Zabawy fundamentalne

 Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.

Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą. Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci. Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia i myśli, którymi Rodzic pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia. To oznacza, że Rodzice są najważniejszymi nauczycielami na świecie, a dom (nie szkoła!), jest najważniejszą instytucją naukową. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia.

Dzięki programowi Rodzice lub opiekunowie otrzymują informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć. Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka. Zabawy fundaMentalne w sposób prosty i zrozumiały wyjaśniają kwestię stymulacji intelektualnej dziecka, łącząc w sobie część teoretyczną (podręcznik), oraz część praktyczną (zbiór setek gier i zabaw).

Placówki edukacyjne otrzymują zaś usystematyzowany katalog gier i zabaw, które można stosować zarówno w zajęciach grupowych, jak i indywidualnych. Program Zabawy fundaMentalne może również pełnić rolę diagnostyczną rozwoju intelektualnego dziecka, gdyż we wszystkich grach oprócz podziału na rodzaj inteligencji znajduje się informacja dla jakiego wieku przeznaczona jest ta gra. Jeśli dziecko nie jest w stanie wykonać poszczególnych zadań, z łatwością możemy przejść do gier z niższego przedziału wiekowego.

Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka i jest połączeniem wielu metod, np. do nauki czytania została wykorzystana metoda czytania globalnego Glenna Domana, a przy zabawach kształtujących umiejętność pisania i umiejętności matematyczne – elementy metody Marii Montessori.

Program stworzony został w Wielkiej Brytanii przez dwóch badaczy w dziedzinie nowoczesnej edukacji: Colina Rose’a i Gordona Drydena (współautor książki Rewolucja w uczeniu). Program zyskał pozytywną recenzję m.in. prof. dr hab. Marty Bogdanowicz (psycholog dziecięcy), R. Czabaj Przewodniczącej PTD, dr Marii Piszczek z CMPPP, oraz konsultantów metodycznych i nauczycieli przedszkolnych (szczegóły poniżej).

Opinie specjalistów

“Program stanowi znakomity przewodnik dla rodziców i dziecka, który prowadzi ich od jednej do następnej przygody, służącej odkrywaniu świata, lepszej komunikacji językowej i emocjonalnej, społecznej, nabywaniu coraz to nowych kompetencji, rozwijania wszystkich zmysłów, wszystkich rodzajów inteligencji i kształtowaniu aktywnej, twórczej postawy wobec siebie i otoczenia[…]”.

prof. M. Bogdanowicz, psycholog dziecięcy

“Długo oczekiwana pomoc dla rodziców – drogowskaz dla prawidłowego stymulowania rozwoju własnego maleństwa[…]”.

mgr R. Czabaj, Przewodnicząca PTD

“Zabawy fundaMentalne są cennym przewodnikiem i źródłem inspiracji dla psychologów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci od urodzenia do 6 roku życia[…]”.

dr M. Piszczek, CMPPP

“Ciekawa forma, wykorzystanie materiałów naturalnych i promowanie własnej aktywności są niewątpliwą zaletą programu dając szansę na pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka”.

mgr Liliana Klimont, Terapeuta neurorozwojowy NDT-Bobath, Instruktor metody integracji sensorycznej

“Chciałabym je w szczególności polecić rodzicom i terapeutom dzieci niepełnosprawnych. One w szczególności potrzebują wielozmysłowego wspomagania swojego rozwoju”.

mgr A. Łysaczenko, oligofrenopedagog

“Uczy jak wspomóc dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości[…]”.

mgr J. Czyżewska, konsultant ds edukacji wczesnoszkolnej

“Mając instrument w postaci Zabaw fundaMentalnych, macie szansę stać się mądrym animatorem swojego dziecka, podawać mu rytm i takt, aby dziecko mogło stworzyć i wygrać własną melodię[…]”.

mgr A. Rusiecka, psycholog Poradnia p-p w Gdańsku

“Zabawy fundaMentalne są propozycją jak mądrze, w sposób planowy, ale nie pozbawiony żywiołowości, spontaniczności i radości, wspomagać wszechstronny rozwój dziecka”.

A.Guła, konsultant wych. przedszkolnego

“Zabawy fundamentalne mogą być stosowane w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych, o różnych rodzajach niepełnosprawności”.

mgr E. Link, psycholog kliniczny, spec. integracji sensorycznej

Scroll to Top
1,5% podatku