Konwaliowa – pomoc specjalistów dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Drodzy Rodzice,

miło mi poinformować, że od lutego 2013 r. w Warszawie szeroko otwiera swoje drzwi kameralna placówka edukacyjno-terapeutyczna – punkt przedszkolny – dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Pracujemy w oparciu o programy wychowania przedszkolnego MEN oraz indywidualne programy terapeutyczne, stworzone dla każdego dziecka.

Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 2,5 r.ż. do 6 r.ż.:
– dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym
– dzieci z diagnozą autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera
– dzieci z niepełnosprawnością ruchową
– dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

Naszym Podopiecznym oferujemy zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz
grupowe:
– terapia logopedyczna/neurologopedyczna
– terapia pedagogiczna/psychologiczna
– fizjoterapia
– terapia integracji sensorycznej i terapia ręki
– muzykoterapia
– logorytmika
– arteterapia
– dogoterapia
– ruch rozwijający metodą W. Sherborne


Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.przedszkolny-dobrystart.pl

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Dobry Start”
ul. Okrągła 48
03-290 Warszawa

tel. 792 179 801
www.kontakt@przedszkolny-dobrystart.pl


Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kontaktu,
Małgorzata Przycka – założycielMAŁGORZATA PRZYCKA
Marketing Manager
tel. 792 179 801
————————-
KONWALIOWA – POMOC SPECJALISTÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

tel. 22 353 22 66 , 792 66 22 66

www.konwaliowa.pl

www.facebook.com/Konwaliowa

 

Scroll to Top