Fundacja Wcześniak

Chore dziecko, strata dziecka

Odchodzenie i utrata dziecka – o. Michał ‚Mrozek OP, Instytut Tomistyczny

Żałoba po stracie dziecka – mgr Anna Janiszewska, psycholog

Rady dla bliskich – Tekst opracowany na podstawie broszury francuskiej organizacji SOSPrema

www.dlaczego.org.pl – Serwis dla rodziców po stracie i rodziców dzieci chorych