Życzenia dla pani prof. dr hab. Ewy Helwich

W 2020 roku prof. Ewa Helwich kończy pełnić funkcję Kierownika Kliniki Neonatologii w Instytucie Matki i Dziecka. Z tej okazji Fundacja Wcześniak przekazała podziękowania za wieloletnie kierowanie tym ważnym dla dzieci i rodziców oddziałem:

Szanowna Pani Profesor,

do ogromu podziękowań za pracę na rzecz polepszenia bytu wcześniaków, również Fundacja Wcześniak pragnie dołączyć swoje wyrazy wdzięczności za nieocenioną wprost i niezastąpioną pomoc Pani Profesor w naszych działaniach.

Dzięki radom Pani Profesor, konsultacjom, wsparciu merytorycznemu, zaangażowaniu, włączaniu się we współpracę i wspólne kampanie rzecz wcześniaków, a przede wszystkim dzięki życzliwości, której zawsze doświadczaliśmy ze strony Pani Profesor, działalność Fundacji mogła nie tylko przebiegać w sposób ciągły i niezachwiany, ale również rozwijać się i być bardziej nakierowaną na skuteczną pomoc wcześniakom. Dzięki pomocy Pani Profesor możemy polepszać sytuację wcześniaków oraz ich rodziców.

Dziękujemy za tak wspaniale koordynowane działania w Klinice Neonatologii Instytutu Matki i Dziecka. Co roku poznajemy dzieci i ich rodziców, którzy w Klinice spędzili długie tygodnie pełne oczekiwania na dobre wiadomości, wyzdrowienie dziecka czy upragnione wyjście do domu. Wszystkich ich łączy wyjątkowy sentyment do miejsca, w którym otrzymali opiekę na najwyższym poziomie. Pewni nadziei na to, że wcześniactwo nie jest wyrokiem, dzięki trosce Kliniki o ich dalsze losy, trafiają do Fundacji, by zyskać nowe możliwości wsparcia dla swojego dziecka.

Dziękujemy za szczególną opiekę nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Życzylibyśmy takiej każdemu rodzicowi wcześniaka. Ogromnie gratulujemy Pani Profesor sukcesów na tym polu oraz przygotowania grona wspaniałych lekarzy do dalszego prowadzenia działalności Pani Profesor.

Z wyrazami wdzięczności,

dr Tomasz Makaruk, Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak

dr Magdalena Sadecka-Makaruk, Sekretarz Generalna Fundacji Wcześniak

oraz zespół Fundacji: Sylwia Kabot, Katarzyna Nawrocka i Urszula Zimoląg

Scroll to Top