Podsumowanie wpływów kampanii 1% na dzień 25 października 2011 r.

Zarząd Fundacji Wcześniak informuje, iż w dniu 24 października 2011 r. do biura Fundacji wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 3 października 2011 r., za pośrednictwem którego Fundacja Wcześniak otrzymała zbiorczą informację  o wartości wpływów kwot w wysokości  1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie  tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak. W piśmie oraz załączonym zestawieniu Urząd Skarbowy przekazał także informacje o przeznaczeniu kwot na tzw. cel szczegółowy. Na podstawie powyższego zestawienia oraz analizy wpłat na rachunek bankowy do dnia 25 października 2010 r. Fundacja Wcześniak przedstawia poniższą analizę wpływów środków z tzw. kampanii 1%.

W ramach wpłat z 1% podatku za 2010 r. Fundacja do dnia 25 października 2011 r. zebrała kwotę 100.347,30 zł. Wpłaty te pochodziły od łącznie 1780 podatników, zaś przekazane zostały przez 232 Urzędy Skarbowe.

Średnia wartość wpłaty od statystycznego podatnika, który wsparł Fundację Wcześniak wyniosła 56,38 zł, zaś średnia wartość wpłaty z Urzędu Skarbowego wyniosła 432,53 zł.

Najwyższa liczba podatników, bo aż 235 osob, wsparła Fundację Wcześniak za pośrednictwem US Ruda Śląska. Ten Urząd Skarbowy zajął także pierwsze miejsce w rankingu wartości wpłat, gdyż łącznie zasilił konto Fundacji Wcześniak kwotą 10.206 zł.

Podatnicy, którzy wsparli Fundację Wcześniak, wskazali jako cel szczegółowy przeznaczenie wpłat z 1% na łącznie 8 dzieci (z zaznaczeniem, iż w jednym przypadku jako cel szczegółowy podatnicy określali wsparcie trojaczków). Rekordzistka zebrała 25.340, 75 zł, zaś łączna wartość środków z 1%, które zasiliły konto Fundacji Wcześniak ze wskazaniem konkretnego dziecka, wyniosła 39.828,14 zł.

Pozostała wartość środków z 1%, które zasiliły rachunek bankowy Fundacji Wcześniak, tj. kwota 60.519,16 zł została przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji Wcześniak.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przekazali 1% naszej fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście, wiele dla nas znaczy. Serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak

Scroll to Top
1,5% podatku