Wizyty patronażowe u wcześniaków – dalsze wyjaśnienia Ministra Zdrowia

W sierpniu 2019 r. opisywaliśmy odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację poselską poświęconą zagadnieniu tzw. wizyt patronażowych, czyli świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. Cały tekst publikacji dostępny jest pod tym linkiem https://wczesniak.pl/fakt-przedwczesnych-narodzin-nie-oznacza-utraty-gwarantowanych-wizyt-patronazowych-poloznej/

Równocześnie w prasie (Gazeta Prawna z dnia 6 sierpnia 2019 r.) opublikowany został artykuł autorstwa p. Agaty Szczepańskiej zatytułowany „Rodzice wcześniaków pozbawieni wizyt” (redakcja Gazety Prawnej odmówiła prośbie Fundacji Wcześniak o zgodę na opublikowanie przedruku przedmiotowego artykułu na stronach wczesniak.pl oraz Niezbędnika Rodzica Wcześniaka, stąd nie jesteśmy w stanie go Państwu przedstawić). Ponieważ na podstawie tej samej informacji źródłowej Fundacja Wcześniak wyciągnęła odmienne wnioski niż Gazeta Prawna, co można stwierdzić już na podstawie lektury tytułów publikacji, tj. „Fakt przedwczesnych narodzin nie oznacza utraty gwarantowanych wizyt patronażowych położnej” (tytuł publikacji Fundacji) oraz „Rodzice wcześniaków pozbawieni wizyt” (tytuł artykułu Gazety Prawnej) zwróciliśmy się o ponowienie interpelacji tak, aby otrzymać wiążącą odpowiedź.

W dniu 2 października 2019 r. Minister Zdrowia w piśmie ASG.070.16.2019.TK w odpowiedzi na interpelację nr 31 912 Posłów na Sejm Rzeczypospolitej, Pani Ewy Lieder oraz Pana Marka Rucińskiego, przekazał, iż do zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), oprócz wizyt patronażowych realizowanych zgodnie z warunkami określonymi w części II załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U z 2019 r poz. 736), należy realizacja wizyt w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie. Nadto w zakresie zadań położnej POZ oprócz opieki nad niemowlęciem do drugiego miesiąca życia jest również opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia, poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią, kształtowanie postaw rodzicielskich, profilaktyka chorób wieku rozwojowego oraz udzielanie porad w zakresie laktacji. Powyższe zadania położnej POZ finansowane są ze środków publicznych.

Kluczowym zdaniem w odpowiedzi Ministra Zdrowia wydaje się być zdanie, iż „Kobieta, którą opiekuje się położna w okresie ciąży i w okresie po urodzeniu dziecka, to nadal ta sama kobieta, której niemowlę osiągnie wiek po wyżej [pisownia oryginalna] 6 tygodnia życia”. Równocześnie w piśmie czytamy, iż „Wizyty patronażowe położnej do 6 tygodnia życia niemowlęcia są rozliczane jednostką rozliczeniową dodatkowo opłacaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia oprócz wypłacanej comiesięcznej stawki kapitacyjnej. Stawka kapitacyjna konsumuje wszystkie świadczenia położnej realizowane niezależnie od liczby wizyt patronażowych. Wizyty położnej patronażowe w liczbie co najmniej 4 to minimalne świadczenie gwarantowane do 6 tygodnia życia, za które dodatkowo NFZ płaci położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Równocześnie jednak Minister Zdrowia stwierdza, iż: „Zaś wizyta patronażowa po wypisie dziecka urodzonego przedwcześnie i hospitalizowanego dłużej niż 6 tygodni jest wskazana stosunkowo rzadko i głównie wtedy, gdy matka czy rodzice zjawiali się w szpitalu sporadycznie i na krótko”.

 

 

 

Scroll to Top