Zasiłki dla rodzica w związku z niepełnosprawnością dziecka

Jakie zasiłki przysługują rodzicowi w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka?

Główne dwa zasiłki i też główne dwa cele, dla których składa się (jeśli chodzi o kwestie finansowe) wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, to jest zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Bardzo podobnie się nazywają są czym innym.

Zasiłek pielęgnacyjny to bardzo mała tak naprawdę kwota dopłaty. To jest niespełna 200 zł w skali miesiąca. Ona minimalnie co roku wzrasta, ale to nie są jakieś duże różnice.

Natomiast drugie z tych świadczeń to świadczenie pielęgnacyjne. To jest świadczenie dla rodzica dziecka, który deklaruje że zrezygnuje z jakiejkolwiek aktywności zawodowej. W tym roku (2021) to świadczenie wynosi 1907 zł. Natomiast pobierając to świadczenie absolutnie nie można podejmować żadnej działalności. Czy to w formie działalności gospodarczej, umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieło – nie ma żadnej możliwości podejmowania jakiejkolwiek pracy. To jest ten punkt o który rodzice od wielu lat walczą, żeby pozwolić im przynajmniej do jakiejś granicy dorabiać, przy okazji opieki nad dzieckiem. Zwłaszcza dzisiaj w dobie pracy zdalnej i pracy on-line to byłoby możliwe bez szkody dla dziecka.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest punktem koniecznym żeby starać się o te zasiłki. Bez orzeczenia nie ma możliwości uzyskania tych zasiłków.

Rozwój psychoruchowy wcześniaków

Dlaczego tak ważne orzeczeniu są punkty 7. i 8.?

Wszyscy rodzice, którzy czy składali już wniosek o orzeczenie, czy przedłużają go, wiedzą, że zawsze trzeba zwrócić uwagę na punkt 7. i 8, czyli – czy są one zaznaczone w tym orzeczeniu. Od tych punktów zależy prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie ok. 2000 zł. Jeżeli w orzeczeniu te punkty nie będą zaznaczone, rodzic nie ma prawa do korzystanie świadczenia pielęgnacyjnego. O czym mówią te punkty:

Punkt 7) wskazuje na konieczność stałego zapewnienia opieki dziecku.

Punkt 8) wskazuje na konieczność współudziału rodzica w rehabilitacji, zajęciach szkolnych, dodatkowych zajęciach rozwojowych z dzieckiem.

Warunek jest taki, że obydwa muszą być zaznaczone. Orzeczenie musi potwierdzać, że dziecko wymaga spełnienia tych warunków właśnie po to, żeby rodzic mógł starać się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Pośpiesznym na świat o orzeczeniu o niepełnosprawności

Na Wasze pytania o orzeczenie o niepełnosprawności odpowiedziała Marzena Pilarz-Herzyk  – Mama Prawniczka. Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziecie w naszym programie „Pośpiesznym na świat” pod linkiem: https://youtu.be/nhw9G1Fi6FQ.

  • Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?
  • Czy dziecko może mieć ustalony stopień niepełnosprawności i co dają te stopnie?
  • Jakie zasiłki przysługują w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności?
  • Dlaczego tak ważne orzeczeniu są punkty 7. i 8.?
  • Spotkałam się informacją o zasiłku pielęgnacyjnym i świadczeniu pielęgnacyjnym, czy to nie jest to samo?
  • Moje bliźniaki urodziły się w 26. tygodniu. Czy mogę się ubiegać o świadczenie „Za życiem”?
  • Jakie programy, inne formy wsparcia można uzyskać w związku z niepełnosprawnością?
  • Co rodzic może odliczyć od podatku?
Scroll to Top