Program „Mentor” dla rodziców wcześniaków

Program „Mentor” najpełniej oddaje myśl przewodnią Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.
Nasza pomoc
Program „Mentor”

Program „Mentor” najpełniej oddaje myśl przewodnią Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom. Dzięki programowi rodzice, którzy dopiero niedawno zostali obdarzeni przedwcześnie urodzonym potomstwem mogą uzyskać pomoc i porady na temat rozwoju i pielęgnacji wcześniaków od rodziców, którzy mają już kilkuletnie dzieci, urodzone jako wcześniaki.

Otrzymawszy zgłoszenie od młodych rodziców wcześniaka, Fundacja Wcześniak Rodzice – Rodzicom umożliwi im bezpośredni kontakt z mentorami, rodzicami odchowanych już dzieci, urodzonych przedwcześnie.

Dobór rodziców odbywa się wyłącznie za obopólną zgodą. Głównym kryterium doboru będzie wiek życia płodowego, w którym urodziło się dziecko oraz stan jego zdrowia.

Wszystkie zgłoszenia oraz dalsze pytania należy kierować pod adres wczesniak@wczesniak.pl.

Prosimy zapoznać się z ograniczeniami odpowiedzialności prawnej Fundacji, opisanymi w rozdziale Zastrzeżenia Prawne oraz poniższą klauzulą:

Informujemy, iż administratorem danych jest Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom z siedzibą przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu Mentor, realizacją celów statutowych Fundacji oraz do celów statystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27.04.2016 r. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:  iod@wczesniak.pl lub listownie na adres Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w programie Mentor.

Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora zgodnie z okresami wskazanymi w informacji o przetwarzaniu danych osobowych: https://wczesniak.pl/rodo/

Scroll to Top