Praca magisterska poświęcona Fundacji Wcześniak

Z przyjemnością informujemy o obronie przez Panią Aleksandrę Szallę pracy magisterskiej poświęconej Fundacji Wcześniak, zatytułowanej ?Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom?. Praca napisana została na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. dr hab. Stanisława Chrobaka prof. UKSW.

 

 

 

Jest nam ogromnie miło, iż działalność Fundacji dostrzegana jest nie tylko na oddziałach neonatologicznych szpitali w całej Polsce oraz przez rodziców dzieci przedwcześnie narodzonych. Powołując do życia Fundację przez 14 laty, nigdy nie myśleliśmy, iż będzie ona przedmiotem rozpraw naukowych.

Scroll to Top