Światowy Dzień Wcześniaka

17 listopada 2012 r.

W sobotę 17 listopada po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień Wcześniaka. Dla uczczenia tego dnia w wielu krajach na świecie kluczowe i najbardziej charakterystyczne budynki zostaną podświetlone na fioletowo. Będą to między innymi Empire State Building w Stanach Zjednoczonych i CN Tower w Kanadzie. Polska również włączyła się w Global Illumination Initiative przez podświetlenie od godz. 18.00 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Działania ogólnoświatowe na rzecz wcześniaków promowane są przez znaną piosenkarkę Celine Dion.

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom oraz Instytut Matki i Dziecka organizują wystawę pt. ?Wcześniaki ? wczoraj i dziś?. Otworzy ją Krajowy Konsultant ds. Neonatologii Pani Profesor dr hab. Ewa Helwich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.

Tegoroczne polskie obchody Światowego Dnia Wcześniaka odbędą się w Sejmie RP jako kontynuacja zainicjowanych przed rokiem działań w Parlamencie Europejskim
z racji podpisania ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków? i wystąpienia Prezesa Fundacji Wcześniak w PE.

Wernisaż wystawy odbędzie się 17 listopada w Sejmie RP. Następnie zostanie ona przeniesiona do szpitala św. Zofii w Warszawie, przy ul. Żelaznej 90, a później na ul. Krakowskie Przedmieście przed Kościół Św. Anny w Warszawie, gdzie będzie można ją oglądać przez tydzień od 20 do 27 listopada. Wystawa eksponowana będzie również w całej Polsce na oddziałach wcześniaków w szpitalach referencyjnych 2. i 3. stopnia.

Wcześniactwo jest poważnym problemem ogólnoświatowym

W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 6,7% przedwcześnie, a więc przed 37. tygodniem ciąży.

Spośród wszystkich rodzących się w ciągu roku dzieci 5,5% ma masę poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500?999 g. Dzięki wprowadzeniu w 1995 roku trójstopniowego systemu opieki perinatalnej, którego jednym z celów jest zapewnienie, aby porody dzieci z wagą poniżej 900 g odbywały się w szpitalach 3. stopnia poziomu opieki, wskaźniki te dynamicznie maleją.

Umieralność okołoporodowa w 2010 roku wyniosła w grupie dzieci urodzonych z masą 500?999 g 47,68%, a 4,13% w grupie dzieci z masą 1000?2499 g i 0,16% powyżej 2500 gram. Dwadzieścia lat temu (w 1990 roku) te liczby były dwukrotnie wyższe.
W grupie dzieci urodzonych z masą 500?999 g umieralność okołoporodowa wynosiła wtedy ponad 85,78% (źródło: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom).

W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków ? tj. jeden na dziesięć noworodków. Noworodki urodzone przedwcześnie stanowią największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie. W zależności od kraju liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.

W dniu 23 listopada 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Fundacji Wcześniak oraz EFCNI odbyła się uroczysta prezentacja oraz podpisanie ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków?, którego celem jest poprawa jakości życia dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez ujednolicenie standardów opieki na wcześniakami w całej Europie oraz opieka i wsparcie dla rodzin tych dzieci. Dwa miesiące temu Parlament Europejski na posiedzeniu grupy roboczej ponownie zajął się ta problematyką.

Konsekwencje wcześniactwa

Wcześniejsze urodzenie się dziecka wpływa na jego zdrowie nie tylko w pierwszych godzinach życia, ale także może mieć swoje konsekwencje w przyszłości.

Wcześniaki są najliczniejszą grupą pacjentów dziecięcych. Przedwczesny poród jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności i zachorowalności niemowląt (dane Fundacji Wcześniak).

Przedwczesne urodzenie jest przyczyną słabszego rozwoju narządów wewnętrznych. Konsekwencją wcześniactwa w późniejszych latach mogą być również m.in. trudności
w uczeniu się i zaburzenia ruchowe, mózgowe porażenie dziecięce, deficyt sensoryczny, problemy układu krążenia, cukrzyca i alergie. Przedwczesne urodzenie podwyższa także ryzyko zaburzeń umysłowych, w tym także w życiu dorosłym.

Czynniki zwiększające ryzyko wcześniactwa

Można wyodrębnić trzy grupy ryzyka. Te związane ze stylem życia to m.in. palenie papierosów i spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży, zażywanie narkotyków, wysoki poziom stresu, późna opieka lekarska w okresie ciąży czy brak wsparcia społecznego.

Do czynników o charakterze medycznym zalicza się infekcje dróg moczowych
i pochwy, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia krwi, niedowagę lub otyłość.

Czynnikami demograficznymi są wiek matki poniżej 17. lub powyżej 35. roku życia, niski status społeczno-ekonomiczny.

O FUNDACJI WCZEŚNIAK

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom powstała w 2003 roku z inicjatywy rodziców wcześniaka pod patronatem merytorycznym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2010 r. jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000191989). Głównym obszarem działań jest szeroko rozumiana pomoc rodzicom dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży w postaci dostępu do informacji, fachowej literatury, grup wsparcia działających przy Programie Mentor, wsparcia finansowego oraz kontaktów
z innymi rodzicami wcześniaków zaprzyjaźnionych z Fundacją.

Fundacja opracowuje obecnie projekt uruchomienia Narodowego Centrum Wcześniaków, placówki medycznej, której celem ma być zapewnienie rodzicom dziecka, które ukończyło 12. miesiąc życia i zostało wypisane ze szpitala, możliwości otrzymania konsultacji medycznych i specjalistycznych w jednym miejscu, zapewnienie porad najlepszych specjalistów, prowadzenia szkoleń pediatrów, specjalistów i pielęgniarek w zakresie opieki nad wcześniakami, centralizacja danych dotyczących rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

Więcej informacji na stronie: www.wczesniak.pl

O KLINICE NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka rozpoczęła swoje działanie
w obecnym kształcie w 1997 roku. Składa się z 2 części: w jednej przebywają dzieci
w okresie adaptacji do samodzielnego życia po urodzeniu razem z mamami (system ?rooming in?, czyli ?matka razem z dzieckiem?). Część druga to Intensywna Terapia, wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do leczenia i monitorowania czynności życiowych noworodków urodzonych przedwcześnie.

Instytut Matki i Dziecka od dawna interesował się problemami wcześniactwa, a Klinika Neonatologii od początku swojego istnienia uznała to zagadnienie za swój priorytet. Zajmuje się noworodkami skrajnie niedojrzałymi, urodzonymi przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży i z masą ciała poniżej 1000 gramów, które wymagają wsparcia oddechowego, leczenia niewydolności krążenia, specjalnych metod żywienia przez wiele miesięcy, zanim będą mogły oddychać samodzielnie i ssać pokarm z piersi swojej mamy.

W IMiD powstały pierwsze na terenie Polski badania regionalne oceniające rozwój somatyczny, poznawczy i psychiczny dzieci urodzonych przed 32. tygodniem ciąży,
z masą ciała poniżej 1500 g po osiągnięciu 2 i 6 lat.

Wieloletnie i wielodyscyplinarne doświadczenie w diagnostyce i leczeniu noworodków z wadami wrodzonymi i patologiami wymagającymi interwencji chirurgicznej pozwala na ich kompleksowe leczenie. Osiągnięcia diagnostyki prenatalnej, położniczej, kardiologicznej i genetycznej, szybkie podjęcie działań przez neonatologa i chirurga ma olbrzymie znaczenie w powodzeniu leczenia operacyjnego i możliwości powrotu do zdrowia.

Klinika jest ośrodkiem akredytowanym do szkolenia specjalistycznego w dziedzinie neonatologii, co oznacza, że przekazuje lekarzom chcącym specjalizować się
w neonatologii, pediatrii i perinatologii swoją wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu zagrożeń, unikaniu ryzyka powikłań i leczeniu. Jest również włączona w programy badawcze krajowe i międzynarodowe, których celem jest wypracowanie nowoczesnych standardów diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych.

LISTA BUDYNKÓW PODŚWIETLONYCH KOLOREM FIOLETOWYM W RAMACH GLOBAL ILLUMINATION INITIATIVE

Polska:
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Canada:

CN Tower, Toronto, ON

US:

The Empire State Building

Ireland:

Liberty Hall, Dublin

The Convention Centre, Dublin

Clearys Department Store, Dublin

The Mansion House (home of the Lord Mayor), Dublin

Cork City Hall, Cork

Bulgaria: illumination of the municipality in Sofia

Cyprus: Venetian walls in Nicosia. The Venetian Walls were built in the 16th century during the Venetian rule of the island by the architect Julio Savorniano. It is the biggest fortification structure on the island and it is considered as a model of the Renaissance fortification architecture.

Slovakia: Bratislava castle

Arena theathre (Bratislava)

Shopping mall Milenium (Martin)

City Nitra

Scroll to Top