Stowarzyszenie Nośmy Dzieci

Stowarzyszenie Nośmy Dzieci na rzecz noszenia dzieci w chustach i miękkich nosidłach powstało z potrzeby podzielenia się z rodzicami wspaniałą ideą, jaką jest noszenie dzieci, które zapewnianie im bliskości i buduje więzi na bazie zaufania. Noszenie w chuście daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miłości. Rodzice zaś odzyskują wolne ręce i poczucie wiary we własne siły.

W ramach działalności Stowarzyszenie informuje
rodziców o zaletach noszenia dzieci,
typach chust i miękkich nosideł oraz
zasadach dobrego noszenia.

Ponadto:

 • organizuje akcje informacyjne wśród pediatrów, psychologów, położnych, fizjoterapeutów zajmujących się najmłodszymi dziećmi
 • organizuje pogadanki w szkołach rodzenia, placówkach opiekuńczych i fundacjach związanych z rodzicielstwem
 • wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • propaguje ideę budowania więzi z dziećmi przez noszenie w chustach przez rodziców adopcyjnych i opiekunów tymczasowych
 • zbiera i udostępnia publikacje i literaturę związaną z noszeniem dzieci i świadomym rodzicielstwem
 • tworzy portal internetowy dla wszystkich zainteresowanych ideą noszenia dzieci w chustach
 •  

  Kontakt:
  info@nosmydzieci.org.pl

  www.nosmydzieci.org.pl

  Scroll to Top
  1,5% podatku