Mali bohaterowie walczą o większą świadomość społeczną

Byli wcześniacy opowiadają swoje historie podczas Światowego Dnia Wcześniaka 2014

 

“Malutkie skarpetki, wielkie marzenia” to motto kampanii Fundacji Wcześniak i Europejskiej Fundacji na Rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami (EFCNI) zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Wcześniaka ? 17 listopada.

1 na 10 niemowląt na świecie rodzi się przedwcześnie, a liczba ta ciągle wzrasta. Jednak wiedza na temat wcześniactwa, jego przyczyn i skutków dla matki i dziecka pozostaje bardzo ograniczona. Przez kampanię ?Malutkie skarpetki, wielkie marzenia? organizacje rodziców na całym świecie pragną podnieść świadomość dotyczącą przedwczesnych porodów, opowiadając kryjące się za liczbami historie.

 

Podczas Światowego Dnia Wcześniaka 2014 EFCNI i Fundacja Wcześniak skoncentrują się na głównych bohaterach opowieści: wcześniakach. Za każdym numerem stoi osoba, która dzisiaj cieszy się życiem. W Światowym Dniu Wcześniaka organizacje na całym świecie udostępnią światu ich historie poprzez media społecznościowe. Zachęcamy do polubienia i udostępniania zdjęć opublikowanych na https://www.facebook.com/efcni i https://www.facebook/wczesniak, by zwiększyć ich widoczność na świecie.

Ograniczona komunikacja między szpitalami

Każdego roku 15 milionów dzieci na świecie rodzi się przedwcześnie. W Polsce przychodzi na świat ponad 20000 wcześniaków rocznie. Dzięki postępom nowoczesnej medycyny udaje się uratować coraz więcej dzieci ? w krajach o wyższym dochodzie nawet 80 procent. Jednak im niższy wiek ciążowy i waga urodzeniowa, tym większe jest prawdopodobieństwo powikłań po urodzeniu. Każdego roku około 1 miliona dzieci przegrywa walkę o życie. Wielu zgonów i niepełnosprawności można uniknąć, stosując proste rozwiązania, takie jak bliskość rodziców i wyciąganie wniosków z przeszłości. Problem stanowi wymiana między szpitalami informacji dotyczących najlepszych praktyk ? pozostaje ona na bardzo ograniczonym poziomie zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym w Europie i na świecie. Brakuje jednolitych standardów opieki nad wcześniakami, dlatego tak często spotyka się w tym względzie rozbieżności między różnymi regionami. Aby wyeliminować tę nierówność, EFCNI i Fundacja Wcześniak wspólnie z innymi organizacjami partnerskimi zainicjowały unikalny projekt Europejskiej Normy Opieki Zdrowotnej Noworodków. Ten interdyscyplinarny projekt ma na celu zgromadzenie najlepszych praktyk w opiece nad wcześniakami i chorymi noworodkami.

 

Scroll to Top