Prawo i podatki

Nowy sposób rozliczeń PIT-37 i PIT-38

Od 2019 roku będą obowiązywały nowe zasady rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni zeznanie za podatnika. Kogo dotyczy zmiana?

  • osób fizycznych rozliczających się indywidualnie,
  • podatników niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń.

KAS przygotuje zeznanie podatkowe, które będzie do wglądu na Portalu Podatkowym. Jeśli między 15 lutego a 30 kwietnia 2019 roku podatnik nie zweryfikuje zeznania, zostanie ono zaakceptowane i złożone bez zmian.

Dlaczego warto sprawdzić zeznanie w Portalu Podatkowym?

Z punktu widzenia organizacji pożytku publicznego i ich podopiecznych ważne jest oczywiście, by upewnić się, że w rozliczeniu jest wskazany prawidłowy cel szczegółowy 1% podatku. Podatnik będzie mógł wpisać ten cel samodzielnie.

Udogodnienia w rozliczeniu mogą więc mieć duże znaczenie dla zmian we wpływach z 1 procenta. Warto przypominać dotychczasowym i przyszłym darczyńcom o konieczności skontrolowania: czy i jaki cel jest umieszczony w ich zeznaniu podatkowym za 2018 rok.

Źródło: https://www.money.pl/podatki/wiadomosci/artykul/1-procent-opp-fundacje,22,0,2421526.html