Paczka Wcześniak

Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom podejmuje działania mające na celu doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy rodzice dzieci urodzonych przed terminem, które przebywają na oddziałach intensywnej opieki noworodków, otrzymają bezpłatną paczkę z ubrankami oraz artykułami niezbędnymi do pielęgnacji wcześniaków.

Naszym celem jest opracowanie konceptu paczki oraz struktury jej dystrybucji. Chcemy, aby rodzice otrzymywali paczkę, którą roboczo nazywamy “niezbędnikiem rodzica wcześniaka”. Będzie ona zawierać przykładowe ubranka oraz próbki artykułów niezbędnych do pielęgnacji wcześniaka, które uzyskały rekomendację Fundacji.

Jakie artykuły powinna zawierać Paczka Wcześniak?

To pytanie skierowane jest głównie do Państwa – rodziców wcześniaków. Zapraszamy do współtworzenia Paczki Wcześniak. Oferta skierowana zostanie do producentów:

  • ubranek,
  • pieluch dla wcześniaków,
  • nosidełek i wózków,
  • produktów niezbędnych do snu i kąpieli,
  • wag dla niemowląt,
  • kosmetyków do pielęgnacji niemowląt,
  • firm ubezpieczeniowych.

Jeżeli na podstawie swojego doświadczenia uważacie Państwo, że paczka powinna zawierać także oferty innych produktów – czekamy na Państwa listy. Ponieważ z założenia paczka ma być bezpłatna, z pewnością będzie zawierać próbki oraz oferty promocyjne, ale nie produkty, których ceny sięgają setek złotych, np. waga czy wózek.

Jak będzie dystrybuowana Paczka Wcześniak?

Dystrybucja paczki będzie dostosowana do potrzeb i sytuacji życiowej rodziców wcześniaków. Chcemy, aby paczka docierała do rodziców bezpośrednio w szpitalu (całkowicie bezpłatnie) bądź w inne wskazane przez rodziców miejsce (np. do domu) – w tym przypadku rodzice pokrywać będą jedynie koszt przesyłki pocztowej. Informacje o paczce dostępne będą na plakatach w szpitalach oraz na stronie internetowej Fundacji Wcześniak.

Jaką korzyść mają producenci z udziału w projekcie?

Korzyść dla uczestników projektu polega na tym, że docierają bezpośrednio do rodziców wcześniaków ze swoimi produktami. Jest to inwestycja, która z pewnością później będzie owocować lojalnymi klientami. Fundacja udostępnia również swoją stronę internetową, na której będzie opisywać produkty oraz firmy uczestniczące w projekcie. Informacje o producentach znajdą się również w informacjach prasowych, jakie Fundacja będzie kierować do mediów.

Kto jest odpowiedzialny za realizację projektu?

Wszystkie pomysły w zakresie dodatkowych produktów, jakie powinny znaleźć się w paczce, oraz zgłoszenia do udziału w projekcie powinny być kierowane do Sekretarza Fundacji, Pani Magdaleny Sadeckiej-Makaruk na adres wczesniak@wczesniak.pl

Scroll to Top