Rehabilitacja (metoda Vojty, NDT Bobath, integracja sensoryczna)

Witamy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Konwaliowa. Do naszych najmniejszych pacjentów kierujemy terapię neurorozwojową NDT-Bobath, która ze względu na swój nieinwazyjny charakter może być prowadzona już od pierwszych dni życia dziecka, a najlepsze efekty przynosi w ciągu pierwszego roku życia dziecka.

Terapię NDT-Bobath kierujemy do noworodków, niemowląt i małych dzieci, między innymi z:

  • zaburzeniami napięcia mięśniowego (zbyt silnie lub zbyt słabo napięte mięśnie)
  • problemami rozwojowymi ze względu na wcześniactwo
  • zaburzeniami rozwoju ruchowego

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń oraz ich tempo i rytm terapeuta dobiera indywidualnie do każdego dziecka.
Terapeuta wspiera i uczy także rodziców i opiekunów małych pacjentów zasad właściwej pielęgnacji, zabawy, które ułatwią dziecku prawidłowy rozwój.

Telefoniczne umawianie wizyt: tel. 022 353 22 66; 022 371 03 91 w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.00-21.00, sobota w godz. 9.00-14.00
lub poprzez e-mail: konwaliowa@konwaliowa.pl

W ramach pomocy dla Podopiecznych Fundacji Wcześniak możemy zaoferować jeszcze jedną formę pomocy – bezpłatną rehabilitację NDT-Bobath i inne formy terapii prowadzone w naszym ośrodku w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Więcej informacji na http://www.konwaliowa.pl/poradnia-wspomaganie.php

Konwaliowa to profesjonalny i doświadczony zespół specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, neurologii, logopedii, terapii Integracji Sensorycznej. Zapraszamy na stronę www.konwaliowa.pl – tam znajdą Państwo szczegółowe informacje o proponowanych formach pomocy w naszej placówce.


Akademia Rozwoju Malucha w Gdyni

Pracownia na Uboczu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Prawidłowy rozwój dziecka – na co zwracać uwagę

Lista terapeutów NDT-Bobath

Lista terapeutów z Integracji Sensorycznej

Centrum Polskiej Rehabilitacji

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD “Helenów” w Helenowie pod Warszawa

http://forum.gazeta.pl – forum Inny świat – dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera i z pogranicza autyzmu.

http://forum.gazeta.pl – forum Dziecko wrażliwe

http://forum.gazeta.pl – forum poświęcone opóźnieniu mowy.

http://forum.gazeta.pl – forum dzieci wolniej rozwijających się.

www.fizjoterapia.pl

www.centrum-sens.pl

www.integracjasensoryczna.org.pl – Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej

STIMULI CENTRUM REHABILITACJI PEDIATRYCZNEJ

ul. ŁOMIAŃSKA 26 BIELANY
01-685 WARSZAWA

W gabinecie terapię prowadzi terapeuta wysoko wykwalifikowany pracujący uznanymi na świecie metodami. Terapeuta posiada certyfikaty ukończonych kursów dotyczących metod, z którymi pracuje.

Stosowane metody: NDT-Bobath, Integracja sensoryczna, PNF, Psychomotoryka, Kinesiotaping, Diagnoza niemowląt metodą TIMP

Diagnostyka i terapia noworodków i niemowląt (ocena rozwoju ruchowego, konsultacja, instruktaż pielęgnacyjny dla wcześniaków/niemowląt i dzieci, terapia metodą NDT-Bobath, wspomaganie rehabilitacji za pomocą kinesiotapingu – opóźniony rozwój psychoruchowy oraz nieprawidłowe wzorce postawy i ruchu, zaburzenia napięcia mięśni – wzmożone napięcie mięśniowe/obniżone napięcie mięśniowe, asymetrie ułożeniowe).

Diagnostyka i terapia zaburzeń integracji sensorycznej.

Terapia dzieci z: mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofiami mięśniowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Terapia dzieci z hipotonią mięśniową różnego pochodzenia. Terapia dzieci z: zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi. Skoliozy i wady postawy (nabyte i wrodzone). Rehabilitacja wad postawy metodą PNF oraz NDT-Bobath, wspomaganie terapii metoda kinesiotapingu. Terapia noworodków, dzieci i niemowląt, integracji sensorycznej, wad postawy i skolioz trwa 60 minut. Dodatkowo instruktaż dla rodziców. Diagnostyka zaburzeń integracji sensorycznej obejmuje zazwyczaj dwie sesje, każda do 60 minut.

KONTAKT: Errika Ziva
TEL: 0 603 342 871, 022 832 20 22
CZYNNE: pn-pt. Wizyty ustalane telefonicznie)

Metoda Tomatisa

– stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, wspomagająca metoda terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem

NDT Bobath

– zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją noworodków i niemowląt w zakresie asymetrii ułożeniowej, asymetrii czaszki, problemami rozwojowymi wcześniaków, zaburzeniami napięcia mięśni (dziecko zbyt wiotkie, za sztywne), zaburzeniami rozwoju ruchowego, diagnostyką i terapią problemów neurologicznych, dziećmi, które powtarzają ten sam wzorzec ruchowy, dziećmi niefiksującymi wzroku, problemami związanymi ze splotem barkowym, wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, zaburzeniami karmienia, ssania, połykania, zaburzeniami w karmieniu piersią, trudnościami z karmieniem dzieci z problemami neurologicznymi, nauką karmienia, żucia, połykania, nauką zabaw z niemowlętami z uwzględnieniem etapów prawidłowego rozwoju. Adres strony internetowej www.terapia-ndt.waw.pl.

Rehabilitacja NDT Bobath
p. Elżbieta Szeliga
Medycyna Dziecięca w Rembertowie
ul. Gawędziarzy 18
tel. 022 612 92 76

Polskie Towarzystwo terapeutów Metody Vojty – baza terapeutów metody Vojty

www.bobath.org.uk – główna siedziba NDT Bobath w Wielkiej Brytanii.


Centrum Fizjoterapii i Wspomagania Rozwoju Joanny Surowińskiej

www.manusmedica.pl

Scroll to Top