Światowy Dzień Wcześniaka

Warszawa, 17 listopada 2012 r.

Światowy Dzień Wcześniaka, Polsat News, 17.11.2012 r.

Światowy Dzień Wcześniaka, Telewizja Polsat, Wydarzenia, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Telewizja Polsat, Wydarzenia, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Telewizja Katowice, Aktualności, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Telewizja Katowice, Aktualności, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Telewizja Kraków, Kronika, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Radio RAM Wrocław, Wiadomości, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Polskie Radio Wrocław, Wiadomości, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Polskie Radio Olsztyn, Wiadomości, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Polskie Radio Olsztyn, Wiadomości, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Polskie Radio Katowice, Wiadomości, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Polskie Radio pr. 3, Wiadomości, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Polskie Radio pr. 1, Wiadomości, 17.11.2012

Światowy Dzień Wcześniaka, Polskie Radio pr. 1, Sygnały dnia, 17.11.2012

Wcześniaki w Sejmie, Rzeczpospolita, 15.11.2012 r

Wcześniaki w Sejmie, Życie Warszawy, 15.11.2012 r

Światowy Dzień Wcześniaka, katowice.gazeta.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, mojesuwalki.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, forumfarmaceutyczne.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, wrotapodlasia.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, ffim.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, dziecko.fit.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, ciazowy.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, bielskiemamy.pl

Global Illumination Initiative dla milionów dzieci, które giną co roku, ponieważ rodzą się zbyt szybko, termedia.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, ebrzuszek.pl

Światowy Dzień Wcześniaka, eniemowle.pl

Warszawa, 13 listopada 2012 r.

Światowy Dzień Wcześniaka

17 listopada 2012 r.

W sobotę 17 listopada po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień Wcześniaka. Dla uczczenia tego dnia w wielu krajach na świecie kluczowe i najbardziej charakterystyczne budynki zostaną podświetlone na fioletowo. Będą to między innymi Empire State Building w Stanach Zjednoczonych i CN Tower w Kanadzie. Polska również włączyła się w Global Illumination Initiative przez podświetlenie od godz. 18.00 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Działania ogólnoświatowe na rzecz wcześniaków promowane są przez znaną piosenkarkę Celine Dion.

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom oraz Instytut Matki i Dziecka organizują wystawę pt. ?Wcześniaki ? wczoraj i dziś?. Otworzy ją Krajowy Konsultant ds. Neonatologii Pani Profesor dr hab. Ewa Helwich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz.

Tegoroczne polskie obchody Światowego Dnia Wcześniaka odbędą się w Sejmie RP jako kontynuacja zainicjowanych przed rokiem działań w Parlamencie Europejskim
z racji podpisania ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków? i wystąpienia Prezesa Fundacji Wcześniak w PE.

Wernisaż wystawy odbędzie się 17 listopada w Sejmie RP. Następnie zostanie ona przeniesiona do szpitala św. Zofii w Warszawie, przy ul. Żelaznej 90, a później na ul. Krakowskie Przedmieście przed Kościół Św. Anny w Warszawie, gdzie będzie można ją oglądać przez tydzień od 20 do 27 listopada. Wystawa eksponowana będzie również w całej Polsce na oddziałach wcześniaków w szpitalach referencyjnych 2. i 3. stopnia.

Wcześniactwo jest poważnym problemem ogólnoświatowym

W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 6,7% przedwcześnie, a więc przed 37. tygodniem ciąży.

Spośród wszystkich rodzących się w ciągu roku dzieci 5,5% ma masę poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500?999 g. Dzięki wprowadzeniu w 1995 roku trójstopniowego systemu opieki perinatalnej, którego jednym z celów jest zapewnienie, aby porody dzieci z wagą poniżej 900 g odbywały się w szpitalach 3. stopnia poziomu opieki, wskaźniki te dynamicznie maleją.

Umieralność okołoporodowa w 2010 roku wyniosła w grupie dzieci urodzonych z masą 500?999 g 47,68%, a 4,13% w grupie dzieci z masą 1000?2499 g i 0,16% powyżej 2500 gram. Dwadzieścia lat temu (w 1990 roku) te liczby były dwukrotnie wyższe.
W grupie dzieci urodzonych z masą 500?999 g umieralność okołoporodowa wynosiła wtedy ponad 85,78% (źródło: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom).

W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków ? tj. jeden na dziesięć noworodków. Noworodki urodzone przedwcześnie stanowią największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie. W zależności od kraju liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.

W dniu 23 listopada 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Fundacji Wcześniak oraz EFCNI odbyła się uroczysta prezentacja oraz podpisanie ?Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków?, którego celem jest poprawa jakości życia dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez ujednolicenie standardów opieki na wcześniakami w całej Europie oraz opieka i wsparcie dla rodzin tych dzieci. Dwa miesiące temu Parlament Europejski na posiedzeniu grupy roboczej ponownie zajął się ta problematyką.

Konsekwencje wcześniactwa

Wcześniejsze urodzenie się dziecka wpływa na jego zdrowie nie tylko w pierwszych godzinach życia, ale także może mieć swoje konsekwencje w przyszłości.

Wcześniaki są najliczniejszą grupą pacjentów dziecięcych. Przedwczesny poród jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności i zachorowalności niemowląt (dane Fundacji Wcześniak).

Przedwczesne urodzenie jest przyczyną słabszego rozwoju narządów wewnętrznych. Konsekwencją wcześniactwa w późniejszych latach mogą być również m.in. trudności
w uczeniu się i zaburzenia ruchowe, mózgowe porażenie dziecięce, deficyt sensoryczny, problemy układu krążenia, cukrzyca i alergie. Przedwczesne urodzenie podwyższa także ryzyko zaburzeń umysłowych, w tym także w życiu dorosłym.

Czynniki zwiększające ryzyko wcześniactwa

Można wyodrębnić trzy grupy ryzyka. Te związane ze stylem życia to m.in. palenie papierosów i spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży, zażywanie narkotyków, wysoki poziom stresu, późna opieka lekarska w okresie ciąży czy brak wsparcia społecznego.

Do czynników o charakterze medycznym zalicza się infekcje dróg moczowych
i pochwy, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia krwi, niedowagę lub otyłość.

Czynnikami demograficznymi są wiek matki poniżej 17. lub powyżej 35. roku życia, niski status społeczno-ekonomiczny.

O FUNDACJI WCZEŚNIAK

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom powstała w 2003 roku z inicjatywy rodziców wcześniaka pod patronatem merytorycznym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2010 r. jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000191989). Głównym obszarem działań jest szeroko rozumiana pomoc rodzicom dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży w postaci dostępu do informacji, fachowej literatury, grup wsparcia działających przy Programie Mentor, wsparcia finansowego oraz kontaktów
z innymi rodzicami wcześniaków zaprzyjaźnionych z Fundacją.

Fundacja opracowuje obecnie projekt uruchomienia Narodowego Centrum Wcześniaków, placówki medycznej, której celem ma być zapewnienie rodzicom dziecka, które ukończyło 12. miesiąc życia i zostało wypisane ze szpitala, możliwości otrzymania konsultacji medycznych i specjalistycznych w jednym miejscu, zapewnienie porad najlepszych specjalistów, prowadzenia szkoleń pediatrów, specjalistów i pielęgniarek w zakresie opieki nad wcześniakami, centralizacja danych dotyczących rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie.

Więcej informacji na stronie: www.wczesniak.pl

O KLINICE NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka rozpoczęła swoje działanie
w obecnym kształcie w 1997 roku. Składa się z 2 części: w jednej przebywają dzieci
w okresie adaptacji do samodzielnego życia po urodzeniu razem z mamami (system ?rooming in?, czyli ?matka razem z dzieckiem?). Część druga to Intensywna Terapia, wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do leczenia i monitorowania czynności życiowych noworodków urodzonych przedwcześnie.

Instytut Matki i Dziecka od dawna interesował się problemami wcześniactwa, a Klinika Neonatologii od początku swojego istnienia uznała to zagadnienie za swój priorytet. Zajmuje się noworodkami skrajnie niedojrzałymi, urodzonymi przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży i z masą ciała poniżej 1000 gramów, które wymagają wsparcia oddechowego, leczenia niewydolności krążenia, specjalnych metod żywienia przez wiele miesięcy, zanim będą mogły oddychać samodzielnie i ssać pokarm z piersi swojej mamy.

W IMiD powstały pierwsze na terenie Polski badania regionalne oceniające rozwój somatyczny, poznawczy i psychiczny dzieci urodzonych przed 32. tygodniem ciąży,
z masą ciała poniżej 1500 g po osiągnięciu 2 i 6 lat.

Wieloletnie i wielodyscyplinarne doświadczenie w diagnostyce i leczeniu noworodków z wadami wrodzonymi i patologiami wymagającymi interwencji chirurgicznej pozwala na ich kompleksowe leczenie. Osiągnięcia diagnostyki prenatalnej, położniczej, kardiologicznej i genetycznej, szybkie podjęcie działań przez neonatologa i chirurga ma olbrzymie znaczenie w powodzeniu leczenia operacyjnego i możliwości powrotu do zdrowia.

Klinika jest ośrodkiem akredytowanym do szkolenia specjalistycznego w dziedzinie neonatologii, co oznacza, że przekazuje lekarzom chcącym specjalizować się
w neonatologii, pediatrii i perinatologii swoją wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu zagrożeń, unikaniu ryzyka powikłań i leczeniu. Jest również włączona w programy badawcze krajowe i międzynarodowe, których celem jest wypracowanie nowoczesnych standardów diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych.

LISTA BUDYNKÓW PODŚWIETLONYCH KOLOREM FIOLETOWYM W RAMACH GLOBAL ILLUMINATION INITIATIVE

Polska:
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Canada:

CN Tower, Toronto, ON

US:

The Empire State Building

Ireland:

Liberty Hall, Dublin

The Convention Centre, Dublin

Clearys Department Store, Dublin

The Mansion House (home of the Lord Mayor), Dublin

Cork City Hall, Cork

Bulgaria: illumination of the municipality in Sofia

Cyprus: Venetian walls in Nicosia. The Venetian Walls were built in the 16th century during the Venetian rule of the island by the architect Julio Savorniano. It is the biggest fortification structure on the island and it is considered as a model of the Renaissance fortification architecture.

Slovakia: Bratislava castle

Arena theathre (Bratislava)

Shopping mall Milenium (Martin)

City Nitra

 

 

Warszawa, 13 listopada 2012 r.

Globalne obchody Światowego Dnia Wcześniaka

Fundacja Wcześniak oraz EFCNI o konieczności poprawy opieki nad dziećmi dotkniętymi wcześniactwem

17 listopada z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Noworodkami (EFCNI) wspólnie z Fundacją Wcześniak Rodzice – Rodzicom wzywają do ustanowienia w Europie jednolitych standardów opieki nad niemowlętami dotkniętymi wcześniactwem. Jakość wsparcia udzielanego rodzicom i ich przedwcześnie narodzonemu potomstwu ma bezpośredni wpływ na wysokość wskaźników śmiertelności
i niepełnosprawności niemowląt[i]. Neonatologowie podkreślają konieczność poprawy profilaktyki i ochrony zdrowia w okresie rekonwalescencji. Rodzicom należy udzielić dokładnych informacji medycznych i świadczyć pomoc przed przyjęciem dziecka do szpitala, w trakcie jego pobytu na oddziale i po zakończeniu leczenia w placówce[ii]. Raport EFCNI ?W trosce o dzień jutrzejszy? (Caring for tomorrow) zawiera szczegółowe propozycje działań zmierzających do poprawy sytuacji.

W Europie co roku przedwcześnie przychodzi na świat 500 tys. dzieci. Już w czasie ciąży kobieta powinna być poinformowana o czynnikach ryzyka wcześniactwa, ponieważ przedwczesny poród może powodować u dziecka wiele problemów zdrowotnych[iii]. U wcześniaków częściej występują choroby przewlekłe, takie jak schorzenia układu oddechowego i układu krążenia, cukrzyca oraz niepełnosprawność w postaci porażenia mózgowego czy kłopotów ze słuchem
i wzrokiem, ale także zaburzenia zachowania i uczenia się. Zarówno brak dostępu do informacji i edukacji wśród matek, jak i błędy w opiece szpitalnej mogą zwiększyć ryzyko powikłań wcześniactwa. Około 40% niemowląt urodzonych przed 32. tygodniem ciąży ma dysplazję oskrzelowo-płucną. Potencjalne długoterminowe skutki takiego stanu to zwiększone ryzyko zgonu w niemowlęctwie i przewlekła choroba płuc. Pożądane jest leczenie pacjentów z grupy ryzyka w klinikach specjalistycznych. Po opuszczeniu szpitala niemowlęciem powinien zajmować się lekarz rodzinny znający historię jego choroby. Dodatkowo należy edukować rodziców, aby sami jak najlepiej potrafili pielęgnować swoje dziecko przebywające na oddziale intensywnej opieki czy też pozostające w domu. Niestety, do tej pory tylko niewiele państw europejskich prowadzi tego rodzaju politykę.[iv]

? Tylko niektóre kraje posiadają wytyczne postępowania z niemowlęciem i jego rodziną na wypadek wystąpienia wcześniactwa ? mówi dr Tomasz Makaruk, Prezes Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

 

Niemowlęta urodzone przedwcześnie to nie tylko ?mali pacjenci?

Edukacja rodziców oraz opracowanie właściwych standardów opieki to działania niewystarczające. Oprócz tego szpitale powinny tworzyć i modernizować oddziały intensywnej terapii noworodka.

? Dzieci, które przyszły na świat z nie w pełni rozwiniętymi zdolnościami przeżycia, potrzebują odpowiedniej przestrzeni, ciszy, spokoju, a przede wszystkim obecności rodziców ? mówi Silke Mader, przewodnicząca Rady Fundacji EFCNI i jedna
z autorek raportu EFCNI ?W trosce o dzień jutrzejszy?, w którym po raz pierwszy zgłoszono postulat opracowania jednolitych w całej Europie standardów opieki nad noworodkiem.

Współczesne oddziały intensywnej opieki rzadko kiedy w pełni zaspokajają specyficzne potrzeby dotkniętych wcześniactwem dzieci oraz ich rodzin. Szczególnie jest to widoczne w kwestii aranżacji sal szpitalnych i w samej organizacji opieki, niesprzyjającej rozwojowi niemowlęcia i prowadzeniu życia rodzinnego.

? Z tego powodu nasz raport zawiera także rekomendacje dotyczące projektu pomieszczeń oddziałów intensywnej opieki ? wyjaśnia Silke Mader. Na przykład, w każdym oddziale intensywnej terapii noworodka należy stosować się do odpowiednich norm niskiej intensywności światła i hałasu, co pomaga rozwijać się najmniejszym i najbardziej wrażliwym dzieciom. Wykazano, że czynniki stresogenne, tj. światło i hałas wpływają negatywnie na rozwój mózgu wcześniaków[v]. Pośród inkubatorów i sprzętu medycznego powinno być wystarczająco dużo miejsca na kangurowanie i bliski kontakt fizyczny z rodzicami, kiedy noworodek kładziony jest na piersi dorosłego. Te praktyki wspomagają rozwój zmysłów węchu i dotyku wcześniaków. Rodzicom należy zapewnić warunki umożliwiające całodzienne przebywanie z dzieckiem, gdyż to pomaga mu przetrwać trudne początki życia po urodzeniu.

 

Dobra opieka ? bez niepotrzebnego stresu

Innym ważnym aspektem są warunki pracy personelu medycznego oddziału intensywnej terapii.

Jeśli zespół pracowników medycznych wykonuje swoje zadania z większą satysfakcją i w mniejszym stresie, zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia przez nich błędów, a zwiększa efektywność ich pracy. Sprzyja temu dobrze zaaranżowane miejsce pracy, zaprojektowane w ujęciu ?holistycznym?, gdzie jest ułatwiony dostęp do aparatury medycznej oraz lepsze warunki do zachowania higieny, np. poprzez umożliwienie większej swobody poruszania się czy zredukowania plątaniny kabli. Podobnie pozytywnie oddziałuje na pracowników oddziałów intensywnej opieki posiadanie kawałka własnej przestrzeni dostępnej tylko dla personelu.


[i] European Foundation for the Care of Newborn Infants (Hrsg.): Too little, too late? Why Europe should do more for preterm infants,
EU Benchmarking Report 2009/2010, executive summary, p.5 (Za małe, zbyt późno? Dlaczego Europa powinna zrobić więcej dla wcześniaków?, Raport UE 2009/2010,  raport i rekomendacje, str.5)

[ii] European Foundation for the Care of Newborn Infants (Hrsg.): Too little, too late? Why Europe should do more for preterm infants,
EU Benchmarking Report 2009/2010, executive summary, p.5 (Za małe, zbyt późno? Dlaczego Europa powinna zrobić więcej dla wcześniaków?, Raport UE 2009/2010,  raport i rekomendacje, str.5)

[iii] European Foundation for the Care of Newborn Infants (Hrsg.): Caring for Tomorrow ? EFCNI White Paper

on Maternal and Newborn Health and Aftercare Services, 2011, P. 64, 23 9 (W trosce o dzień jutrzejszy ? Raport EFCNI . Zdrowie
i  rekowalescencja młodych matek i noworodków
)

[iv] European Lung Foundation, Factsheet: Preterm birth and the lungs, p.4 (www.european-lung-foundation.org(Europejska Fundacja ds. Chorób Płuc). Tekst Informacyjny: Wcześniactwo a stan płuc, str. 4www.european-lung-foundation.org)

[v] Huppertz C., Schott C.,Linderkamp, O.: Können Umgebungsfaktoren die neurologische Entwicklung eines frühgeborenen Kindes verbessern?
in: Bundesverband ?Das frühgeborene Kind? e.V. (Hrsg.), Informationsbroschüre ?Neue Wege gehen?, p.14ff.

 

 

Warszawa, 13 listopada 2012 r.

Światowy Dzień Wcześniaka 17 listopada 2012 r.

Najważniejsze wiadomości

 

 

1. Czym jest Światowy Dzień Wcześniaka?

Światowy Dzień Wcześniaka, 17 listopada 2012 r., to globalny ruch, mający na celu podniesienie świadomości na temat wcześniaków, podkreślenie ciężaru przedwczesnego porodu, informowanie o prostych, sprawdzonych i efektywnych kosztowo rozwiązaniach i wywołanie współczucia dla rodzin, które doświadczyły przedwczesnego porodu. W tym roku Światowy Dzień Wcześniaka jest obchodzony po raz drugi, a działania
z nim związane wspierają kampanię Każda Kobieta Każde Dziecko, kierowaną przez sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona oraz akcję Odnowiona obietnica.

Przedwczesny poród jest naprawdę globalnym problemem dotykającym rodziny w całym świecie. Ponad sześćdziesiąt procent przedwczesnych porodów ma miejsce w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej, jednak problem porodów przedwczesnych nie ogranicza się tylko do krajów o niskim dochodzie, wśród
10 krajów z największą liczbą przedwczesnych porodów znajdują się na przykład Stany Zjednoczone i Brazylia.

2. Główne przesłania promujące Światowy Dzień Wcześniaka

Główna Wiadomość: Przedwczesny poród jest największą na świecie przyczyną śmierci dzieci, powodując ponad 1 mln zgonów każdego roku, jednak 75 procent dzieci może zostać uratowanych bez pomocy najnowszych technologii.

Co roku dochodzi do 12,6 milionów umiarkowanych lub późnych porodów wcześniaków

 • Około 85% z 15 mln dzieci rodzących się przedwcześnie każdego roku zostanie urodzonych pomiędzy
  32. a 37. tygodniem ciąży.
 • Ponad milion dzieci umiera każdego roku z powodu powikłań związanych z przedwczesnym porodem, ale dzieci urodzone jako umiarkowane i późne wcześniaki powinny być w stanie przeżyć, jeśli zapewni im się dostęp do prostej i niedrogiej opieki.

Ponad 75 procent wcześniaków może zostać uratowanych bez pomocy najnowszych technologii

 • Niezbędna opieka nad noworodkiem może uratować życie ? dzieci muszą być trzymane w cieple
  i w czystych warunkach, karmione piersią, przy jednoczesnym zapewnieniu, że dzieci, które mają problemy oddechowe, w razie potrzeby uzyskają natychmiastową pomoc i będą reanimowane. Istotne znaczenie ma szybkie rozpoznanie i leczenie zakażeń przy pomocy antybiotyków.

Zapobieganie jest następnym etapem

 • Nowa analiza opublikowana w czasopiśmie The Lancet pokazuje, że kraje o wysokim dochodzie mogą do roku 2015 zmniejszyć liczbę przedwczesnych porodów o pięć procent.
 • Musimy dowiedzieć się więcej o zapobieganiu przedwczesnym porodom, a do przyspieszenia postępów konieczne są strategiczne inwestycje w innowacje i badania.

Państwa składają nowe zobowiązania i podejmują działania

 • W Światowym Dniu Wcześniaka kilka krajów ogłosi swoje zobowiązania do ograniczenia liczby zgonów wśród przedwcześnie urodzonych dzieci.
 • Planowane w wielu krajach wydarzenia mają zwrócić uwagę opinii publicznej na problem przedwczesnego porodu i wskazać, że prosta opieka może uratować wiele dzieci.
 • Każdy z nas, specjalistów, decydentów oraz rodziców może zwrócić większą uwagę na ten zaniedbany temat i przyspieszyć zmiany ułatwiające ochronę życia wcześniaków.

Co roku 15 milionów dzieci rodzi się zbyt wcześnie

 • Więcej niż jedno na 10 dzieci rodzi się przedwcześnie, wpływając na życie rodzin na całym świecie.

 

Współczynnik przedwczesnych porodów rośnie

 • Z wiarygodnych danych wynika, że liczba urodzeń wcześniaków rośnie prawie we wszystkich krajach.
 • Wcześniactwo jest główną przyczyną zgonów noworodków (niemowlęta w pierwszych czterech tygodniach życia), a obecnie drugą przyczyną śmierci po zapaleniu płuc u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

 

Należy przyspieszyć profilaktykę przedwczesnych porodów

 • Planowanie rodziny i zwiększenie równouprawnienia kobiet, a zwłaszcza młodzieży oraz poprawa jakości opieki przed, pomiędzy i podczas ciąży może przyczynić się do ograniczenia liczby urodzeń wcześniaków.
 • Do przyspieszenia postępu w tej dziedzinie konieczne są strategiczne inwestycje w innowacje i badania.

 

Wcześniaki mogą być obecnie ratowane poprzez nieskomplikowaną i tanią opieką

 • Ponad 75% zgonów z powodu powikłań urodzeń wcześniaków można zapobiec, nawet jeśli nie mamy dostępu do neonatologicznego oddziału intensywnej opieki.

Każdy ma swoją rolę do odegrania

 • Każdy może pomóc zapobiegać przedwczesnym porodom i poprawić opiekę nad wcześniakami, przyspieszając postęp na drodze do zmniejszenia do roku 2025 liczby zgonów z powodu przedwczesnego porodu o połowę.

Dane globalne i z poszczególnych państw

 

 

Dane globalne

Każdego roku na całym świecie co najmniej 15 milionów dzieci rodzi się zbyt wcześnie – przed ukończonym 37.  tygodniem ciąży ? to jest jedno na 10 dzieci.[1] Przedwczesny poród jest główną przyczyną zgonów noworodków, powodując śmierć ponad miliona dzieci w wyniku powikłań i jest również drugą przyczyną zgonów dzieci na całym świecie, po zapaleniu płuc.[2]Dzieci, które przeżyły przedwczesny poród, mogą być niepełnosprawne przez całe życie. Kraje, przechodząc do ostatniego etapu realizacji 4. Milenijnego Celu Rozwoju w zakresie przeżywania dzieci, zobowiązały się również do poparcia akcji Odnowiona obietnica,
a uzyskanie postępów w zmniejszeniu śmiertelności noworodków było wielokrotnie wskazywane jako główna przeszkoda. Zajęcie się problemem przedwczesnych porodów i poprawa opieki na wcześniakami jest kluczem do zmniejszenia liczby zgonów noworodków.

 

Ciężar przedwczesnego porodu pozostaje najwyższy w regionach o najmniejszej ilości zasobów ludzkich. Ponad sześćdziesiąt procent przedwczesnych porodów ma miejsce w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej, gdzie mamy do czynienia z potężnym niedoborem wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia – zarówno położnych, jak i lekarzy. Zamieszkałe przez zaledwie 11% ludności świata, wszystkie, poza dwoma, z 11 krajów o najwyższej liczbie urodzeń wcześniaków, przekraczającej 15 procent, są położone
w Afryce Subsaharyjskiej, w której pracuje tylko 3% światowych pracowników służby zdrowia.[3] Jednak problem porodów przedwczesnych nie ogranicza się do krajów o niskich dochodach. Stany Zjednoczone
i Brazylia również znajdują się wśród 10 krajów o największej liczbie przedwczesnych porodów. Przedwczesny poród jest naprawdę globalnym problemem, dotykającym rodziny w całym świecie. Ponad 75 procent dzieci urodzonych zbyt wcześnie można uratować bez stosowania najnowszych technologii.

 

Statystyki światowe

Łączna liczba urodzonych wcześniaków (2011)

85% porodów przedwczesnych występuje między 32 a 37 tygodniem ciąży

15 milionów1
Wskaźnik przedwczesnych urodzeń (2010) 11 na 100 żywych urodzeń
Zgony z powodu komplikacji przy urodzeniach wcześniaków (2011) 1 milion2
Odsetek zgonów noworodków, które wynikają z komplikacji przy przedwczesnym porodzie 35%2
Odsetek zgonów wcześniaków przed piątym rokiem życia (2011) 43%2
Średnia roczna stopa spadku:

Wskaźnik śmiertelności matek w latach 1990 i 2010 (MDG 5)

Śmiertelność dzieci w wieku 1-59 miesięcy między 1990 a 2011 (MDG 4)

Wskaźnik śmiertelności noworodków w latach 1990 i 2011 (MDG 4)

 

3,2%[4]

3,0%[5]

1,8%

Porody wspomagane (%) 60%[6]
Liczba lekarzy, pielęgniarek i położnych na 10.000 mieszkańców.

(Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 23 na 10.000 mieszkańców)

Fakty dla krajów

Wielka Brytania

Łączna liczba urodzonych wcześniaków (2011)

Pozycja pod względem liczby przedwczesnych porodów (2011)

Pozycja pod względem wskaźnika przedwczesnych urodzeń (2010)

59 6001

46

134

Całkowita liczba zgonów z powodu komplikacji przy urodzeniach wcześniaków (2011)

Pozycja pod względem całkowitej liczby zgonów z powodu komplikacji przy urodzeniach wcześniaków (2011)

6.4002

 

33

Odsetek zgonów noworodków, które wynikają z komplikacji przy przedwczesnym porodzie 52%2
Odsetek zgonów wcześniaków przed piątym rokiem życia (2011) 59%2
Średnia roczna stopa spadku w latach 1990 i 2011:

Wskaźnik śmiertelności matek w latach 1990 i 2010 (MDG 5)

Śmiertelność dzieci w wieku 1-59 miesięcy między 1990 a 2011 (MDG 4)

Wskaźnik śmiertelności noworodków w latach 1990 i 2011 (MDG 4)

 

Wzrost o 0.9%4

3,6%5

2,1%5

Porody wspomagane (%) 99%2
Liczba lekarzy, pielęgniarek i położnych na 10.000 mieszkańców.

(Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 23 na 10.000 mieszkańców)

 

 

Stany Zjednoczone

Łączna liczba urodzonych wcześniaków (2011)

Pozycja pod względem liczby przedwczesnych porodów (2011)

Pozycja pod względem wskaźnika przedwczesnych urodzeń (2010)

520.0601

6

54

Całkowita liczba zgonów z powodu komplikacji przy urodzeniach wcześniaków (2011)

Pozycja pod względem całkowitej liczby zgonów z powodu komplikacji przy urodzeniach wcześniaków (2011)

6.4002

 

33

Odsetek zgonów noworodków, które wynikają z komplikacji przy przedwczesnym porodzie 35%2
Odsetek zgonów wcześniaków przed piątym rokiem życia (2011) 57%2
Średnia roczna stopa spadku w latach 1990 i 2011:

Wskaźnik śmiertelności matek w latach 1990 i 2010 (MDG 5)

Śmiertelność dzieci w wieku 1-59 miesięcy między 1990 a 2011 (MDG 4)

Wskaźnik śmiertelności noworodków w latach 1990 i 2011 (MDG 4)

 

Wzrost o 2.8%4

2,7%5

1,3%5

Porody wspomagane (%) 99%2
Liczba lekarzy, pielęgniarek i położnych na 10.000 mieszkańców.

(Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 23 na 10.000 mieszkańców)

 


[1] Blencowe H, Cousens S, Oestergaard M, Chou D, Moller AB, Narwal R, Adler A, Garcia CV, Rohde S, Say L, Lawn JE. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications (Krajowe, regionalne i światowe szacunki dotyczące współczynnika przedwczesnych urodzeń w roku 2010 i trendy od roku 1990 dla wybranych krajów: analiza systematyczna i wnioski). The Lancet, czerwiec 2012. 9;379(9832):2162-72. Country estimates updated with The UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (Krajowe szacunki zaktualizowane przez Międzyagencyją Grupę ds. Szacunków Śmiertelności Dzieci ONZ), 2012.

[2] Liu L, Johnson HL, Cousens S, Lawn JE i in. 2012. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000?2010: an updated systematic analysis (Światowe, regionalne i krajowe przyczyny śmiertelności dzieci w latach 2000 – 2010: uaktualniona analiza systematyczna). The Lancet, czerwiec 2012. doi:10.1016/S0140-6736(12)60560-1. Country estimates updated with The UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (Krajowe szacunki zaktualizowane przez Międzyagencyją Grupę ds. Szacunków Śmiertelności Dzieci ONZ), 2012.

[3] Światowa Organizacja Zdrowia. Światowy Atlas Pracowników Służby Zdrowia Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 2010. http://www.who.int/workforcealliance/

[4] Obliczone na podstawie szacunków opublikowanych przez WHO. 2012. Poziomy i trendy w śmiertelności matek: 1990 do 2010. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia.

[5] Obliczone na podstawie szacunków opublikowanych przez Międzyagencyją Grupę ds. Szacunków Śmiertelności Dzieci ONZ, 2012.

[6] UNICEF. Stan dzieci na świecie 2011. Nowy Jork: United Nations Children?s Fund, 2011.

 

17.11.2011 r.

(World Prematurity Day)

Ene, mene, mini: Oddaj swój głos na wcześniaki!

(Ene, mene, mini: Give preterm infants your voice!)

Zagłosuj online za poprawą opieki i leczenia noworodków urodzonych przedwcześnie

W związku z obchodami Światowego Dnia Wcześniaka w dniu 17 listopada EFCNI (Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami), Fundacja Wcześniak oraz inne organizacje zrzeszające rodziców wcześniaków w całej Europie przygotowały ogólnoeuropejską kampanię poparcia online postulatów na rzecz lepszej opieki i wsparcia dla rodzin najmniejszych noworodków. Internauci, którzy oddadzą swój głos na poprawę opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, wspierają tym samym ?Apel o działania na rzecz zdrowia wcześniaków?, który zostanie złożony w Parlamencie Europejskim 23 listopada 2011 r. Wśród sygnatariuszy znaleźli się dr Angelika Niebler oraz dr Peter Liese, Posłowie do Parlamentu Europejskiego. Głosy można oddawać za pośrednictwem Internetu, na stronie www.ene-mene-mini.eu.

Rodzice wcześniaków oraz osoby, które wspierały rodziny w okresie przed i po narodzeniu wcześniaka, dobrze znają uczucie bezradności: nawet gdy Polska i inne państwa europejskie świadczą opiekę neonatologiczną na wysokim poziomie, szczególne potrzeby noworodków urodzonych przedwcześnie często bywają zaniedbywane. Co więcej, brak jest jednolitej edukacji i informacji publicznej na ten temat: ?Do dzisiaj wiele ciężarnych kobiet nie jest świadomych czynników ryzyka oraz możliwości zapobiegania przedwczesnym porodom. Rodzice potrzebują również wsparcia we właściwej opiece nad swoim wcześniakiem w czasie pobytu dziecka w szpitalu, po wypisie do domu, jak również wskazówek, jak uzyskać pomoc w tym zakresie,? wyjaśnia Silke Mader, Prezes Zarządu EFCNI. Według wyników ogólnoeuropejskiego badania dotyczącego zapobiegania, leczenia i opieki nad wcześniakami (EU Benchmarking Report 2009/2010 ?Too Little, Too Late??) można było uniknąć tysięcy zgonów noworodków, chorób przewlekłych lub innych problemów zdrowotnych związanych z przedwczesnym porodem poprzez wyższe standardy opieki okołoporodowej i poporodowej.

Dziesięć kroków w kierunku ujednolicenia standardów europejskich

Dr Angelika Niebler, która zaprezentuje ?Apel o działania na rzecz zdrowia wcześniaków? w Parlamencie Europejskim 23 listopada 2011 r. wraz z dr Peterem Liese oraz innymi Posłami do Parlamentu Europejskiego, ma nadzieję osiągnąć znaczący krok w procesie wdrażania ogólnoeuropejskich standardów jakości w leczeniu i opiece nad wcześniakami: ?Dla mnie jako patronki EFCNI jest szczególnie ważne, aby zapewnić świadczenie wyższej jakości opieki, leczenia oraz profilaktyki. Każdy głos oddany w Internecie pomaga nagłośnić nasz apel i podnieść jego znaczenie. Dzieci są przyszłością naszych społeczeństw!?. Dr Peter Liese, podsumowując dziesięć punktów Apelu, powiedział: ?Łańcuch działań, od rzetelnej edukacji dotyczącej porodów przedwczesnych, przez najwyższej jakości programy opieki przed i po wypisie, obejmujące późniejsze potrzeby rosnącego wcześniaka, musi jako całość osiągać wysoki poziom spójnych standradów jakości?. W odniesieniu do Polski raport EFCNI podkreśla potrzebę działań w sferze polityki. Obecnie nie istnieją skoordynowane standardy jakości leczenia i opieki nad wcześniakami w szpitalach. Brakuje również systemów wsparcia ich rodzin oraz wsparcia w systemie edukacji dla dzieci, które mają za sobą przedwczesne narodziny.

Głos w Internecie dla wcześniaków

Nowa strona internetowa, www.ene-mene-mini.eu, stanowi platformę informacyjną poświęconą w całości porodom przedwczesnym. Oprócz wielu faktów dotyczących wcześniaków oraz możliwości zapobiegania porodom przedwczesnym strona zawiera wiele informacji na temat leczenia i opieki na oddziałach intensywnej opieki noworodka (OION), jak i opieki po wypisie. Z pomocą strony można również odwiedzić inne stowarzyszenia oraz poznać doświadczenia rodziców i rodzin wcześniaków. Serwis powstał z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami (EFCNI), Fundacji Wcześniak oraz innych stowarzyszeń rodziców wcześniaków z całej Europy.

W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 5,5% stanowią dzieci urodzone z masą poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500 g?999 g (odsetek urodzeń poniżej  37. tyg. ciąży wynosi 6,7%). W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków ? jeden na dziesięć noworodków. Jak widać, noworodki urodzone przedwcześnie stanowią największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie. Liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.

O EFCNI

Europejska Fundacja na rzecz Opieki nad Noworodkiem (EFCNI) jest pierwszą organizacją ogólnoeuropejską reprezentującą interesy noworodków, wcześniaków oraz ich rodzin. Fundacja łączy rodziców, lekarzy i innych pracowników medycznych we wspólnym celu poprawy długoterminowego stanu zdrowia noworodków i wcześniaków poprzez zapewnienie najlepszej możliwej profilaktyki, leczenia, opieki oraz wsparcia. EFCNI utrzymuje się dzięki darowiznom partnerów: Abbott, Nestlé Nutrition oraz innych firm oraz osób prywatnych.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.efcni.org

Oliwier Gawron –  27. tydz., waga 890 g, 35 cm, ur. 24.04.2008 r.

Scroll to Top