3531
2000-2499 g 0 0 0 95 6752 6847
2500-2999 g 0 0 2 17 7252 7271
3000-3499 g 0 0 0 1 2945 2946
3500-3999 g 0 0 0 0 517 517

Dodatkowo urodziło się 90 wcześniaków z wagą powyżej 4 kilogramów.

Statystyka według długości ciała dziecka przy urodzeniu w 2021 roku:

Waga noworodka Okres trwania ciąży Łącznie
poniżej 22. tygodnia 22-23 tydzień 24-27 tydzień 28-31 tydzień 32-36 tydzień
poniżej 25 cm 3 4 11 2 2 22
25-29 cm 12 86 106 32 3 239
30-34 cm 7 118 457 162 26 770
35-39 cm 5 16 410 614 173 1218
40-44 cm 0 4 77 1035 1435 2551
45-49 cm 0 1 9 453 7399 7862
50-54 cm 0 0 0 26 10185 10211
55-59 cm 0 0 0 1 1514 1515
powyżej 60 cm 0 0 0 0 13 13

Statystyka urodzeń przedwczesnych w 2021 r. według wieku matki:

Wiek matki Okres trwania ciąży Łącznie
poniżej 22. tygodnia 22-23 tydzień 24-27 tydzień 28-31 tydzień 32-36 tydzień
mniej niż 19 lat 1 5 27 51 426 510
20-24 lata 6 30 121 246 2103 2506
25-29 lat 9 69 295 645 5628 6646
30-34 lata 8 78 331 765 7034 8216
35-39 lat 4 44 251 519 4411 5229
40-44 lata 1 13 67 145 1105 1331
45-49 lat 1 8 4 66 79
powyżej 50 0 0 0 1 5 6

Źródło: https://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx

__________________

Na ratunek najmłodszym, – Rzeczpospolita, 16.01.2012 r.

W Polsce co roku rodzi się ponad 300.000 dzieci, z czego 5,5% to dzieci z masą urodzeniową poniżej 2500 g. 0,46% dzieci rodzi się ze skrajnie niską masą urodzeniową poniżej 1 kg. Współczynnik urodzeń przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży wynosi 6,7%

Śmiertelność okołoporodowa wynosi 47,7% dla dzieci z masą urodzeniową poniżej 1 kg, zaś współczynnik ten zmniejsza się wraz ze wzrostem masy urodzeniowej dzieci. Jest to zasługa 3-poziomowego systemu hospitalizacji, który został wprowadzony w Polsce w roku 1995, mając na celu dążenie, aby porody dzieci z najniższą masą urodzeniową odbywały się w szpitalach 2. i 3. stopnia referencyjności.

 

Liczba urodzeń żywych przed 36. tygodniem ciąży:

Śmiertelność okołoporodowa:

Źródło: “Carring for tomorrow ? EFCNI White Paper on Maternal and Newborn health and Aftercare Services”

Scroll to Top