14. Spotkanie Organizacji Wcześniakowych

W dniach 26-28 stycznia odbyło się 14. spotkanie organizacji zajmujących się kwestiami dotyczącymi wcześniaków (Parent Organisations Meeting), pod przewodnictwem europejskiej fundacji EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), w którym mieliśmy zaszczyt już kolejny raz uczestniczyć.

Spotkanie to odbywa się co roku w styczniu i z każdą kolejną edycją gromadzi coraz więcej osób będących przedstawicielami organizacji, nie tylko europejskich, ale i z całego świata. W tym roku po raz pierwszy pojawili się przedstawiciele organizacji z Brazylii i Kanady.

Podczas tych spotkań istnieje niezwykła możliwość wymienienia się doświadczeniami pomiędzy organizacjami z różnych krajów, rozmowy o swoich wyzwaniach, ale i problemach, z jakimi się borykamy, szukania inspiracji i rozwiązań, które pozwolą nam na lepsze, efektywniejsze funkcjonowanie i pomoc wcześniakom. Wśród tegorocznych prezentacji swoją uwagę skupiliśmy przede wszystkim na irlandzkim przykładzie funkcjonowania Rodzinnego Centrum Opieki (Developing Family Centred Care services to support families post Discharge), w którym kluczową rolę odgrywają wolontariusze wspomagający rodziny wcześniaków w zakresie opieki od szpitala, aż do wizyt domowych, podczas których rodzice mogą swobodnie pozostawić dziecko, wiedząc, że znajduje się ono pod odpowiednią opieką i tym samym znaleźć czas na załatwienie niezbędnych sprawunków.

Przedstawione zostały również  założenia wprowadzenia Europejskich Standardów Opieki Okołoporodowej (European Standards of Care for Newborn Health project), które EFCNI planuje opublikować jeszcze w tym roku i docelowo miałyby zostać wdrożone w każdym z krajów współpracujących. Omówione zostały poszczególne kategorie Standardów oraz kwestie niezbędne do ich adaptacji.

Poza częściami wykładowymi odbyły się również warsztaty. W tym roku braliśmy udział w szkoleniach dotyczących pracy z wolontariuszami oraz byciu liderem w NGO.

Ostatniego dnia odbyły się kreatywne warsztaty w formie ?szybkich burz mózgów? World-Cafe-Method, podczas których w 10-minutowych sesjach przechodziliśmy przez 7 różnych tematów, starając się w tym czasie podrzucić jak najwięcej inspiracji i pomysłów. Finalnie w krótkim czasie zostało omówionych wiele znaczących kwestii, w tym również te dotyczące implementacji Standardów, komunikacji, akcji promocyjnych oraz badań środowiskowych, jakie powinny  zostać wdrożone.

Jak co roku udział w konferencji zainspirował nas do podejmowania nowych wyzwań. Kilka projektów zamierzamy bezwzględnie przełożyć na nasze polskie realia i wdrożyć w niedługim czasie. Ze spotkania wynieśliśmy dużo dodatkowej wiedzy  i cały ogrom sprawdzonych rozwiązań, które pozwolą nam na jeszcze skuteczniejsze działania w ramach naszej Fundacji.

Scroll to Top