Dlaczego rodzą się wcześniaki?

Powody przedwczesnych narodzin

Istnieje wiele powodów przedwczesnych porodów. Najogólniej przyczyny wcześniactwa można podzielić na te, które są zależne oraz te, które są niezależne od stylu życia ciężarnej. Główne czynniki, na które mamy wpływ, a które przyczyniają się do przedwczesnych porodów to uciążliwość pracy, stresy, nadmierny wysiłek fizyczny, wiek poniżej 17 lub powyżej 35 roku życia, nadużywanie używek, znaczna nadwaga ciężarnej, nieodpowiednie odżywianie czy nawet nienależyta higiena osobista. Druga grupa czynników, na którą nie mamy wpływu, to zakażenia, wady budowy narządów rodnych, choroby przebyte przez ciężarną i inne.

Dr Ryszard Rutkowski, ginekolog-położnik z 25-letnim doświadczeniem, tak opisuje przyczyny wcześniactwa: od dłuższego czasu jednym z głównych działań lekarzy jest zmniejszenie odsetka (10 – 15%) porodów przedwczesnych, a co się z tym wiąże zmniejszenie śmiertelności okołoporodowej oraz zwiększenie przeżywalności dzieci urodzonych przed czasem. Pamiętajmy, że 75% zgonów noworodków w ogólnej śmiertelności okołoporodowej to noworodki urodzone przedwcześnie. Udowodniono, że wcześniactwo jest nieodłącznie związane ze zwiększoną śmiertelnością i zachorowalnością okołoporodową. Płody z porodów przedwczesnych z powodu swojej niedojrzałości są bardziej narażone na urazy i niedotlenienie przy porodzie. Najczęściej występujące przyczyny porodów przedwczesnych to:

 1. Czynniki socjalne:
  • niski status społeczno-ekonomiczny,
  • młody wiek matki (niedojrzały układ emocjonalny, hormonalny, prawie zawsze ciąża nieplanowana),
  • niska masa ciała matki (niedożywienie),
  • palenie papierosów,
  • ciąże niechciane, nieplanowane, z przypadkowymi partnerami (coraz częściej sygnalizowana przyczyna porodów przedwczesnych).
 2. Przedwczesne skurcze porodowe:
  • przeciążenie fizyczne i psychiczne,
  • choroby infekcyjne matki przebiegające z wysoką gorączką,
  • zakażenia wewnątrzmaciczne (po infekcji wstępującej z pochwy lub innego źródła zakażenia),
  • wady rozwojowe narządów płciowych oraz mięśniaki macicy,
  • ciąża mnoga, wielowadzie, wady płodu.
 3. Choroby matki:
  • choroby serca, zaburzenia krążenia, cukrzyca, choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne, gruźlica, toksoplazmoza, choroby weneryczne, zapalenia nerek.
 4. Niewydolność szyjki macicy:
  • liczne naturalne i sztuczne poronienia oraz inne przyczyny uszkodzenia szyjki macicy,
  • wady szyjki macicy.
 5. Przedwczesne odejście wód płodowych:
  • spowodowane czynnością skurczową macicy z powodu stresu, urazu, infekcji i uszkodzenia pęcherza płodowego.
 6. Krwawienia w ciąży (łożysko przodujące)
 7. Wady i niewydolność łożyska
 8. Czynnik męski
Scroll to Top