Raport Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

W marcu 2014 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał raport pt ?Opieka neonatologiczna wcześniaków na Mazowszu?. Powstał on na podstawie danych z lat 2008-2012 i zawiera podstawowe informacje dotyczące sprawowania opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą w ciąży oraz realizacji opieki neonatologicznej, etiologii i epidemiologii. Ważnym elementem raportu są również zagadnienia związane z opieką laktacyjną oraz sposobem karmienia wcześniaków.

Jak wynika z danych na terenie Unii Europejskiej każdego roku rodzi się ponad 500 000 wcześniaków. W ciągu ostatnich 25 lat liczba dzieci urodzonych przedwcześnie stale rośnie. W 2012 r. odsetek wcześniaków w Polsce wyniósł 5,8 %.

Jak podaje Mazowiecki Konsultant Wojewódzki ds. neonatologii, ok. 30% noworodków urodzonych przed czasem jest obarczonych dodatkowymi problemami zdrowotnymi. Największe ryzyko występuje u dzieci urodzonych przed 32. tygodniem ciąży, a szczególnie przed 28. tygodniem. Coraz bardziej wyspecjalizowana pomoc lekarska zapewnia noworodkom o masie 750 g-1000 g przeżywalność na średnim poziomie 90%. Szanse na prawidłowy rozwój dziecka zależą nie tylko od niedojrzałości biologicznej, czasem niezwiązanej z tygodniem ciąży, ale również od samego jej przebiegu, przyczyn przedwczesnego porodu, a także stanu, w jakim dziecko się urodziło.

Raport ten skupia się również na kwestii karmienia dzieci piersią lub w przypadku, kiedy nie potrafią jeszcze samodzielnie ssać, uczenia ich odruchów i przystawiania do piersi. Na lata 2007-2015 wdrożony został ?Narodowy Program Zdrowia?, który podejmuje się promocji karmienia naturalnego.  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2012 r. przeprowadził badania ankietowe na temat warunków wspierania karmienia piersią pokarmem kobiecym noworodków w szpitalach województwa mazowieckiego. Wnioski, jakie wynikły z ankiet, określają, iż kontakt ?skóra do skóry? jest realizowany w większości szpitali, a bezpośrednia przyczyną opóźnionego kontaktu jest poród przez cesarskie cięcie. Rodzaj porodu nie powinien być czynnikiem różnicującym sposób karmienia dziecka i większość jest karmiona wyłącznie mlekiem matki, jedynie dokarmiana sztucznie. Jest niewielki odsetek dzieci karmionych wyłącznie sztucznie. Tylko 16% matek nie karmiło swoich dzieci piersią w ogóle. Porady laktacyjne udzielane są w większości szpitali przez położne, jedynie w 3% placówek nie było osoby przekazującej tej wiedzy. Większość szpitali zapewnia również dostęp do sprzętu laktacyjnego. Kobietom przebywającym na oddziale znane są banki mleka i ich działalność. Pierwszy Bank Mleka Kobiecego powstał 28 marca 2012 r. w Warszawie na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Jest on integralną częścią Kliniki Neonatologii i nadzór merytoryczny sprawuje nad nim kierownictwo Kliniki.

W ramach promocji karmienia naturalnego został powołany Narodowy Program Zdrowia monitorowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, którego celem jest poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w 1989 r. podjęli inicjatywę ?Szpital Przyjazny Dziecku?. Jest to tytuł nadawany oddziałowi położniczemu, który spełnia warunki UNICEF, od 1990 r. jednym z nich jest realizacja programu ?10 kroków do udanego karmienia piersią?.

Wśród organizacji pozarządowych, które zostały również opisane w raporcie, znajdują się Fundacja Mleko Mamy, Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Fundacja MaMa, Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią oraz Fundacja Twórczych Kobiet. Wszystkie te organizacje mają na celu upowszechnianie karmienia naturalnego noworodków, umożliwiają dostęp do laktatorów oraz służą wiedzą i pomocą nie tylko w zakresie laktacji.

Raport ten wykazuje tendencje do wzrostu poziomu opieki nad noworodkiem, szczególnie wcześniakami i zwiększającą się przeżywalność. Wykazuje coraz większą świadomość kobiet dotyczącą właściwego karmienia dzieci oraz rosnący odsetek placówek pomagających matkom zarówno znajdującym się w szpitalu, jak i powrocie do domu.

Scroll to Top