Wspomóż Fundację Wcześniak, przekazując darowiznę

Z przyjemnością informujemy, że od maja 2010 r. nasza Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Wszystkie osoby, które chcą nam pomóc w działalności na rzecz wcześniaków, mogą wesprzeć nas wpisując poniżej kwotę.

Kwota wsparcia: 

 

 

Darowiznę na rzecz budowy Narodowego Centrum Wcześniaków należy wpłacić na dedykowany numer konta:

 

21 1240 6351 1111 0010 5044 7005

IBAN: PL 21 1240 6351 1111 0010 5044 7005

SWIFT: PKOPPLPW

PKO SA Oddział w Piasecznie

Pamiętaj! Twoja darowizna to nie tylko ogromna pomoc dla Fundacji, ale także możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.

Osoby fizyczne, dokonując wpłat darowizny na rzecz naszej fundacji przy pomocy przelewu bankowego, mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu (art. 26, ust. 1, pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Odliczenie od dochodu darowizny na rzecz Fundacji przed przedsiębiorców

Przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej może przekazać Fundacji na cele charytatywne darowiznę pieniężną i odliczyć ją od dochodu.

Aby przedsiębiorca mógł odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną, musi przekazać ją na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o pdof. Odliczeniu od dochodu podlegają m.in. darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), do których zalicza się m.in. działalność charytatywną. Fundacja Wcześniak wypełnia wymogi stawiane organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy.

Łączna wartość tego odliczenia jest limitowana i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Ponieważ działalność charytatywna jest jednym z celów wskazanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, przedsiębiorca opodatkowany wg skali podatkowej przekazując darowiznę pieniężną Fundacji Wcześniak ma prawo ją odliczyć. W limicie omawianego odliczenia uwzględnia się wartość darowizn przekazanych na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwa.

Osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego) mogą odliczyć wpłacone przelewem darowizny aż do 10% kwoty swojego dochodu (art. 18, ust. 1, pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zatem osobno darowiznę może wpłacić np. spółka z o.o. i później osobno jej udziałowiec.

Już teraz w imieniu własnym oraz wszystkich maluszków i ich rodziców pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność każdemu, kto zdecydował się pomóc fundacji lub któremuś z naszych najmłodszych. Za każdy odruch serca i bezinteresowną pomoc serdecznie DZIĘKUJEMY.

https://wczesniak.pl/images/dzialalnosc/przekaz-darowizne_22.03.jpg

Scroll to Top