Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi – List od Prezesa Fundacji Wcześniak

Z przyjemnością prezentujmy pierwszą w historii Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom kampanię społeczną realizowaną pod hasłem “Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi”. Powstała ona w celu promowania świadomego rodzicielstwa dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży.

W imieniu Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom pragnę podziękować wszystkim, którzy umożliwili Fundacji zrealizowanie kampanii oraz przyczynili się do jej powstania. Słowa podziękowania kieruję w pierwszej kolejności do Pani dr Jolanty Baszczeskiej ze Szpitala św. Zofii w Warszawie za inspirację oraz pierwszy krok, który przed dwoma laty dodał nam odwagi do podjęcia działań na rzecz przygotowania kampanii “Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi”.

Dziękuję także:

 • Pani Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej za podjęcie się trudnej roli Ambasadora Fundacji oraz wystąpienie w kampanii reklamowej,
 • Panom Robertowi Wellsowi oraz Jakobowi Samuelowi za zgodę na wykorzystanie utworu “Sign me another song” jako linii melodycznej kampanii,
 • Panu Prezesowi Andrzejowi Marciniakowi ze Spółki Terra S.A. za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe przygotowanie filmów reklamowych,
 • Panu Prezesowi Maciejowi Hazubskiemu ze Spółki IQ Partners S.A. oraz Panu Prezesowi Marcinowi Borucie ze Spółki Screen Network S.A. za umożliwienie emisji reklamy Fundacji w sieci Screen Network,
 • Pani Alicji Zapert, Sales Manager, oraz Zarządowi Spółki New Age Media Sp. z o.o. za umożliwienie emisji reklamy Fundacji w sieci kin Cinema City,
 • Pani Redaktor Agnieszce Spólnej z miesięcznika “Twoje 9 miesięcy” za umożliwienie zamieszczenia reklamy Fundacji,
 • Pani Agnieszce Michalskiej, Menadżerowi Sprzedaży, Magdalenie Rypinie, Specjaliście ds. kampanii wew. i wsparcia sprzedaży oraz Zarządowi Spółki Internet Media Services S.A. za bezkosztowe umożliwienie emisji reklamy w sieci IMS,
 • Pani Izabeli Stankiewicz, Centre Manager, za umożliwienie emisji reklamy w Centrum Handlowym Reduta,
 • Pani Annie Resiak, Acting Deputy Centre Manager, za umożliwienie emisji reklamy w Centrum Handlowym Targówek,
 • Pani Tamarze Styś, Marketing Manager, za umożliwienie emisji reklamy w Centrum Handlowym Galeria Mokotów,
 • Panu Krzysztofowi Sajnogowi, Marketing Director, za umożliwienie emisji reklamy w Centrum Handlowym Blue City.

Od samego początku powstania Fundacja rozwijała się dzięki darowiznom swoich założycieli oraz wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Dalszy rozwój Fundacji Wcześniak związany jest z powstaniem Narodowego Centrum Wcześniaków, którego powołanie do życia jest strategicznym celem Fundacji na lata 2011-2014. Jego rozwój będzie możliwy wyłącznie dzięki pozyskaniu środków finansowych z 1%. Wierzymy, że kampania “Wcześniaki. Sprawa wielkiej wagi” umożliwi Fundacji Wcześniak pozyskanie częściowego finansowania prac związanych z Narodowym Centrum Wcześniaków.

dr Tomasz Makaruk
Prezes Zarządu

Scroll to Top