1% podatku PIT wcześniaki

Wezwanie do sprecyzowania tzw. celu szczegółowego

Wezwanie do sprecyzowania tzw. celu szczegółowego wskazanego przez podatników, którzy w zeznaniach podatkowych nie wyrazili zgody na przekazanie Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom swoich danych osobowych.

Zarząd Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom uprzejmie informuje, iż na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 26 września 2019 r. o numerze 1438-SER-1.0142.16.”Ts”-16-19 otrzymał zestawienie tzw. celów szczegółowych wskazanych przez podatników, którzy w zeznaniu podatkowym (lub jego korekcie dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom kwoty w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z tego zeznania podatkowego.

Mając na uwadze, iż sposób, w jaki sformułowane zostały poniższe tzw. cele szczegółowe nie jest dla Zarządu zrozumiały i nie umożliwia jednoznaczne przeznaczenie kwot 1% na konkretnego podopiecznego Fundacji, Zarząd zwraca się o przekazanie w terminie do 16 grudnia 2019 r. doprecyzowania sposobu określenia tzw. celu szczegółowego za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres urszula.zimolag@wczesniak.pl bądź listem poleconym przesłanym na adres rejestrowy Fundacji, tj. ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok 71, 02-972 Warszawa. W przypadku nie otrzymania stosownej informacji w podanym terminie, kwoty 1% podatku należnego przypisane do poniższych tzw. celów szczegółowych zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

Lista tzw. celów szczegółowych, które pozostają niezrozumiałe:

Całoroczna rehabilitacja Rafałka
NATALIA KOSTRZEWA
32893 Kardas Antoni
dla Tosi
Kornelia Pawlak
DLA SZYMONA
Aleksander Toborek
ŁUCJA LEMBICZ
pomoc dla Sary
akcja e-life 18; Ola, Wiktorek, Natalka Kuchta
Owczarek Maja
Dla Olgi Piotrowskiej
akcja e-life 18 online; krs 0000421193 filia w Jaworznie
JULIA ŁABUDA
Jolanta Gomółka
ALICJA KAMIŃSKA
Aleksander Kowalczyk
AKCJA E-LIFE 18 ONLINE: ANTOSIA
akcja e-life 18; PATRYK ŁOKIETEK
Norbert Norbert
Karolinka
SEBASTIAN ANDRZEJ RUTKOWSKI
Ksawery i Marcel Gajowiak
dla Dawidka
Przekazano przez PITax.pl SZYMON
ZC8216 FILIP BALA
dla Dawidka

Scroll to Top
1,5% podatku