Pomóż nam zbudować Narodowe Centrum Wcześniaków. Przeznacz 1% na rzecz Fundacji Wcześniak

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe, mogą Państwo przeznaczyć 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli nie skorzystają Państwo z tej możliwości, podatek w pełnej wysokości zostanie przekazany do budżetu Państwa. Poniżej zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie w zeznaniu rocznym Fundacji Wcześniak z podaniem numeru KRS 0000191989 (dane te należy wpisać w rubryce ?wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego), prezentując argumenty, dla których warto wesprzeć cel budowy Narodowego Centrum Wcześniaków. 1 procent podatku przeznaczyć mogą Ci z Państwa, którzy rozliczają się przez skalę podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych. Nie muszą Państwo dokonywać żadnym wpłat podatku na rachunek Fundacji. Technicznie czynność tę wykonuje w Państwa imieniu naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, właśnie na podstawie Państwa deklaracji.

Fundacja spełnia wszystkie formalne wymogi gromadzenia środków z 1% podatku, to znaczy posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, działa w oparciu o postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz znajduje się w wykazie prowadzonym przez Ministra pracy i polityki społecznej udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (znajdą go Państwo pod tym linkiem).

Fundacja wiarygodnie rozlicza się z powierzonych jej środków, publikując na swojej stronie WWW sprawozdania roczne, w tym sprawozdania finansowe, które składane są także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia oraz raportowane on-line w bazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z pełną dokumentacją Fundacji mogą zapoznać się Państwo pod tym linkiem)

Fundacja ma jasno sprecyzowany cel strategiczny na lata 2014-2017. Jest nim powołanie do życia Narodowego Centrum Wcześniaków, w którym dzieci przedwcześnie urodzone oraz ich rodzice otrzymają min. 4 razy w roku kompleksową pomoc polegającą na ocenie rozwoju dziecka, poradach psychologicznych, a także będą mogli spotkać się z innymi rodzicami, którzy doświadczają rodzicielstwa wcześniaka. Szczegółowe plany budowy Narodowego Centrum Wcześniaków znajdą Państwo pod tym linkiem)

Wcześniaki to najliczniejsza Grupa pacjentów w całej Unii Europejskiej. Rocznie ponad pół miliona dzieci rodzi się przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży. Oznacza to, że jedno na dziesięć dzieci urodzonych jest przed terminem.

Dziękujemy za Państwa wsparcie!

Zarząd Fundacji Wcześniak

 

Scroll to Top