Patronaty Fundacji Wcześniak

Fundacja Wczesniak Rodzice-Rodzicom objęła patronatem książkę dr Łucji Bieleninik zatytułowaną ?Dzieci urodzone przedwcześnie w percepcji matek?, wydana przez Wydawnictwo Harmonia. W książce przedstawiono problem wcześniactwa, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postrzegania dzieci urodzonych przedwcześnie przez matki. Autorka przytacza wyniki badań własnych, a także omawia dane literaturowe, dzięki czemu temat zostaje omówiony w sposób wyczerpujący.

Monografia zainteresuje zarówno studentów kierunków psychologicznych i medycznych, jak i specjalistów z obu dziedzin.

Książka jest dostępna w księgarniach oraz na stronach Wydawnictwa Harmonia

DZIECI URODZONE PRZEDWCZEŚNIE W PERCEPCJI MATEK

Monografia podejmuje […] aktualny temat i bardzo ważne problemy badawcze, dostarcza wielu nowych treści, udostępniając dane z literatury światowej oraz wnosząc nową wiedzę. [?] Zilustrowanie problemu spostrzegania przez matki dzieci urodzonych przedwcześnie przypadkami kazuistycznymi czyni [niniejszą] pozycję niezwykle interesującą nie tylko dla […] lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, położnych, psychologów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, ale także dla studentów medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, fizjoterapii oraz samych zainteresowanych: wcześniaków i ich rodziców.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz

Badania […] podjęte przez dr Łucję Bieleninik miały charakter badań longitudinalnych, które są najtrudniejszym rodzajem eksploracji empirycznej w psychologii. Autorka mimo młodego wieku jest dojrzałym naukowcem, z dużą wnikliwością psychologiczną bada problemy ważne dla celu pracy, jaki sformułowała. Zwrócenie uwagi na stereotyp wcześniactwa, a więc na rolę, jaką w rozwoju dziecka odgrywa nastawienie jego rodziców do niego […], ich sposób […] opisywania go, zauważania jego mocnych i słabych stron […] uważam za jeden z […] walorów tej pracy. Publikacja ta jest cennym wkładem w dziedzinę psychologii prokreacji, klinicznej, rehabilitacji, jak również psychomedycyny pre- i perinatalnej.

Z recenzji prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztofa Preisa

—————-

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom objęła patronatem książkę dr Magdaleny Chrzan-Degoś, zatytułowaną: ?Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia?. W książce zostały przedstawione zarówno medyczne, jak i psychologiczne konsekwencje przedwczesnego porodu, z którymi borykają się dziecko i jego rodzice. Autorka opisuje wyniki badań dotyczących późniejszego funkcjonowania dziecka oraz przedstawia sposoby wspierania zarówno rozwoju dziecka, jak i kondycji jego najbliższych.

Książka jest już dostępna w księgarniach oraz na http://harmonia.edu.pl/pl/p/WCZESNIAKI-Rozwoj-psychoruchowy-w-pierwszych-latach-zycia/737. Zapraszamy do lektury 🙂

Magdalena Chrzan-Dętkoś ? psycholog, psychoterapeuta, adiunkt w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Otrzymała nagrodę w konkursie naukowym Fundacji Promyk Słońca w kategorii prac doktorskich dotyczących tematu diagnozy, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Inspiracją do przeprowadzenia opisanych w książce badań dotyczących uwarunkowań rozwoju wcześniaków była praca na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej oraz Oddziale Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku.

“Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych latach Życia” – Spis treści

Scroll to Top
1,5% podatku