Fundacja Wcześniak

Zrób darowiznę i odlicz ją od podatku

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego, co mogą Państwo sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym podatnik może pomniejszyć podstawę obliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy o wartość dokonanej w tym roku darowizny na rzecz Fundacji. Więcej o podstawach prawnych i zasadach odliczenia darowizny dokonanej na rzecz Fundacji możesz przeczytać tutaj.

Jeżeli chcą Państwo wspomóc naszych podopiecznych poprzez dokonanie darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji, prosimy o skorzystanie z elektronicznego systemu Przekaż nam swoją darowiznę lub o dokonanie przelewu na wskazane poniżej konto.

Na mocy decyzji nr  300/2014 z dn. 21 maja 2014 r. wydanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Fundacja Wcześniak otrzymała zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 2 czerwca 2014 r. do 1 maja 2015 r. z przeznaczeniem zebranych środków na utworzenie Narodowego Centrum Wcześniaków.

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

ul. Sarmacka 12 lok. 2

02-972 Warszawa

Nr KRS: 0000191989

Konto do zbiórki publicznej darowizn na rzecz wybudowania Narodowego Centrum Wcześniaków

21 1240 6351 1111 0010 5044 7005

IBAN: PL 21 1240 6351 1111 0010 5044 7005

SWIFT: PKOPPLPW

PKO SA Oddział w Piasecznie

Pozwolenie na zbiórkę publiczną 1 i 2

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć konkretne dziecko, będące naszym podopiecznym i mające założone subkonto przy rachunku bankowym naszej Fundacji, prosimy o sprawdzenie nr rachunku subkonta dziecka w dziale Subkonta naszych podopiecznych