Plan powołania do życia Narodowego Centrum Wcześniaków

W lutym 2011 r. Fundacja Wcześniak poinformowała, iż kampanie 1% będą nakierowane na gromadzenie środków finansowych na powołanie do życia Narodowego Centrum Wcześniaków. Z pełną treścią powołanego materiału mogą Państwo zapoznać się pod tym linkiem http://www.wczesniak.pl/narodowe-centrum-wczesniakow

Narodowe Centrum Wcześniaków będzie odpowiadać na powyższą potrzebę i lukę rynkową, polegającą na zapewnieniu Rodzicom dziecka, które zostało już wypisane ze szpitala, możliwości otrzymania konsultacji medycznych w jednym miejscu, bez konieczności podróżowania do lekarzy w modelu, w którym to lekarze będą przychodzić na wizytę do dziecka.

Po upływie półtora roku, dzięki uprzejmości grupy studentów Podyplomowych Studiów Menadżerskich ? Zarządzanie Projektem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, mamy przyjemność zaprezentować kompleksowe opracowanie koncepcji projektu Narodowego Centrum Wcześniaków.

Grupa projektowa

W skład grupy projektowej, która dla Fundacji Wcześniak opracowała pro bono koncepcję wdrożenia w życie projektu Narodowego Centrum Wcześniaków, weszły następujące osoby: 

  1. Pani Anna Czerska-Buczkowska
  2. Pan Robert Jastrzębski
  3. Pan Michał Kołodziej
  4. Pani Katarzyna Koprek
  5. Pani Marta Sawicka
  6. Pan Grzegorz Sykut
  7. Pan Damian Zajączkowski
  8. Pani Marta Żurawek

Kiedy w czwartym kwartale 2011 r. do Fundacji zgłosiła się grupa studentów Podyplomowych Studiów Menadżerskich UW z chęcią opracowania wdrożenia projektu Narodowego Centrum Wcześniaków, nie sądziłem, iż powstanie tak kompleksowe i rzetelne opracowanie ? powiedział dr Tomasz Makaruk, Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak.  Otrzymaliśmy nie tylko plan wdrożenia, lecz wręcz gotowy biznes plan projektu.

Założenia Narodowego Centrum Wcześniaków

Narodowe Centrum Wcześniaków to placówka medyczna dedykowana wyłącznie dzieciom urodzonym przedwcześnie odpowiadająca na potrzeby wynikające z braku placówki medycznej dedykowanej wcześniakom w Polsce, co wiąże się z podróżowaniem i staniem w kolejkach oraz słabej wiedzy dotyczącej wcześniactwa specjalistów w ZOZ w połączeniu z koniecznością regularnych kontroli rozwoju i rehabilitacji dziecka.

Brak ustawowej opieki nad wcześniakiem po upływie 24 mies. od wypisu ze szpitala w przychodniach neonatologicznych przy szpitalach referencyjnych 2. i 3. stopnia,  specjaliści ?rozrzuceni? po całym kraju oraz długi okres oczekiwania na wizytę w ZOZ uzupełniają listę argumentów za powołaniem Narodowego Centrum Wcześniaków.

Narodowe Centrum Wcześniaków zapewni między innymi kompleksową diagnostykę wcześniaków w jednym miejscu, centralizację danych dotyczących wcześniaków, szkolenia personelu medycznego i rodziców wcześniaków, promocję tematyki świadomego wcześniactwa.

Koszty inwestycji

Łączny koszt związany z powołaniem Narodowego Centrum Wcześniaków na bazie dzierżawy i adaptacji istniejącego budynku wynosi 2,291 tys. zł. Kwota ta ujmuje wynajem powierzchni w pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania, projekt modernizacji budynku, prace architektoniczne i wyposażenie, koszty marketingowe, koszt zatrudnienia personelu w ciągu pierwszych 12 miesięcy, koszty szkoleń pracowników i koszt systemu informatycznego.

Projekt architektoniczny

Narodowe Centrum Wcześniaków zajmować będzie powierzchnię 500 m kw. i składać się z 5 pokoi lekarskich, sali rehabilitacyjnej, sali konferencyjnej ? szkoleniowej, pokoi lekarzy, pobrań i pielęgniarek oraz zaplecza gospodarczego. Poniżej prezentujemy plan rozmieszczenia powierzchni

W dalszej części mogą Państwo zapoznać się z projektami wnętrz:

Grupa docelowa Narodowego Centrum Wcześniaków

Narodowe Centrum Wcześniaków nie będzie zwykłą ?przychodnią dla wcześniaków?. To będzie coś zdecydowanie więcej ? nowoczesna kompleksowa placówka, gdzie pomoc znajdą nie tylko dzieci, ale także rodzice.

Oferta Narodowego Centrum Wcześniaków skierowana do dzieci w wieku od 12. miesiąca do ukończenia 7. roku życia i ich rodziców. Zapewni fachowe konsultacje medyczne lekarzy różnych specjalności w jednym miejscu, bez konieczności podróżowania. Model diagnostyki Centrum zakłada, że to lekarz będzie przychodził do dziecka, a nie odwrotnie. Centrum będzie prowadzić szkolenia dla rodziców, lekarzy i pielęgniarek z zakresu wiedzy na temat wcześniactwa. Kolejnym ważnym aspektem działania Centrum będzie centralizacja danych na temat wcześniaków, bo na chwilę obecną taka baza nie istnieje ? nie wiadomo, jak wcześniaki rozwijają się po opuszczeniu szpitala. W świetle powyższych założeń oczywistym jest, że NCW będzie placówką unikalną w skali ogólnopolskiej. Obecnie nie ma ośrodka przeznaczonego wyłącznie dla wcześniaków, gdzie przyjmują specjaliści przygotowani do pracy z tymi szczególnymi pacjentami.

Wyniki badań wśród rodziców wcześniaków na temat Narodowego Centrum Wcześniaków

Odpowiedzi na ankietę udzieliło 252 respondentów (rodziców wcześniaków). Zebrane odpowiedzi pozwoliły na określenie potrzeb, na jakie odpowiadać powinno Narodowe Centrum Wcześniaków oraz pomogły poznać oczekiwania rodziców wcześniaków. Z przeprowadzanego badania wyraźnie wynika, że zdecydowana większość rodziców korzysta z prywatnych placówek opieki zdrowotnej. Największym problemem jest czas oczekiwania na wizyty w placówce publicznej, 63% rodziców wskazuje zbyt długi czas oczekiwania jako powód wyboru placówki prywatnej. Drugim czynnikiem powodującym wybór placówki prywatnej jest przekonanie o lepszych warunkach, jakie zapewniają prywatne placówki (33% wskazań). Trzecim powodem wyboru placówek prywatnych jest przekonanie, że pracują tam lepsi specjaliści. Jedynie 12% rodziców deklaruje korzystanie wyłącznie z placówek publicznych. Dane te pozwalają stwierdzić, że 78% rodziców wcześniaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej, zatem mogą być zainteresowani odpłatnymi usługami oferowanymi przez Narodowe Centrum Wcześniaków.

Rodzice wcześniaków zostali zapytani, skąd czerpią wiedzę na temat wcześniactwa i problemów, jakie dotykają ich dzieci. 64% rodziców uważa, że nie może liczyć na pomoc lekarza pierwszego kontaktu w tym zakresie. Więcej informacji otrzymują w szpitalu, gdzie urodziło się ich dziecko,  62% uważa, że było to dla nich dobre źródło wiedzy. Zdecydowana większość rodziców jako źródło wiedzy o problemach swoich dzieci podaje Internet (94% twierdzi, że znalazło tam informacje na temat wcześniactwa). Za podobnie przydatną uważają Fundację Wcześniak (80%) oraz innych rodziców (79%).

Poniższa tabela prezentuje informacje o źródłach wiedzy na temat wcześniactwa:

Rodzice wcześniaków zdecydowanie oczekują od Narodowego Centrum Wcześniaków szkoleń (75% odpowiedziało zdecydowanie tak) oraz dystrybucji materiałów na temat wcześniaków (79% zdecydowanie tak), 60% zdecydowanie oczekuje organizacji spotkań z innymi rodzicami. Badanie pokazało wyraźnie, jakie potrzeby mają rodzice wcześniaków i potwierdziło, że zgodnie z założeniami inicjatorów NCW powinno być czymś więcej niż tylko miejscem, gdzie przyjmować będą lekarze specjaliści.

Poniższa tabela prezentuje oczekiwania wobec Narodowego Centrum Wcześniaków:

W ostatnim pytaniu respondenci poproszeni o odpowiedzenie na pytanie, czy byliby zainteresowani korzystaniem z usług NCW. Jedynie nieco ponad 3% rodziców zaprzeczyło. Zatem wyraźnie widać, że NCW będzie placówką oczekiwaną przez rodziców wcześniaków.

Poniższa tabela prezentuje chęć skorzystania z Narodowego Centrum Wcześniaków:

Wyniki ankiety pokazały, z jakimi problemami rodzice wcześniaków spotykają się obecnie, z jakimi trudnościami się borykają i czego oczekiwaliby od Narodowego Centrum Wcześniaków. Na podstawie badania widać, że 78% rodziców korzysta z prywatnych placówek opieki zdrowotnej. Zatem pozwala to założyć, że będą oni zainteresowani odpłatnymi usługami Centrum. Badanie pokazuje, że oczekiwania rodziców są zbieżne z założeniami. Ponadto ankieta pokazała, jak wiele problemów rodzice mają w placówkach, gdzie leczą swoje dzieci. Blisko 30% uważa, że lekarz pierwszego kontaktu nie ma dostatecznej wiedzy na temat wcześniaków, ich problemów i nie wie, jak należy je traktować i szczepić. Zdecydowana większość rodziców deklaruje zainteresowanie usługami Narodowego Centrum Wcześniaków. Nowoczesna placówka, dedykowana wyłącznie wcześniakom, odpowiadająca w pełni na ich potrzeby, gdzie pracować będą specjaliści, którzy doskonale zdają sobie sprawę, jak należy traktować tych szczególnych pacjentów, jest potrzebna. Będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców i wypełni istniejącą w chwili obecnej lukę na rynku usług medycznych.

Możesz pomóc

Jeżeli los wcześniaków nie jest Państwu obojętny i chcieliby Państwo podzielić się z innymi swoim doświadczeniem, majątkiem bądź czasem wolnym, zachęcamy do kontaktu z Sekretarz Generalną Fundacji Wcześniak, Panią dr Magdaleną Sadecką-Makaruk, aby porozmawiać na temat możliwości wykorzystania Państwa dobrej woli i chęci pomocy, pod numerem 601-252-866 bądź adresem wczesniak@wczesniak.pl

Zawsze także mogą Państwo złożyć darowiznę pieniężną, korzystając z poniższego linku http://www.wczesniak.pl/zrob-darowizne-i-odlicz-ja-od-podatku

Nie bądź obojętny. Pomóż zbudować Narodowe Centrum Wcześniaków!

 

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu

Fundacja Wcześniak

 

Scroll to Top
1,5% podatku