Wezwanie do doprecyzowania celu szczegółowego w rozliczeniu PIT za 2020 rok

W związku z otrzymaniem przez Fundację Wcześniak pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów datowanego na 28 września 2021 r., wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, oraz jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, także danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystąpił do analizy danych oraz przedstawia informacje o wysokości zebranych z 1% kwot.

Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. “dla Wojtusia”, podczas gdy w gronie podopiecznych jest wiele rodzin posiadających dziecko o imieniu Wojciech, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi, podjął działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji.

Mając na uwadze, iż sposób, w jaki sformułowane zostały poniższe tzw. cele szczegółowe nie jest dla Zarządu zrozumiały i nie umożliwia jednoznaczne przeznaczenie kwot 1% na konkretnego podopiecznego Fundacji, Zarząd zwraca się o przekazanie w terminie do 16 grudnia 2021 r. doprecyzowania sposobu określenia tzw. celu szczegółowego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres urszula.zimolag@wczesniak.pl bądź listem poleconym przesłanym na adres rejestrowy Fundacji, tj. ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. W przypadku nie otrzymania stosownej informacji w podanym terminie, kwoty 1% podatku należnego przypisane do poniższych tzw. celów szczegółowych zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

Lista tzw. celów szczegółowych, które pozostają niezrozumiałe (pisownia oryginalna):

0000014124 akcja e-life 20; Rehabilitacja Igorka FUNDACJA STONOGA – JANEK SUCHOŃ
0000373309 Antoni Skibiszewski – subkonto 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 Gabriela Gładkowicz Na leczenie
0062257 Szymon Ber Tomasz 1110/20, nr rachunku: 84 1240 1112 1111 001094679873 Hanna Burek
0080937 OLIWIA CARITAS POLSKA Igor Spaleniak
1% DLA WOJTKOWI DLA NATALKI NA PROTEZĘ Jarzębska 11294
1033 Amelia Gidelska Dla Nikodema JOWITA LIGAS
1316 POMOC DLA OLGI GROMADZKIEJ Fundacja Człowiek dla zwierząt Jowita Sylwia Stasica nr 10688
1379 Nina Słupska FUNDACJA WCZEŚNIAK “RODZICE-RODZICOM” DLA JAKUBA Kacper Boruta
16038 MICHAŁ MAZUR Fundacja Wcześniak Marcel KINGA BATKO
22906 Dolemba Artur HANNA KRS0000037904 cel 6976 Podgórniak Bartosz
28538 piotr bober Inspektorat Łódź LESIECKI PAWEŁ
30157 BORYCKA URSZULA NA AMELKĘ – WCZEŚNIAK RODZICE-RODZICOM MARCELINKA
30880 PILCHOWIEC MARCEL na Karolka Mateusz Pietrzak 385/P
34095 Słomian Hanna NA LECZENIE I REHABILITACJĘ  HELENKI MIKOŁAJ GILINOWICZ
36226 GORZULA MAJA OSTATNIA SZANSA JAGIENKI na rehabilitację Julki Brzozowskiej symbol B/3
398 POMOC DLA ANTONINY PIÓRO Patrycja i Rafał Klamka Nadia Jankowska
5.8124063511111e+25 PIT bankowa akcja e-life 19; 1316 pomoc dla Olgi Gromadzkiej Natan Darwich
7.2124063511111e+25 Psierociniec nowak 1578
7.7124063511111e+25 RADIO MARYJA TORUŃ Olkuski Piotr
8148 WIECZOREK OLIWER Schronisko Zawiercie Oskar Krzyżanowski
akcja e-life 18 online; Bożena Mołek SP 107 WARSZAWA 8131 owczarek amelia 26095
akcja e-life 18; Bartosz Wawrzyniak 597/W SP W STARYM GRONOWIE 4915 PATEJKO 2573
akcja e-life 19; ARTUR SZYMKIEWICZ STANISŁAW ZAWARCZYŃSKI 9927 PAWEŁ WINIARSKI
akcja e-life 20 online; HANNA wiktorek PIT bankowa akcja e-life 18; Sadulska,7142
akcja e-life 20 online; na leczenie i rehabilitacje nikodema Wojtuś Kijek 71/2015 PROGRAM SKARBONKA – MAGDALENA GEMBALCZYK 110172
akcja e-life 20 online; na leczenie i rehabilitację Nikodema Wojtyniak 9472 PX19 29572 Redecki Paweł
akcja e-life 20; 7912406351111100106170 ZC 6401 Dorota Leśniewska PXeOn A 0000037904
akcja e-life 20; ANTONINA dla Marii Dłubar RENATA ĆMIELARZ
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ; KURIATA MARCELINA , NR 34 599 Tyczewicz Mateusz 12281305156

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2021 r.

Scroll to Top