Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Szkolenia dla wolontariuszy Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Wolontariuszki Fundacji Bank Mleka Kobiecego wezmą udział w szkoleniach psychologicznych w zakresie wspierania matek w trudnych sytuacjach okołoporodowych oraz dotyczących poradnictwa laktacyjnego. Udział w kursach został dofinansowany ze środków M. St. Warszawa.

Dzięki profesjonalizacji swoich umiejętności i poszerzaniu wiedzy wolontariuszki będą animować grupy wsparcia i zapewnią pomoc mamom, które w najtrudniejszych momentach swojego macierzyństwa szukają pomocy w Fundacji Bank Mleka Kobiecego.

Fundacja zaprasza do współpracy rodziców oraz profesjonalistów ze środowiska pielęgniarek i położnych oraz lekarzy sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem. Wiecej informacji na www.bankmleka.pl

Newsleter Fundacji nr 1/2015

Newsleter Fundacji nr 4

artykuł ?Mleko prosto? z Banku?, ?Rzeczpospolita?, 5.07.2012 r.

Artykuł ?Bank mleka. Reaktywacja?, 29 marca 2012 r.

Powstał pierwszy profesjonalny bank mleka kobiecego w Polsce.

Stowarzyszenie na rzecz Banku Mleka Kobiecego rozpoczęło działalność w styczniu 2008 r. Celem Stowarzyszenie jest promowanie idei honorowego dzielenia się pokarmem i szerzenie wiedzy na temat działalności banków mleka kobiecego na świecie zgodnie z dyrektywą WHO I UNICEF  (m.in. poprzez organizowanie konferencji i zapraszanie specjalistów w dziedzinie banków mleka z Europy i Ameryki). Naszym zamiarem jest uruchomienie pierwszej takiej placówki w Polsce. Banki mleka, zajmują się rekrutacją dawczyń wśród zdrowych matek karmiących własne dzieci oraz jego właściwym przechowywaniem.

Uzyskany od pokarm poddawany jest niezbędnym badaniom kontrolnym, a następnie, po pasteryzacji, przekazywany potrzebującym dzieciom, których matki nie mogą samodzielnie karmić. Pasteryzowany pokarm kobiecy ma szczególne znaczenia dla dzieci przedwcześnie urodzonych, których mamy mają często problemy laktacyjne. Jak wskazują dane literaturowe pochodzące z najlepszych światowych ośrodków badawczych podanie kobiecego pokarmu chroni wcześniaki przed zagrażającymi ich życiu chorobami takimi jak martwicze zapalenie jelit i spesa oraz skraca czas hospitalizacji oraz umożliwia wcześniejsze żywienie enteralne. Doświadczenia rozwijających się krajów europejskich wskazują że działalność banków mleka jest elementem promocji karmienia piersią wśród mam wcześniaków które wymagają szczególnego wsparcia gdyż ich pokarm najlepiej wspomaga rozwój najmniejszych dzieci.

 

Scroll to Top