Udział Fundacji Wcześniak w pracach grup eksperckich projektu European Standards of Care for Newborn Health Project

W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Eching koło Monachium w Niemczech odbyło się posiedzenie członków 10 grup eksperckich projektu mającego na celu wypracowanie zunifikowanych europejskich standardów opieki nad wcześniakami. Spotkanie podzielone było na sesje plenarną oraz sesje robocze 4-5 osobowych zespołów ekspertów, dedykowane konkretnemu zagadnieniu wcześniactwa oraz opieki okołoporodowej. Głównym celem sesji roboczych było zidentyfikowanie kluczowych obszarów oraz wypracowanie standardów w ramach danego zagadnienia.

Fundacja Wcześniak reprezentowana przez Prezesa Zarządu Fundacji Pana dr Tomasza Makaruka koncentrowała się na pracach nad standardami dotyczącymi zagadnienia ?NICU design?, czyli kwestii związanych z szeroko pojętym zagadnieniem projektowania przyjaznych wcześniakom, rodzicom i lekarzom oddziałów intensywnej opieki neonatologicznej. W skład tej grupy roboczej wchodziła także przedstawicielka EFCNI (Europejskiej Fundacji na Rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami) Pani Silke Mader oraz dr Boubou Hallberg – Clinical Director, Karolinska University ze Szwecji i dr Atle Moen z norweskiego szpitala Vestre Viken.

Pozostałe grupy robocze koncentrowały swoje prace nad takimi zagadnieniami jak: Edukacja, Kwestie etyczne i opieka paliatywna nad wcześniakami, Higiena i bezpieczeństwo pacjentów, Opieka i monitorowanie rozwoju wcześniaków po wypisie ze szpitala, Narodziny i transport wcześniaków, Opieka medyczna i praktyka kliniczna i inne.

W spotkaniu wzięło udział łącznie 35 osób z ponad 10 krajów Unii Europejskiej.

Scroll to Top