Fundacja Wcześniak

14. Spotkanie Organizacji Wcześniakowych

W dniach 26-28 stycznia odbyło się 14. spotkanie organizacji zajmujących się kwestiami dotyczącymi wcześniaków (Parent Organisations Meeting), pod przewodnictwem europejskiej fundacji EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), w którym mieliśmy zaszczyt już kolejny raz uczestniczyć.
Spotkanie to odbywa się co roku w styczniu i z każdą kolejną

Spotkanie grup roboczych projektu Europejskich Standardów Opieki Okołoporodowej

W dniach 21-23 maja 2017 r. w Monachium odbyło się czwarte już spotkanie grup eksperckich (Topic Expert Groups) poświęcone omówieniu postępów prac nad przygotowaniem europejskich standardów opieki okołoporodowej (European Standards of Care for Newborn Health).
W spotkaniu wzięło udział ponad 30 ekspertów z 20 krajów Europy, w tym lekarze neonatolodzy, przedstawiciele

Spotkanie dotyczące europejskich standardów opieki okołoporodowej

W dniach 11-12 kwietnia 2016 r. w Berlinie odbyło się trzecie już spotkanie przewodniczących grup eksperckich (Topic Expert Groups) poświęcone omówieniu postępów prac nad przygotowaniem europejskich standardów opieki okołoporodowej (European Standards of Care for Newborn Health).

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 ekspertów z 20 krajów

Wystawa EFCNI w PE

Wystawa „Mali bohaterowie”została zorganizowana przez EFCNI w Parlamencie Europejskim w kwietniu 2014 r. Wśród zdjęć dzieci-wcześniaków z różnych państw znalazło się też zdjęcie naszego podopiecznego Szymka z Rudy Śląskiej. Gratulujemy 😉

Udział Fundacji Wcześniak w pracach grup eksperckich projektu European Standards of Care for Newborn Health Project

W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Eching koło Monachium w Niemczech odbyło się posiedzenie członków 10 grup eksperckich projektu mającego na celu wypracowanie zunifikowanych europejskich standardów opieki nad wcześniakami. Spotkanie podzielone było na sesje plenarną oraz sesje robocze 4-5 osobowych zespołów ekspertów, dedykowane konkretnemu zagadnieniu wcześniactwa oraz opieki okołoporodowej.

European Standards of Care for Newborn Health Project

(Wypracowanie zunifikowanych europejskich standardów opieki nad wcześniakami)
Fundacja Wcześniak bierze udział w realizowanym w ponad 20 krajach Europy projekcie przygotowanym z inicjatywy EFCNI (Europejskiej organizacji na rzecz opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie, www.efcni.eu) mającym na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie zunifikowanych standardów opieki nad wcześniakami. Wizją projektu jest zapewnienie najlepszego

Konwaliowa – pomoc specjalistów dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Drodzy Rodzice,miło mi poinformować, że od lutego 2013 r. w Warszawie szeroko otwiera swoje drzwi kameralna placówka edukacyjno-terapeutyczna – punkt przedszkolny – dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Pracujemy w oparciu o programy wychowania przedszkolnego MEN oraz indywidualne programy terapeutyczne, stworzone dla każdego dziecka.Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 2,5