1% podatku

Wezwanie do doprecyzowania celu szczegółowego w rozliczeniu PIT za 2021 rok

W związku z otrzymaniem przez Fundację Wcześniak pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów datowanego na 26 września 2022 r., wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, oraz jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, także danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystąpił do analizy danych oraz przedstawia informacje o wysokości zebranych z 1% kwot.

Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. “dla Wojtusia”, podczas gdy w gronie podopiecznych jest wiele rodzin posiadających dziecko o imieniu Wojciech, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi, podjął działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji.

Mając na uwadze, iż sposób, w jaki sformułowane zostały poniższe tzw. cele szczegółowe nie jest dla Zarządu zrozumiały i nie umożliwia jednoznaczne przeznaczenie kwot 1% na konkretnego podopiecznego Fundacji, Zarząd zwraca się o przekazanie w terminie do 16 grudnia 2022 r. doprecyzowania sposobu określenia tzw. celu szczegółowego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres urszula.zimolag@wczesniak.pl bądź listem poleconym przesłanym na adres rejestrowy Fundacji, tj. ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. W przypadku nie otrzymania stosownej informacji w podanym terminie, kwoty 1% podatku należnego przypisane do poniższych tzw. celów szczegółowych zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

Lista tzw. celów szczegółowych, które pozostają niezrozumiałe (pisownia oryginalna):

# 2979 FILIP ANTCZAK akcja e-life 21 online; DANUTA MARCZAK KINGA BATKO
0062257 Szymon akcja e-life 21 online; NIKODEM MOTYKA KINGA KALBARCZYK
0080937 Oliwia akcja e-life 21; dla Dawidka KRS0000037904 cel 6976 Podgórniak Bartosz
0090118 Filip akcja e-life 21; DLA MIŁOSZA Laura Kromólska
0166611 Michał akcja e-life 21; EMILIA MICHAŁOWICZ LENA NAWROCKA
1271 Laura Paczuła akcja e-life 21; Janeczek, 13961 Lena Orczykowska
1379 Nina Słupska akcja e-life 21; Leon Dempniak LESIECKI PAWEŁ
14596 Kraszewski Krzysztof akcja e-life 21; NIKODEM Łukasz Górczyński
1475 Jędrzej Kilar akcja e-life; 207/O marcel osiecki Magdalena Kalecińska
148/H Antonina Haas Alina Dempniak MAGDALENA PAULINA BEDNAREK
16038 MICHAŁ MAZUR Angelika Mamak Marcelina Głodowska
1887 OLIWIA SOJKA Budzyna 12179 MARCELINKA
19996 Pilarski Mikołaj Cel Natalia sternika MARLENA WOJCIESZAK
2.9124063511111003e+25 cel szczegółowy: „Wojtek FILARSKI” Michał Stępniak S/24
23345 Wiater Izabela Czop, 10947 NA AMELKĘ – WCZEŚNIAK RODZICE-RODZICOM
253/R antoni rzański Czułe serce-Matylda na rzecz Mateusza Łyszkowskiego
26198 BORKOWSKA MAJA Daniel Krzos NADIA JANKOWSKA
28156 Gruszczyński Tymoteusz DAROWIZNA NA LECZENIE I REHABILITACJĘ NATALII ZEZULA Natalia Sternicka darowizna na pomoc i ochronę życia
28275 Agata Sobolewska Dawid Plackowski Natan Darwich
28538 piotr bober Dawid Plackowski Michał Pająk Ocimek, 13891
3217 Spyra Arkadiusz DLA 39216 SOLIŁO MIRANDA GEBRIEL YAN OLA CZUSZKE
34095 Słomian Hanna Dla Agnieszki Chowaniec Olkuski Piotr
34270 Nadolczak Tobiasz DLA KACPERKA owczarek amelia 26095
34496 Kaliszek Krzysztof DLA KRZYSIA GIERLAK Patrycja i Rafał Klamka
36226 GORZULA MAJA DLA MAKSYMILIANA WERTKA KRAKÓW Paulina
37457 MOKRZYCKI HUGO DLA NATALKI NA PROTEZĘ PAWEŁ WINIARSKI
38237 Leśniak Kamil Nowy Sącz Dla Nikodema PROGRAM SKARBONKA – MAGDALENA GEMBALCZYK 110172
392/C Anna Chrzanowska DLA WOJTKA PX19 29572 Redecki Paweł
398 POMOC DLA ANTONINY PIÓRO dla Zuzi RENATA ĆMIELARZ
5782 BUJAKOWSKI FABIAN ŁUKASZ Dziękujemy za pomoc Jaś i Michaś Idec Robert Malec 127/M
60772 Franio Marcinkowski akcja e-life 20; 26570 Chmielewska Oliwia Jabłonna
6631 Stanisław Krawiec Gabriela Gładkowicz Na leczenie SOKAŃSKI JAŚ
7.2124063511111e+25 GŁUSZAK JAROSŁAW 4479 STAŚ
7.7124063511111e+25 Hania Matiaszewska SZUPTARSKI 12011
7.912406351111101e+25 Hanna Burek Wiktor Baraniec
7380 SKOLIMOWSKI Jakub Kuchorz wiktorek
8.412406351111101e+25 JAN MICHALAK WOJCIECH MICHALSKI
897/S Michalina Skotarczak Jan Wincentowicz Wojtek Malec
akcja e-life 18 online; Bożena Mołek JAN ZIĘTARA,1675 Wojtyniak 9472
akcja e-life 18; PATRYK ŁOKIETEK Jarzębska 11294 WÓJCIK MALWINA I MATEUSZ 154
akcja e-life 19; Milenka Jowita Sylwia Stasica nr 10688 ZOFIA PIETRUSIK 152/P
akcja e-life 20 online; 34355 Liszka Igor Karol Zosia Szostak – wsparcie leczenia dziecka
Kasia

 

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2022 r.

Scroll to Top