Spotkanie dotyczące europejskich standardów opieki okołoporodowej

W dniach 11-12 kwietnia 2016 r. w Berlinie odbyło się trzecie już spotkanie przewodniczących grup eksperckich (Topic Expert Groups) poświęcone omówieniu postępów prac nad przygotowaniem europejskich standardów opieki okołoporodowej (European Standards of Care for Newborn Health).

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 ekspertów z 20 krajów Europy, w tym lekarze neonatolodzy, przedstawiciele rady rodziców (Parent Advisory Board) oraz Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Noworodkami (EFCNI). Fundacja Wcześniak reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Pana dr Tomasza Makaruka.

European Standards of Care for Newborn Health jest interdyscyplinarnym paneuropejskim projektem mającym na celu wypracowanie standardów w zakresie kluczowych aspektów opieki okołoporodowej. W projekcie bierze udział ponad 220 ekspertów medycznych z różnych dziedzin, przedstawiciele rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych, a także wybrani reprezentanci firm farmaceutycznych łącznie z 35 krajów całego świata. Głównym obszarem zainteresowań projektu jest postępowanie z dziećmi przedwcześnie urodzonymi oraz tymi, które urodziły się jako chore bądź niepełnosprawne. W ramach projektu opracowywane są standardy opieki okołoporodowej z 11 obszarów specjalizacji. Opracowanie i publikacja standardów w powyższym zakresie jest istotnym i niezbędnym krokiem mającym na celu harmonizację opieki okołoporodowej przedwcześnie narodzonych dzieci w całej Europie. Wcześniactwo bowiem jest głównym powodem umieralności noworodków zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie https://newborn-health-standards.org/

 

źródło zdjęć: https://www.facebook.com/efcni/

Scroll to Top