Program „Mentor”

Program „Mentor” najpełniej oddaje myśl przewodnią Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

Nasza pomoc

Program „Mentor”

Program „Mentor” najpełniej oddaje myśl przewodnią Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom. Dzięki programowi rodzice, którzy dopiero niedawno zostali obdarzeni przedwcześnie urodzonym potomstwem mogą uzyskać pomoc i porady na temat rozwoju i pielęgnacji wcześniaków od rodziców, którzy mają już kilkuletnie dzieci, urodzone jako wcześniaki.

Otrzymawszy zgłoszenie od młodych rodziców wcześniaka, Fundacja Wcześniak Rodzice – Rodzicom umożliwi im bezpośredni kontakt z mentorami, rodzicami odchowanych już dzieci, urodzonych przedwcześnie.

Dobór rodziców odbywa się wyłącznie za obopólną zgodą. Głównym kryterium doboru będzie wiek życia płodowego, w którym urodziło się dziecko oraz stan jego zdrowia.

Jak zostać Mentorem:

Aby zgłosić się do programu „Mentor” jako rodzice udzielający rady, powinni mieć Państwo co najmniej 1-roczne dziecko, które zostało urodzone przed 36. tygodniem ciąży. Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko rodzica, dziecka, miejsce obecnego zamieszkania, wiek dziecka, tydzień ciąży, w którym urodziło się dziecko oraz przebyte schorzenia.

Jak uzyskać poradę Mentora:

Aby zgłosić się do programu „Mentor” jako rodzice oczekujący rady, należy przesłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko rodzica, dziecka, miejsce obecnego zamieszkania, wiek dziecka, tydzień ciąży, w którym urodziło się dziecko oraz przebyte schorzenia.

Wszystkie zgłoszenia oraz dalsze pytania należy kierować pod adres wczesniak@wczesniak.pl bądź listownie na adres Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom z podaniem referencji „Mentor” w tytule listu.

Prosimy zapoznać się z ograniczeniami odpowiedzialności prawnej Fundacji, opisanymi w rozdziale Zastrzeżenia Prawne.