Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 4 października 2012 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak informuje, iż w dniu 3 października 2012 r. do biura Fundacji wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 27 września 2012 r., za pośrednictwem którego Fundacja Wcześniak otrzymała zbiorczą informację  o wartości wpływów kwot w wysokości  1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie  tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak.

W piśmie oraz załączonym zestawieniu Urząd Skarbowy przekazał także informacje o przeznaczeniu kwot na tzw. cel szczegółowy. Na podstawie powyższego zestawienia Fundacja Wcześniak przedstawia poniższą analizę wpływów środków z tzw. kampanii 1%.

W ramach wpłat z 1% podatku za 2011 r. Fundacja Wcześniak zebrała kwotę 280 196,19 zł. Wpłaty te pochodziły od łącznie 3685 podatników, zaś przekazane zostały przez 288 Urzędów  Skarbowych.

Średnia wartość wpłaty od statystycznego podatnika, który wsparł Fundację Wcześniak, wyniosła 76,04 zł, zaś średnia wartość wpłaty z Urzędu Skarbowego wyniosła 972,90 zł.

Najwyższa liczba podatników, bo aż 247 osób, wsparła Fundację Wcześniak za pośrednictwem US Kłobuck. Najwyższa łączna kwota wpływów została przekazana za pośrednictwem US Warszawa Ursynów z wartością  wpłat równą 39 644,20 zł.

Podatnicy, którzy wsparli Fundację Wcześniak, wskazali jako cel szczegółowy przeznaczenie wpłat z 1% na łącznie 39 dzieci (z zaznaczeniem, iż jako cel szczegółowy podatnicy określali wsparcie czworaczków ? 1 rodzina, trojaczków ? 2 rodziny oraz bliźniąt ? 2 rodziny). Rekordzista zebrał 42.316,47 zł. Łączna wartość z 1% ze wskazaniem konkretnego dziecka wyniosła 244.206,19 zł.

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy, Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości  1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie  tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak, otrzymana z Urzędu Skarbowego w Piasecznie nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie otrzymała Fundacja Wcześniak. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2012 r.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak

Scroll to Top