IV Kongres EFCNI

W dniach 21-23.11.2011 r. w Brukseli odbył się IV Kongres europejskich organizacji wcześniakowych, zorganizowany przez EFCNI. Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Noworodkiem (EFCNI) jest pierwszą organizacją ogólnoeuropejską reprezentującą interesy noworodków, wcześniaków oraz ich rodzin. Fundacja łączy rodziców, lekarzy i innych pracowników medycznych we wspólnym celu poprawy długoterminowego stanu zdrowia noworodków i wcześniaków poprzez zapewnienie najlepszej możliwej profilaktyki, leczenia, opieki oraz wsparcia. Główną ideą IV Kongresu było podpisanie ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków? w Parlamencie Europejskim w dn. 23.11.2011 r. Polską organizację Fundację Wcześniak reprezentował na Kongresie Prezes dr Tomasz Makaruk, który też w dniu podpisania ?Apelu?? wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim, w którym przedstawił sytuację wcześniaków w Polsce. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem obrad IV Kongresu EFCNI, jak i z wystąpieniem Prezesa dr Tomasza Makaruka w dn. 23.11.2011 r. w Parlamencie Europejskim.

 

Przebieg obrad IV Kongresu EFCNI

Wystąpienie Prezesa dr Tomasza Makaruka w Parlamencie Europejskim w dn. 23.11.2011 r.

W dniu 23 listopada 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Fundacji Wcześniak oraz EFCNI odbyła się uroczysta prezentacja oraz podpisanie ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków?.

Jest to apel wzywający do podjęcia działań na rzecz zapewnienia dzieciom urodzonym przed 36. tygodniem ciąży w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej najlepszego z możliwych startów w życiu. Apel skierowany jest do polityków w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz członków Parlamentu Europejskiego, lekarzy neonatologów, przedstawicieli sektora prywatnego (producentów szczepionek, leków oraz aparatury medycznej ratującej życie wcześniaków), fundacji i stowarzyszeń rodziców wcześniaków, badaczy oraz środowisk akademickich w celu zjednoczenia działań.

dr Tomasz Makaruk ? prezes zarządu Fundacji Wcześniak, przemawiając w Parlamencie Europejskim zwrócił szczególną uwagę na aspekt konieczności przedłużenia urlopów macierzyńskich dla matek dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży. ?Urlop macierzyński matki wcześniaka kończy się zazwyczaj, zanim dziecko zostanie wypisane ze szpitala. Fakt ten ma destrukcyjne działanie na relacje matki i nowo narodzonego dziecka oraz na rozwój kariery zawodowej kobiet. Uważam to za niesprawiedliwe i apeluję o zjednoczenie działań prowadzących do zmiany prawodawstwa, tak aby urlopy macierzyńskie matek wcześniaków rozpoczynały się od dnia wypisania dziecka ze szpitala, a nie od dnia urodzenia dziecka? ? powiedział w Parlamencie Europejskim dr Tomasz Makaruk, prezes Zarządu Fundacji Wcześniak.

Inicjatywę ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków? wsparła Poseł Parlamentu Europejskiego Pani Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, która przemawiała na kongresie EFCNI w dniu 22 listopada 2011 r. poprzedzającym ogłoszenie raportu. Pani Poseł uczestniczyła także w uroczystości ogłoszenia raportu oraz podpisała się pod jego treścią.

Jestem szczerze wdzięczna organizatorom oraz EFCNI za zaangażowanie mnie w tematykę wcześniactwa oraz zaproszenie do podpisania ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków?. Uważam to za bardzo istotny temat, nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale także z perspektywy społecznej oraz politycznej. Musimy zdać sobie sprawę, że zdrowie i spełnione życie zaczyna się w momencie narodzin, a nawet w czasie ciąży. Powinniśmy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić najwyższe standard opieki medycznej zarówno kobietom w ciąży, jak również ich dzieciom ? powiedziała Sidonia Elżbieta Jędrzejewska poseł do Parlamentu Europejskiego.

Realizacja celów ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków? możliwa będzie, jeżeli posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego zwrócą szczególną uwagę na 10 kluczowych aspektów, które umożliwią realizację powyższego celu:

 1. Uznanie, iż opieka okołoporodowa oraz opieka nad wcześniakami są jednymi z najważniejszych priorytetów opieki zdrowotnej.
 2. Wdrożenie narodowych strategii minimalizacji ryzyk prowadzących do porodów przedwczesnych.
 3. Zagwarantowanie wcześniakom równego poziomu dostępu do najwyższej jakości opieki medycznej.
 4. Zapewnienie szkoleń dla pediatrów w zakresie kluczowych aspektów wcześniactwa.
 5. Zachęcanie do opieki medycznej nad wcześniakami, w której lekarze na bieżąco współpracują
  z  rodzicami w szczególności na oddziałach neonatologicznych.
 6. Dostarczenie równego i łatwego dostępu do informacji, porady, wsparcia, edukacji oraz szkoleń dla rodziców wcześniaków.
 7. Promowanie praw rodziców w zakresie dostępu do właściwego wsparcia psychologicznego
  i opieki społecznej.
 8. Wdrożenie na szeroką skalę kampanii budującej świadomość konieczności promowania zdrowych zachowań w okresie ciąży, aby przeciwdziałać przedwczesnym porodom.
 9. Ustanowienie zharmonizowanych i zunifikowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej procesów gromadzenia danych o rozwoju wcześniaków.

10.  Zapewnienie finansowania badań w zakresie zdrowia wcześniaków.

?Zdrowy start w życiu w momencie narodzin kładzie fundament zdrowego życia każdego człowieka. Jakkolwiek każdego roku w krajach Unii Europejskiej rodzi się 500.000 wcześniaków ? średnio jedno dziecko na dziesięć. Oznacza to, że nie tylko Europa powiększa się o ogromną liczbę dzieci o znacząco wrażliwszym stanie zdrowia, ale także, że liczba dorosłych osób, które urodziły się przedwcześnie, stale wzrasta? ? napisała we wstępie do ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków? dr Angelika Niebler ? posłanka Parlamentu Europejskiego.

Pomimo iż apel skierowany jest do określonych środowisk, KAŻDY Z POLAKÓW może go wesprzeć przez odwiedzenie strony www.ene-mene-mini.eu oraz oddanie swojego głosu poparcia na rzecz dobra wcześniaków. Zajmuje to? 30 sekund, a równocześnie ma wielkie znaczenie, gdyż pozwala pokazać politykom wagę problemu oraz szerokie spektrum poparcia.

 

WCZEŚNIAKI W POLSCE ? DANE I STATYSTYKI

W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 5,5% stanowią dzieci urodzone z masą poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500?999 g (odsetek urodzeń poniżej 37. tyg. ciąży wynosi 6,7%). Wskaźniki te dynamicznie maleją, gdyż w 1990 roku wynosiły odpowiednio 7,6% oraz 0,9%, czego zasługą jest wprowadzenie w 1995 roku trójstopniowego systemu opieki perinatalnej, którego jednym z celów jest zapewnienie, aby porody dzieci z wagą poniżej 900 g odbywały się w szpitalu 3. stopnia poziomu opieki.

Umieralność okołoporodowa w 2010 roku wyniosła 47,68% w grupie dzieci urodzonych z masą 500?999 g, 4,13% w grupie dzieci z masą 1000?2499 g i 0,16% powyżej 2500 gram. Liczby te były dwukrotnie wyższe w 1990 roku, kiedy to w grupie dzieci urodzonych z masą 500?999 g umieralność okołoporodowa wynosiła ponad 85,78% (źródło: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom).

W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków ? jeden na dziesięć noworodków. Jak widać, noworodki urodzone przedwcześnie stanowią największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie. Liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.

 

Carring for tomorrow – EFCNI White Paper on Maternal and Newborn health and Aftercare Services

Scroll to Top