fbpx

Narodowe Centrum Wcześniaków

Jako rodzice dziecka urodzonego w 29. tygodniu ciąży spotkaliśmy się z szarą rzeczywistością służby zdrowia w Polsce. Zmuszeni regularnie konsultować dziecko u lekarzy różnych specjalności podróżowaliśmy po Polsce, odwiedzając lekarzy pracujących w różnych lokalizacjach.

Skąd idea Narodowego Centrum Wcześniaków?

Narodowe Centrum Wcześniaków

Jako rodzice dziecka urodzonego w 29. tygodniu ciąży spotkaliśmy się z szarą rzeczywistością służby zdrowia w Polsce. Zmuszeni regularnie konsultować dziecko u lekarzy różnych specjalności podróżowaliśmy po Polsce, odwiedzając lekarzy pracujących w różnych lokalizacjach. Mając komfort mieszkania w centrum kraju, nasze podróże odbywały się w obrębie województwa mazowieckiego. Nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji są osoby mieszkające w województwach położonych z dala od głównych ośrodków medycznych w Polsce.

Czym będzie Narodowe Centrum Wcześniaków?

Narodowe Centrum Wcześniaków będzie odpowiadać na powyższą potrzebę i lukę rynkową, polegającą na zapewnieniu Rodzicom dziecka, które zostało już wypisane ze szpitala, możliwości otrzymania konsultacji medycznych w jednym miejscu, bez konieczności podróżowania do lekarzy, w modelu, w którym to lekarze będą przychodzić na wizytę do dziecka.

Jak Narodowe Centrum Wcześniaków wpisuje się w działalność statutową Fundacji Wcześniak?

Nasza Fundacja prowadzi działalność na rzecz rodziców wcześniaków. Inicjatywa Narodowego Centrum Wcześniaków pozostaje w duchu tych działań, gdyż zapewnia Rodzicom dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży to, czego na danym etapie potrzebują.

Fundacja Wcześniak zapewnia dostęp do wiedzy, informacji, kontaktów oraz zapewnia w ramach programu Mentor oraz Grup Wsparcia dostęp do rodzin, które „odchowały” już swoje dzieci urodzone przed terminem. Pomoc ta jest niezbędna rodzicom, w pierwszych dniach po narodzinach kolejnego dziecka, które przyszło na świat wcześniej. W momencie gdy dziecko to zostaje już wypisane ze szpitala, zmieniają się także potrzeby rodziców. Właśnie na tym etapie chcemy je zaspokajać jako Narodowe Centrum Wcześniaków.

Źródła finansowania

Kierowanie pracami Fundacji Wcześniak jest dla mnie działalnością pro bono. Dzięki doświadczeniom swojej pracy zawodowej posiadam wiedzę na temat funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, iż środki pozyskane z 1% z zeznań podatkowych za 2010 r. nie będą wystarczające. Dlatego planujemy także inne źródła finansowania powstania Narodowego Centrum Wcześniaków, takie jak fundusze europejskie, private equity oraz finansowanie dłużne. Jednakże pozyskanie środków z 1% jest kluczowe, gdyż stanowić będzie zalążek finansowania, tak niezbędny w tego typu przedsięwzięciach.

Środki posiadane aktualnie przez Fundację nie pozwalają na rozpoczęcia działania Narodowego Centrum Wcześniaków w najbliższym czasie. Fundacja, poza projektem Narodowego Centrum Wcześniaków, musi na bieżąco realizować cele statutowe związane ze wsparciem rodzin w zakresie leczenia i rehabilitacji wcześniaków.