1.5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

1.5% podatku pomaga Organizacjom Pożytku Publicznego realizować ich cele.

Jest również ogromnym wsparciem dla poszczególnych podopiecznych tych organizacji. Przekaż 1.5% swojego podatku potrzebującym osobom.

Organizacja Pożytku Publicznego

Nie wszystkie fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Polsce są uprawnione do zbierania 1.5% podatku. Przekażemy go tylko organizacjom znajdującym się w spisie Organizacji Pożytku Publicznego na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. W tym spisie znajduje się również Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, którą znają Państwo w wykazie OPP pod numerem KRS 0000191989. Jesteśmy uprawnieni do zbierania 1.5% podatku od 2010 roku.

1.5% podatku

1.5% podatku dla wcześniaków

Środki zebrane z 1.5% podatku przekazujemy na cele statutowe Fundacji, tj. leczenie i rehabilitację wcześniaków – dzieci urodzonych za wcześnie, przez upływem 36. tygodnia ciąży, wymagających od pierwszych chwil życia specjalistycznej opieki lekarskiej, rehabilitacji i sprzętu medycznego. Pod opieką Fundacji Wcześniak jest obecnie ponad 455 dzieci w różnym wieku i z różnymi powikłaniami po wcześniactwie: https://wczesniak.pl/subkonta-dla-wczesniakow/.

Rozliczenie podatku za 2023 rok

Łatwo rozliczysz podatek za pomocą programu PITax – dzięki niemu nie zapomnisz też o przysługujących Ci odliczeniach i ulgach!

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Projekt “PITax.pl dla OPP” we współpracy z IWOP udostępnia program PIT 2024 w PITax.pl.

Kto może przekazać 1.5% podatku za 2023 rok?

Zmiany wynikające z zapisów Polskiego Ładu dotyczą kwoty, którą podatnicy przekażą OPP w tym roku w rozliczeniu za 2023 rok. Zamiast dotychczasowego 1% podatku, przekażemy 1.5% podatku na cele społeczne.

1.5% podatku przekażą osoby, rozliczające się na formularzach: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-CFC.  Swoje wsparcie mogą więc przekazać również osoby rozliczające podatek liniowo oraz zagraniczne spółki kontrolowane.

Kwota wolna od podatku

Polski Ład wprowadził podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Osoby, które nie osiągnęły takiej kwoty w dochodach, nie przekażą 1.5% podatku, ponieważ nie będą rozliczać podatku w ogóle.

Emeryci i renciści

Emeryci i renciści rozliczający się na formularzu PIT-OP także mają możliwość wskazania wybranego przez siebie celu społecznego i Organizacji Pożytku Publicznego. Jeżeli jednak nie zamierzają zmieniać tego celu, wyrażonego już rok wcześniej, nie muszą składać nowego formularza. Jest to zmiana wynikająca z zapisów Polskiego Ładu.

Emeryci i renciści, którzy nadal się rozliczają na formularzach PIT37 lub PIT-36, przekazują 1,5% podatku w standardowy sposób, jak pozostali podatnicy:

1.5% podatku

 

1.5% podatku – na co przeznaczamy:

  • Leczenie i rehabilitację wcześniaków – dzieci urodzonych przed upływem 36. tygodnia ciąży.
  • Wsparcie rodziców wcześniaków – bezpłatna wypożyczalnia sprzętu (np. monitory oddechu).
  • Wsparcie rodziców wcześniaków – bezpłatna dystrybucja „Niezbędnika rodzica wcześniaka”.

Wszystkie kwoty z odpisów 1.5% wpływają na konto ogólne Fundacji i po ostatecznym rozliczeniu przesyłanym przez Urzędy Skarbowe. Na przekazanie organizacjom rozliczenia przez Urzędy Skarbowej ustawowo jest wyznaczony termin do 30 września danego roku. Następnie kwoty przeznaczone na poszczególne dzieci są przekazywane na ich subkonta, a kwoty przekazane z celem szczegółowym podanym jako “cele statutowe”, przeznaczane są na m.in. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych lub leczenia, druk “Niezbędnika rodzica wcześniaka”, zakup sprzętów do wypożyczalni.

Fundacja umożliwia dostęp do:

  • wiedzy o wcześniakach za pośrednictwem strony internetowej www.wczesniak.pl,
  • bezpłatnego poradnika dla rodziców wcześniaków „Niezbędnik rodzica wcześniaka”,
  • bezpłatnej wypożyczalni sprzętu dla wcześniaków,
  • Grup Wsparcia, założonych przez rodziców wcześniaków, działających w różnych miastach Polski,
  • Programu Mentor, ułatwiającego kontakt pomiędzy rodzicami dzieci urodzonych w podobnym wieku i z podobnymi problemami zdrowotnymi,
  • aktualnych informacji w mediach o wcześniakach.

Naszym marzeniem jest powołanie do życia Narodowego Centrum Wcześniaków. Placówki, w której rodzice wcześniaków wypisanych ze szpitala, będą mieli możliwość kompleksowych konsultacji medycznych, w modelu, w którym to lekarze będą przychodzić na wizytę do dziecka.

Scroll to Top