Wczesne Wspomaganie Rozwoju – nie tylko dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

Poza zasiłkiem pielęgnacyjnym i świadczeniem pielęgnacyjnym oraz ulgą rehabilitacyjną, o których mówiliśmy w naszym programie “Pośpiesznym na świat” (link: https://youtu.be/nhw9G1Fi6FQ), rodzic może skorzystać z innej formy wsparcia.

Jakie programy, formy wsparcia można uzyskać w związku z niepełnosprawnością dziecka?

“W przypadku dzieci na pewno powinniśmy pamiętać o wczesnym wspomaganiu rozwoju. To jest coś co jest często pomijane, a rodzice, mam wrażenie, są rzadko o tym informowani, a tak naprawdę sporo wsparcia mogą z tego uzyskać. Przede wszystkim – nie ma konieczności posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, żeby móc korzystać z WWR. Takim wypadku wiec nie musimy przechodzić procedur związanych z wydaniem orzeczenia, choroba dziecka nie musi być tak rozwinięta, na tyle zdiagnozowana, żeby uprawniała do orzeczenia, a mamy prawo do WWR dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje dzieciom od narodzin do 6 r.ż., czyli tak naprawdę do rozpoczęcia szkoły. W ramach tego programu można skorzystać z szeregu zajęć terapeutycznych, psychologicznych, służących pomocom rodzicom w przeróżnych schorzeniach, zaburzeniach dziecka. Nie ma też konieczności zwracania się o orzeczenie do komisji orzekającej o niepełnosprawności. Bo tu jest procedura znacznie prostsza. To są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, natomiast to musi by poradnia państwowa, to nie może być poradnia prywatna. Tam trzeba udać się po prostu z opinią z przedszkola, od lekarza, czy terapeuty, jeśli już do jakiegoś terapeuty chodzimy, z jakichś zajęć korzystamy. Ta poradnia wydaje zaświadczenie o konieczności takiego wsparcia.”

Pośpiesznym na świat o orzeczeniu o niepełnosprawności

Na Wasze pytania o orzeczenie o niepełnosprawności odpowiedziała Marzena Pilarz-Herzyk  – Mama Prawniczka. Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziecie w naszym programie „Pośpiesznym na świat” pod linkiem: https://youtu.be/nhw9G1Fi6FQ.

  • Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?
  • Czy dziecko może mieć ustalony stopień niepełnosprawności i co dają te stopnie?
  • Jakie zasiłki przysługują w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności?
  • Dlaczego tak ważne orzeczeniu są punkty 7. i 8.?
  • Spotkałam się informacją o zasiłku pielęgnacyjnym i świadczeniu pielęgnacyjnym, czy to nie jest to samo?
  • Moje bliźniaki urodziły się w 26. tygodniu. Czy mogę się ubiegać o świadczenie „Za życiem”?
  • Jakie programy, inne formy wsparcia można uzyskać w związku z niepełnosprawnością?
  • Co rodzic może odliczyć od podatku?
Scroll to Top