Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci w dn. 16.11.2016

16 listopada 2016 r., w przeddzień Światowego Dnia Wcześniaka, odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci poświęcone standardom opieki nad noworodkiem w Polsce. Debata zatytułowana ?Międzynarodowy Dzień Wcześniaka ? standardy opieki medycznej nad noworodkami w Polsce? prowadzona była przez Pana Mieczysława Augustyna, Senatora RP.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Pani Prof. zw. dr hab. Ewa Helwich ? Krajowy Konsultant ds. Neonatologii, Pan Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, Kierownik Oddziału Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Pan Prof. Jan Mazela, Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Fundacja Wcześniak reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Pana dr. Tomasza Makaruka.

Podczas swojego wystąpienia Prezes Zarządu Fundacji podkreślił konieczność powołania do życia Narodowego Centrum Wcześniaków, w którym rodzice wcześniaków otrzymają co najmniej dwa razy do roku kompleksową usługę medyczną, polegającą na konsultacji stanu zdrowia i rozwoju przedwcześnie urodzonego dziecka zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci przestają być pod opieką klinik neonatologicznych przy szpitalach drugiego i trzeciego stopnia referencyjności, aż do czasu osiągnięcia przez wcześniaka wieku szkolnego. Dr Tomasz Makaruk wskazał również, iż Narodowe Centrum Wcześniaków może pełnić rolę centrum gromadzenia wiedzy o rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych oraz rozwijać sieć ośrodków szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu z zakresu praktyki opieki nad wcześniakami.

Scroll to Top