1% podatku

Wezwanie do doprecyzowania celu szczegółowego w rozliczeniu PIT za 2019 rok

W związku z otrzymaniem przez Fundację Wcześniak pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów datowanego na 25 września 2020 r., wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, oraz jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, także danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystąpił do analizy danych oraz przedstawia informacje o wysokości zebranych z 1% kwot.

Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. “dla Wojtusia”, podczas gdy w gronie podopiecznych jest wiele rodzin posiadających dziecko o imieniu Wojciech, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi, podjął działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji.

Mając na uwadze, iż sposób, w jaki sformułowane zostały poniższe tzw. cele szczegółowe nie jest dla Zarządu zrozumiały i nie umożliwia jednoznaczne przeznaczenie kwot 1% na konkretnego podopiecznego Fundacji, Zarząd zwraca się o przekazanie w terminie do 16 grudnia 2019 r. doprecyzowania sposobu określenia tzw. celu szczegółowego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres urszula.zimolag@wczesniak.pl bądź listem poleconym przesłanym na adres rejestrowy Fundacji, tj. ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. W przypadku nie otrzymania stosownej informacji w podanym terminie, kwoty 1% podatku należnego przypisane do poniższych tzw. celów szczegółowych zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.

Lista tzw. celów szczegółowych, które pozostają niezrozumiałe (pisownia oryginalna):

DLA MIŁOSZA
wiktorek
35608 BRONIKOWSKI ALEKSANDER
NOWIK, 12112
akcja e-life 18; rudnicka amelia
akcja e-life 19; dla Adama
akcja e-life; 207/O marcel osiecki
35170 KRASIŃSKI TYMOTEUSZ
Przekazano przez PITax.pl SZYMON
28275 Agata Sobolewska
dla Tosi
Jolanta Gomółka
akcja e-life; 207/O marcel osiecki
Jolanta Gomółka
DLA WOJTKA
Anna pieńkosz dąbrowa górnicza
akcja e-life 19; DIANA NIEBYLSKA
Z Maćka
19543 JARZYSKI ZDUŃCZYK JAKUB
Fira, 10031
PATEJKO 2573
MARLENA POLITOWSAK P/141
dla Norberta
Daniel Pilarski
akcja e-life 19; dla Adama: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
akcja e-life 18; MaKo Judo 1977
Tyczewicz Mateusz 12281305156
ADAM STĘPNIAK
Antoni Kluczberg K/248
Gabrysia Danielewicz
akcja e-life 19; Milenka

akcja e-life 18; KORNELIA BIELAWSKA
Trębiński Antoni 7039
Jarosław Stefaniak

PL26147000022202133621950001
23239 Kozioł Zuzanna
33268 Juszczyk Oliwier
DLA MICHALINKI
SZKUDLAREK, 9535
19331 ANTONI SOJKA
Dla Filipa
akcja e-life 19; Podaruj Karolowi swój 1 %
dla małych balińskich
9/E Jakub i Szymon Edel
Mateusz Gieda
36780 Czaja Aleksander

ANASTASIIA VOZNIACHUK
Nowak, 2774
7884 kozłowicz Julia

5782 BUJAKOWSKI FABIAN ŁUKASZ
Marta Berger
34496 Kaliszek Krzysztof
21346 FRANEK SURDEL – DAROWIZNA
2547 pomoc dla Wojtka Howis
DLA NORBERTA
ALEKSANDER
akcja e-life 19; TOMASZ CHARKOWSKI
NA LECZENIE I REHABILITACJĘ SZYMONA
RENATA ĆMIELARZ
29229 MARTYNIAK KLARA
LENA JAROSZ
FUNDACJA WCZEŚNIAK RODZICE – RODZICOM DLA ADADMA
EMILIA RACZEK
akcja e-life 19; GRETA SIKORA
DLA NORBERTA
akcja e-life 18; Maja Szubert
ADAM MODZELEWSKI
kawa,11252

Franio Marcinkowski
511614223
DLA SEBASTIANA ZAWISTOWSKIEGO NR 114/Z

OLIWIA JANERKA
22052 RAWSKI IGNACY
1% PODATKU DLA MACIASZCZYK 12056
DANIEL BURDECKI
Soboń, 10536
akcja e-life 18 online; dla Huberta Kijanki
28481, BURDIAK JULIA
Iga Tarasińska
DLA MIŁOSZA
EMILA RACZEK
nowak 1578
PROGRAM SKARBONKA – MAGDALENA GEMBALCZYK 110172
dla MAŁYCH BALIŃSKICH
52/D ANTONI DĘBSKI
Oliwia Kliszkowiak
9/E Jakub i Szymon Edel
32893 Kardas Antoni
1913 pomoc dla Dawidka Zalewskiego
PIT BANKOWA AKCJA E-LIFE 32366 KUCZYŃSKA ZUZANNA
akcja e-life; 366/S Szulc Eryk
DLA TOMKA ZAJKOWSKIEGO
BARTOSZ WASIAK W/58
owczarek amelia 26095
20627 CZAPLIŃSKA KARINA
Duch Leona
Halk, 10621
Władysław Napiórkowski 0718
NA AMELKĘ – WCZEŚNIAK RODZICE-RODZICOM
akcja e-life 18; PATRYK ŁOKIETEK

Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości  1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie  tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2020 r.

Scroll to Top